Instrument de inserare picurător XM-TOOL

QTECH
€9,29
| /
Instrument pentru înjunghierea, îndepărtarea picăturilor.