Instrument de inserare picurător XM-TOOL

QTECH
€9,50
| /
Instrument pentru înjunghierea, îndepărtarea picăturilor.