Blog objave & stranice

Pogledaj sve rezultate. (0)

Objava označena sa: voda

OPG Svemir | Demerje | Trešnje

OPG Svemir | Demerje | Trešnje

U voćnjaku obitelji Kos nalazi se 1400 stabala trešnje, no rijetko koje ima ploda. One trešnje koje se i nađu crvene su i debele, no premalo ih je da bi se s njima išlo u prodaju.

"Gubici su gotovo 100 posto, ono što imamo je za osobnu upotrebu. Kakvih 300 do 400 kg maksimum. Od predviđenih, realno predviđenih 15,16 tona", izjavio je Svemir Kos, iz OPG-a Kos.

Obitelj Kos angažirala je tvrtku Qtech design za izradu pilot projekta antifrost sustava na 2.000 m2 trajnog nasada trešnje. Pilot projektom definirali su se ulazni parametri potrebni za izradu tehnološkog projekta rekonstrukcije trajnog nasada pomoću sustava zaštite od mraza (antifrost sustav).  

 

OPG Svemir antifrost sustav trešnja

 

Sustav u Demerju zaštitio je trešnju na -2,2 °C sa intenzitetom kišenja od 2,22 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 4,74 m3/h i tlaka tokom cjele noći od minimalno 0,5 bar na pulsatoru. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 71 m3/h vode. Potrošnja energije iznosila je 0,75 kW/h koja se trošila na rad opskrbnog vodovoda

Demerje | OPG Svemir Kos

Unutar mikrolokacije sustava instalirana je jedna agrometerološka stanica s opremom za meterološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Agrometeorološka stanica pokriva mikroklimu unutar 1 hektara nasada. 

Antifrost sustav temperatura ispod leda

Vizija FPS je podignuti svijest ljudi o važnim mikroklimatskim promjenama te primijeniti nove tehnologije radi boljeg, održivog i okolišu prilagođenom načinu proizvodnje hrane. FPS kreira inovativna tehnička rješenja za primarne proizvođače, te doprinosi cilju prehranjivanja 10 miljardi ljudi u 2050.

 

 

Pročitaj više

Hrvatske Šume | Kutina | Klonski nasad divlje trešnje

Hrvatske Šume | Kutina | Klonski nasad divlje trešnje

U sklopu Hrvatskih šuma djeluje nekoliko klonskih plantaža na kojima se proizvodi sjeme šumskog drveća, a među njima je i sjemenska klonska plantaža divljih trešanja u šumskom predjelu Polojac - Šartovac, nedaleko Kutine. Vlasnik klonske plantaže su Hrvatske šume, Uprave šuma Zagreb, Šumarija Kutina.

Tvrtka Qtech design angažirana je za provođenje pilot projekta antifrost sustava na 360 m2 divlje trešnje na najnepovoljnijoj lokaciji unutar mikroklime nasada. Pilot projektom definirali su se ulazni parametri potrebni za izradu tehnološkog projekta rekonstrukcije trajnog nasada pomoću sustava zaštite od mraza (antifrost sustav). 

 

Antifrost sustav trešnja -5°C

Sustav u Kutini zaštitio je divlju trešnju na -5 °C sa intenzitetom kišenja od 2,8 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 1 m3/h koji je pomoću vodospreme slobodnim padom održavao tlak tokom cijele noći 0,5 bar na pulsatoru. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 15 m3/h vode te se je prilikom niske razine opskrbe nadopunjavala iz akumulacijskog jezera pomoću pumpe za nadopunu vodospreme koja se nalazi na najvišoj točci voćnjaka. Potrošnja energije iznosila je 1,5 kW/h koja se trošila na rad pumpe za nadopunu vodospreme. 

Unutar mikrolokacije sustava instalirana je jedna agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Agrometeorološka stanica pokriva mikroklimu unutar 3 hektara nasada. 

 

Antifrost sustav loš primjer bijelog leda

 

Misija FPS je pridonositi potpunoj održivoj proizvodnji hrane i biosustava. Intersekcija softverskog i hardverskog rješenja FPS omogućuje voćarskim sustavima maksimalizaciju proizvodnje kroz smanjenje troškova i  povećanje uroda. Primjenom ove inovativne tehnologije, FPS sustav efikasno prikuplja sistemske, vremenske te proizvodne podatke sa razičitih mikro lokacija, te uz pomoć pametne analitike poboljšava proizvodne karakteristike. Fokusiranost na korisnika, kontinuirano unaprjeđenje i tehnička inovativnost ovog sustava, pozicioniraju FPS kao jedinstvenog tržišnog sučesnika predodređenog za rapidni rast. 

