€80,00

Usluga snimanja i inspekcije krovova dronom. Detaljan pregled dimljaka, crijepova i žljebova. Stavka uključuje digitalnu snimku u izvornom formatu dostavljenu na email adresu naručitelja.

Zelenium snimanje dronom