Blogbejegyzések és oldalak

Az összes eredmény megtekintése. (0)
Az öntözési projektekbe történő befektetés feltételei

UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓKNAK AZ ÖNTÖZÉSI PROJEKT ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ

Eszerint Uredbi (EU) BR. Az 1305/2013 Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támogatásról és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 1698/2005, az öntözési beruházás csak akkor támogatható, ha megfelel az említett rendelet 46. cikkében meghatározott feltételeknek. Az öntözési beruházások teljesítéséhez szükséges feltételek átkerültek a Horvát Köztársaság 2014-2020 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési programjába.

Az öntözési projektek beruházási specifikus feltételeinek teljesülése során a beruházási jogosultság előzetes értékelésén kell átmenni, azaz ellenőrizni kell a tervezett projekttel érintett víztest állapotát annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett projekt megfelel-e a meghatározott támogathatósági feltételeknek.

E tekintetben a kérelmező köteles beszerezni az öntözési projekt előzetes jóváhagyásáról szóló igazolást, ennek elfogadásához pedig az öntözési projekttel kapcsolatos alapvető információk megadása szükséges.

https://www.voda.hr/hr/metodologije

Az előzetes projekt-engedélyezési igazolás megszerzésére irányuló kérelmet a jelen útmutató szerves részét képező nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemmel együtt benyújtott dokumentáció a következő:

Engedély megszerzése horvát vizek

 

Az FPS küldetése, hogy hozzájáruljon az élelmiszerek és a biorendszerek teljes mértékben fenntartható előállításához. Az FPS szoftver- és hardvermegoldás metszéspontja lehetővé teszi, hogy a gyümölcsrendszerek maximalizálják a termelést a költségek csökkentésével és a hozam növelésével. Ennek az innovatív technológiának az alkalmazásával, Az FPS rendszer hatékonyan gyűjti a rendszert, időjárási és termelési adatokat különböző mikro helyekről, és az intelligens elemzés segítségével javítja a termelési jellemzőket. Az ügyfélközpontúság, a rendszer folyamatos fejlesztése és műszaki innovációja az FPS-t egyedülálló, gyors növekedésre hivatott piaci szereplővé teszi.