 

 

 

Pročitaj više

Spomenik Domovini | Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina

Spomenik Domovini | Sustav automatskog navodnjavanja zelenih površina

U sklopu planiranih radova na uređenju prostora Spomenika Domovini, Grad Zagreb angažirao je tvrtku Qtech design za projekt sustava automatskog navodnjavanja | automatski sustav kišenja. Sustav se vodom opskrbljuje preko gradskog vodovodnog priključka koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanja u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontane. Upravljanje sustavom vrši se pomoću digitalnog strujnog programatora. 

Spomenik domovini

Kao projektna pologa za izradu dokumentacije sustava navodnjavanja, projektantu je dostavljen projekt uređenja zelenih površina prostora Spomenika Domovini napravljen od ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Duića.

 

Dinamika izvođenja

Izvođenje sustava navodnjavanja zelenih površina podijeljeno je u dvije faze.

Prva faza obuhvaća izvedbu opskrbne vodovodne instalacije za navodnjavanje, ovi radovi izvode se u fazi izvedbe infrastrukture objekta, prije izvedbe prometnica i staza. U radove prve faze spada i ugradnja vodonepropusnih prodora za prolaz cijevi iz ventilacijskih šahta gdje su smješteni elektromagnetski ventili do površina zalijevanja.

Druga faza obuhvaća izvedbu sustava za navodnjavanje, izvodi se u fazi nasipavanja završnog sloja zemlje i sadnje biljnog materijala, prije sjetve travnjaka. 

Radovi druge faze obuhvaćaju:

 • ugradnju kompletnog cjevovoda počevši od priključaka na opskrbni vod (izveden u Fazi I) do razdjelnih okana s elektroventilima,
 • ugradnju razdjelnih armatura i elektroventila,
 • ugradnju lateralnih linija s uređajima za navodnjavanje (cijevi kap po kap, prskalice),
 • sve zemljane radove potrebne za ugradnju vodovodne i elektro instalacije i uređaja za navodnjavanje,
 • sve ostale ostale montažerske i obrtničke radove neophodne za izvedbu kompletnog i funkcionalnog sustava,
 • sve radnje potrebne za povezivanje novog sustava automatike,
 • sva testiranja i ispitivanja potrebna za dokazivanje funkcionalnosti sustava
 • sve poslove na vođenju gradilišne dokumentacije i izrade shema izvedenog stanja instalacija

           

Opskrba vodom

Sustav za navodnjavanje opskrbljivat će se gradskom vodom preko vodovodnog priključka  DN50 minimalnog protoka 7,0 m3/h i 4,5 bar (visine dobave od 45 m) koji se nalazi na predviđenim pozicijama priključka sustava automatskog navodnjavanje u ventilacijskim šahtama pumpne stanice fontana.  Ovim projektom obuhvaćeno je navodnjavanje na površini od cca. 4460 m2

Uređaji za navodnjavanje

Površine s cvjetnim gredicama, tlopokrivačima te živicom navodnjavaju se kapanjem tako da se predviđa ugradnja dvoslojne cijevi s kapaljkama protoka 2,2 l na razmaku 33cm, s ugrađenom kompenzacijom pritiska. Na svim lateralnim linijama s cijevi kap po kap ugrađuju se dodatni regulatori pritiska s zadanim izlaznim pritiskom od 2,0 bar. Travne površine navodnjavaju se sustavom kišenja pomoću pop up prskalica spojenih na lateralni vod. Odabir prskalice i dizne ovisi o veličini površine koja se navodnjavanja.

 Pop up prskalica

Upravljački sustav

Svi upravljački sklopovi ugrađuju se na vanjsku instalaciju. Sustav za navodnjavanje razdijeljen je na 17 zona istovremenog rada putem elektromagnetskog ventila promjera DN40 (R1 1/2''), s naponom špule 24V.

