42,00 kn 69,00 kn
| /

Qtech snow cho phép tạo tuyết trong khu vực Zagreb.

 

 

Khả năng có tuyết 98% 

 

Nếu không chúng tôi trả lại tiền.

 

Ưu đãi có giá trị đến Giáng sinh năm 2021.