Articole și pagini de blog

Vedeți toate rezultatele. (0)
Conditii pentru investitia in proiecte de irigatii

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORI PENTRU OBȚINEREA APROBĂRII PREALE A UNUI PROIECT DE IRIGAȚI

În consecinţă Regulamente (UE) NR. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (EPFRR) și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, investiția în irigații este acceptabilă numai dacă îndeplinește cerințele articolului 46 din regulamentul menționat. Condițiile care trebuie îndeplinite, în cazul investițiilor în irigații, au fost transferate în Programul de Dezvoltare Rurală al Republicii Croația pentru perioada 2014-2020.

Îndeplinirea condițiilor specifice de investiție în proiecte de irigații trebuie să fie supusă unei evaluări preliminare a acceptabilității investiției, adică unei verificări a stării corpului de apă asupra căruia intervenția planificată are impact, pentru a se stabili dacă intervenția planificată este în în conformitate cu condiţiile specifice de acceptare.

În acest sens, solicitantul este obligat să obțină un certificat de aprobare prealabilă a proiectului de irigare, iar pentru obținerea acestuia este necesar să depună informații de bază despre proiectul de irigare.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Cererea de obținere a unui certificat de aprobare prealabilă a proiectului se depune pe formularul care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni, iar documentația depusă odată cu cererea este următoarea:

Obținerea unui permis | apele croate

 

Misiunea FPS este de a contribui la producția completă durabilă de alimente și biosisteme. Intersecția dintre soluțiile software și hardware FPS permite sistemelor pomicole să maximizeze producția prin reducerea costurilor și creșterea randamentelor. Prin aplicarea acestei tehnologii inovatoare, Sistemul FPS colectează eficient datele sistemului, date meteo și de producție din diverse micro locații, iar cu ajutorul analizei inteligente îmbunătățesc caracteristicile de producție. Concentrarea pe utilizator, îmbunătățirea continuă și inovația tehnică a acestui sistem poziționează FPS ca partener unic de piață, destinat creșterii rapide.