Diensbepalings

Dit word nie toegelaat om hierdie bladsy te skep, te versprei, te verkoop of te vertaal nie, tensy dit skriftelik deur qtech.hr gemagtig is.
Dit word nie toegelaat om op die webwinkel te adverteer nie.
Dit word nie toegelaat om enige foute, virusse, wurms, Trojaanse perde en ander skadelike kodes op te laai nie.
Hierdie webwerf is die eiendom van Qtech-ontwerpmaatskappy met beperkte aanspreeklikheid vir handel en dienste, met hoofkwartier in Zagreb, Laslovačka ulica 1, 10 040 Zagreb, Kroasië MBS: 081087822 geregistreer by die handelshof in Zagreb.
Kopiereg: Alle teks, foto's en ander beelde, ikone, logo's, slagspreuke en ander inhoud op die qtech.hr webwinkel behoort aan qtech.hr of sy onderskeie inhoudverskaffers. Dit word nie toegelaat om enige inhoud te gebruik, reproduseer, kopieer, publiseer, verkoop of versprei nie. qtech.hr erken en respekteer alle kopiereg en handelsmerke.