1.080,00 kn
| /

Dự án công nghệ OPG Svemir Kos Antirost 

 

Giá bao gồm việc giao 5 kg anh đào từ vụ sản xuất năm 2021 và 10 kg anh đào từ vụ sản xuất được bảo quản vào năm 2022 hoặc 2023 bằng hệ thống bảo vệ băng giá.