Elektromagnetski ventili imaju mogućnost manualnog rukovanja i podešavanja protoka, te svojom konstrukcijom onemogućavaju povrat vode iz instalacije u opskrbnu mrežu. Elektro magnetski ventili su u izvedbi od tvrde plastike, normalno zatvoreni, za radni pritisak do 10 bara i temperaturu medija do 43 °C. Elektromagnetski ventili ugrađuju se u ventilacijske šahte servisne prostorije. Za svaki elektromagnetski ventil u sustavu predviđena je ugradnja regulatora pritiska za podešavanje pritiska u lateralnom vodu, kako bi uređaji za navodnjavanje radili u projektom predviđenim uvjetima. Upravljanje radom elektromagnetskih ventila je putem digitalnog strujnog programatora s minimalno 20 izlaza upravljanja 24V el. magnetskim ventilima. Digitalni strujni programator ima LCD zaslon s jednostavnim korisničkim sučeljom, mogućnost nadzora protoka i upravljanja protokom, priključak za vremenski senzor s prekidačem za premoštenje, priključak za master ventil.

Digitalni strujni programator 

Iskaz protoka po lateralnim linijama

U nastavku su iskazani pojedinačni protoci lateralnih linija u sustavu navodnjavanja, uz uvjet optimalnih hidrauličkih uvjeta rada: 

 • radni pritisak na linijama s cijevi kap po kap – 2 bara
 • radni pritisak na linijama s statičkim prskalicama – 3 bara
 • radni pritisak na linijama s dinamičkim prskalicama – 3 bara

Protok vode po linijama navodnjavanja

Potrošnja vode sustava kišenja Spomenika Domovini sa 100% preklapanja prikazana je na sljedećem dijagramu:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini

Pročitaj više

OPG Stjepan Car | Vrbovec | voćnjak

OPG Stjepan Car | Vrbovec | voćnjak
OPG stjepan car nalazi se u gradu Vrbovcu, na 3000 m2 nalazi se voćnjak sa raznim sortama jabuka, krušaka, marelica, šljiva, trešnja. Zbog ranih proljetnih mrazova gosp. Car odlučio se za sustav zaštite od mraza FPS tvrtke Qtech design iz Zagreba. Sustav je trenutno u izvođenju te se planira početno testiranje tokom jeseni 2020. Sustav će biti funkcionalan i spreman za zaštitu voćnjaka od ranih proljetnih mrazova 2021. godine.

Pročitaj više

Vrtovi voća | Katoličko Selišće | Jabuka

Vrtovi voća | Katoličko Selišće | Jabuka

Tvrtka Vrtovi voća d.o.o. je trgovačko društvo za trgovinu i uslugu sa sjedištem u Velikoj Ludini, Ulica Moslavačkih vinograda 9, Katoličko Selišće. Predmet poslovanja je poljoprivredna djelatnost, proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, a osnovano je s ciljem uzgoja jezgričavog i koštuničavog voća.

Temeljem činjenice o potražnji tržišta za kvalitetnom jabukom, tvrtka Vrtovi voća d.o.o. pridružila se grupi poduzetnika koji u intenzivnoj voćarskoj proizvodnji jabuka vide svoju poslovnu priliku te je 2011. godine počela s projektom podizanja voćnjaka na području Velike Ludine na površinama gdje su nekad bili voćnjaci jabuka u okviru PPK Zagreb. Tvrtka Vrtovi voća d.o.o. je službeno upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 2011. godine. Projekt podizanja i opremanja 14,5 ha intenzivnog voćnjaka je početkom 2012. prijavljen na natječaj iz IPARD programa i uspješno je realiziran tijekom 2012. i 2013. g. Voćnjak jabuka iz godine u godinu ulazi u sve veći rod te je već trebao doći do maksimalnog prinosa od 60 t/ha. Nažalost zbog pojave mraza u 2016. i 2017. g. urod u tim godinama se nije ostvario te se je planiralo investirati u sustav zaštite od mraza (anti frost). Proizvodnja jabuka je u tvrtki Vrtovi voća sukladna principima integrirane proizvodnje te je od 2014. g. upisana u upisnik integriranih proizvođača, od 2014. g. je certificirana po GLOBALG.A.P. standardu.

