Blogplasings en -bladsye

Bekyk alle resultate. (0)
Voorwaardes vir belegging in besproeiingsprojekte

INSTRUKSIES VIR GEBRUIKERS OM VOORAF GOEDKEURING VAN 'N BESPROEIINGSPROJEK TE VERKRY

Gevolglik Regulasies (EU) NO. 1305/2013 van die Europese Parlement en die Raad oor ondersteuning vir landelike ontwikkeling van die Europese Landboufonds vir Landelike Ontwikkeling (EPFRR) en die herroeping van die Raadsregulasie (EG) nr. 1698/2005, is belegging in besproeiing slegs aanvaarbaar indien dit aan die vereistes van Artikel 46 van genoemde Regulasie voldoen. Die voorwaardes waaraan voldoen moet word, in die geval van belegging in besproeiing, is oorgedra na die Landelike Ontwikkelingsprogram van die Republiek van Kroasië vir die tydperk 2014-2020.

Nakoming van spesifieke voorwaardes vir belegging in besproeiingsprojekte moet 'n voorlopige evaluering van die aanvaarbaarheid van die belegging ondergaan, dit wil sê 'n kontrolering van die toestand van die waterliggaam waarop die beplande ingryping 'n impak het, om te bepaal dat die beplande ingryping in in ooreenstemming met die spesifieke voorwaardes van aanvaarding.

In hierdie verband is die aansoeker verplig om 'n sertifikaat van voorafgoedkeuring van die besproeiingsprojek te verkry, en om dieselfde te bekom, is dit nodig om basiese inligting oor die besproeiingsprojek voor te lê.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Die versoek vir die verkryging van 'n sertifikaat van voorafgoedkeuring van die projek word ingedien op die vorm wat 'n integrale deel van hierdie instruksies is, en die dokumentasie wat saam met die versoek ingedien word, is soos volg:

Verkryging van 'n permit | Kroatiese waters

 

Die missie van FPS is om by te dra tot die volledige volhoubare produksie van voedsel en biosisteme. Die kruising van FPS-sagteware en hardeware-oplossings stel vrugteverbouingstelsels in staat om produksie te maksimeer deur koste te verminder en opbrengste te verhoog. Deur hierdie innoverende tegnologie toe te pas, Die FPS-stelsel samel stelseldata doeltreffend in, weer- en produksiedata vanaf verskeie mikro-liggings, en met die hulp van slim analise verbeter produksie-eienskappe. Fokus op die gebruiker, voortdurende verbetering en tegniese innovasie van hierdie stelsel posisioneer FPS as 'n unieke markvennoot wat bestem is vir vinnige groei.