Blogplasings en -bladsye

Bekyk alle resultate. (0)
Aanbod eienskappe

Die ontwerp van 'n stelsel vir besproeiing of beskerming teen ryp (ryp) begin met die bepaling van die eienskappe van die watertoevoer. Die meting word so uitgevoer dat spesifieke punte in met behulp van vier gekalibreerde spuitpunte bepaal word p-Q diagram.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Figuur 1. Spuitstukke vir die meting van die toevoereienskappe

 

Elke spuitstuk het 'n sekere vloeikurwe afhangende van die druk. Wanneer een spuitstuk gekoppel is, word die druk vir 'n sekere vloei gelees volgens sy kenmerk.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Figuur 2. Meetskema vir die bepaling van die aanbodeienskappe

 

Deur die vier punte so verkry, een vir elke spuitstuk te verbind, word 'n kurwe verkry wat gevind moet word die mees soortgelyke kwadratiese funksie. Hierdie kwadratiese funksiekromme is die watervoorsieningskenmerk. Dit word gebruik om vervolgens die vloei te bepaal na gelang van die verkry drukke. So 'n kromme beskryf die toevoer aan ons as 'n pomp met dieselfde eienskappe. Indien die toevoereenheid 'n pomp is, word die toevoereienskap verkry uit p-Q diagram van die pomp deur dieselfde prosedure om 'n kwadratiese funksie te vind.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Figuur 3. Vloeikurwe as 'n funksie van druk

*Die resultate van die beskryf toets stem ooreen omdat die resultate vir elke spuitstuk nagegaan is. Gebruikte vloeimeter hy het die vloei vir elke spuitstuk gemeet. Die vloei is vergelyk met die kataloguswaardes van elke spuitstuk vir 'n sekere druk. Afwykings vind plaas as gevolg van hoë druk, dus is daar 'n verlies in die onvoldoende verseëlde verbinding van die spuitkop aan die stelsel.