 

 

 Vrtovi voća akumulacija

Voćnjaci jabuke su posađeni u općini Velika Ludina, k.o. Katoličko Selišće, k.č. 4805/12 i 4805/8. Raspored sorti po površinama koje se proizvode su sljedeće:

 • Zlatni delišes (klon Reinders) – 6,5 ha (k.č. 4805/8)
 • Jonagold (klonovi Morrens Jonagored Supra i Wiltons Red Jonaprince) – 5,5 ha (k.č. 4805/12)
 • Idared – 2,5 ha (k.č. 4805/12)

 

Sustav zaštite od mraza (anti frost)

Analiza klimatskih parametara i praćenje proizvodnog ciklusa u periodu od 2012 do 2015. godine pokazuje izrazitu pojavu ekstremnih situacija dugih i sušnih perioda, perioda s velikim intezitetom oborina, kao i pojavom kasnih proljetnih mrazova. Posebno povećana učestalost pojave mraza koja direktno utječe na gubitak kompletnog roda za nadolazeću sezonu gdje ni osiguranje roda ne pokriva sve troškove, sve to traži primjenu aktivnih mjera zaštite i smanjenje rizika proizvodnje.

Vrtovi Voća | jabuka

Pošto je postojeća proizvodnja jabuka na projektnom području imala sistem za navodnjavanje kap po kap, vodospremu i potrebnu opremu za redovan rad sistema, restrukturiranjem se planiralo korištenje svih elemenata sistema koji su po svojim hidrauličkim karakteristikama u okviru zadanih parametara za sistem zaštite od mraza. 

Sustav zaštite od kasnog proljetnog mraza se bazira na fenomenu anomalije vode kada se prilikom promjene agregatnog stanja 1 gram vode iz tekućeg u čvrsto stanje oslobađa 80 Cal energije. Ova energija se koristi za održavanje temperature cvijeta i mladog ploda na temperaturi od 0 do -2ºC. Ujedno preko cvijeta i ploda se radi ledena pokorica vlažnog leda, čija je temperatura 0ºC i koristi se iglu efekat za zaštitu roda.

Sustav zaštite od mraza pokrećemo na +2°C mjereno na vlažnom termometru, ili kada smo sigurni da će biti mraza, ali uvijek sat vremena prije najavljenog rizika od mraza. Kada zaštitimo prostor (atmosferu i tlo vlagom), tada dolazi do smanjenog isparavanja, time postižemo mikroklimu sa 100% relativne vlažnosti zraka i sprječava se gubitak topline zračenjem, a zadržava se energija dobivena smrzavanjem vode.

 

FPS Vrtovi voća mraz jabuka

 

Sistem zaustavljamo nakon što se sav led otopio, naročito ukoliko u jutarnjim satima ima laganog vjetra.

Projektom Vrtovi Voća obuhvaćana je izvedba usisnog cjevovoda s pumpnim agregatom, filterskog postrojenja, zaštitne opreme u pumpnoj stanici, primarnog opskrbnog cjevovoda, kontrolne jedinice na polju, sekundarnog cjevovoda, razvodne mreže u voćnjaku te emitera postavljenih na pred definiranom rasteru sustava zaštite od mraza u okviru restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada jabuka. 

Sustav u Velikoj Ludini zaštitio je jabuku na -5 °C sa intenzitetom kišenja od 1,2 mm/m2/h vode. Maksimalni protok sustava iznosio je 203 m3/h. Akumulacija potrebna za jedan dan zaštite iznosila je 3000 m3/h vode te se je cijeli sustav osiguravao pomoću akumulacije od 30.000 m3 dovoljne za 10 dana zaštite nasada  Potrošnja energije iznosila je 120 kW/h koja se trošila na rad dizel pumpnog agregata i filterskog postrojenja.

Unutar mikrolokacije sustava instalirane su tri agrometeorološke stanica s opremom za meteorološko praćenje te sistemsko praćenje tlaka unutar vodovodnog sustava (antifrost sustava i sustava navodnjavanja kap po kap). Tri agrometeorološka stanice pokrivaju mikroklimu unutar 40 hektara nasada. 

 

Antifrost sustav -3 °C jabuka

 

FPS je kompletno mikroklimatsko rješenje za poljoprivredu. Trenutne primjene su u voćarskim sustavima, sa primarnim fokusom na obranu od ranih proljetnih mrazova. Buduće implementacije sustava će uključivati (i) pamento navodnjavanje (opasnost od mogućeg isušivanja tla), (ii) pametnu prihranu (iii) upozorenja za požare i nalete jakih vjetrova te (iv) modele za predviđanje razvoja biljnih bolesti i štetnika.

 

 

Pročitaj više