Glavni Projekt | Navodnjavanje

QTECH
€1.000,00
| /

Pojekt navodnjavanja  je važan za osiguravanje optimalnih uvjeta rasta i razvoja voćaka, kao i povećanje prinosa i kvalitete plodova. Glavni ciljevi ovog projekta uključuju:

1. Analiza tla i utvrđivanje potreba za vodom: Prvi korak u projektu navodnjavanja voćnjaka je procjena količine vode koja je potrebna za održavanje optimalne razine vlažnosti tla i potrebe voćaka. Ovo se može postići uzorkovanjem tla i provođenjem analize kako bi se utvrdila njegova sposobnost da zadrži vlagu. 

2. Odabir vrste sustava navodnjavanja: Nakon analize tla i utvrđivanja potreba za vodom, treba odabrati vrstu sustava navodnjavanja koji najbolje odgovara potrebama voćnjaka. Postoje različite vrste sustava navodnjavanja, uključujući kap po kap, pop-up, podzemno navodnjavanje i raspršivanje. Odabir ovisi o specifičnim uvjetima voćnjaka.

3. Planiranje rasporeda navodnjavanja: Nakon što se odabere vrsta sustava navodnjavanja, potrebno je planirati raspored navodnjavanja. To uključuje određivanje intervala navodnjavanja, količine vode koja se primjenjuje i trajanja navodnjavanja. Učestalost navodnjavanja ovisi o vrsti voćke, klimatskim uvjetima i drugim čimbenicima.

4. Postavljanje sustava navodnjavanja: Nakon što se planira raspored navodnjavanja, potrebno je postaviti sustav navodnjavanja. To uključuje instaliranje cijevi, ventila, filtera, regulatora tlaka i drugih potrebnih komponenti. Ako se radi o sustavu kap po kap, potrebno je postaviti kapaljke na optimalnu udaljenost od voćaka.

5. Održavanje sustava navodnjavanja: Nakon što se postavi sustav navodnjavanja, potrebno ga je održavati kako bi se osiguralo optimalno navodnjavanje voćnjaka. Ovo uključuje provjeru ventila i filtera, održavanje kapaljki i provjeru da li se sustav navodnjavanja koristi u skladu s rasporedom navodnjavanja.

Projekt sustava navodnjavnaja obuhvaća hidraulični proračun cjeovovda potrebnog za normalan rad sustava navodnjavanja, definiranje potrebnih kapaciteta vode potrebnih za normalan rad sustava. Odabir ekonomski najpovoljnijeg sustava za distribuciju vode unutar voćnjaka, odabir filterskog postrojenja sa pripadajućom pumpom, automtskog upravljanja.

 

Ovjeren od strane ovlaštenog građevinskog inženjera. 

 

 Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.