Ez az oldal a Qtech design kereskedelmi és szolgáltatási korlátolt felelősségű társaság tulajdona, amelynek székhelye Zágráb, Laslovačka ulica 1, 10 040 Zagreb, Horvátország MBS: 081087822, bejegyzett a zágrábi kereskedelmi bíróságon.

 

Köszönjük érdeklődését a QTECH alkalmazás, a platform és értékes szolgáltatásai iránt.

1. Kapcsolatod vele QTECH DESIGN d.o.o.
1.1 A Szolgáltatás használatára a jelen Feltételek vonatkoznak
Az Ön által használt bármely QTECH az alkalmazásra, platformra vagy szolgáltatásokra (úgynevezett „Szolgáltatások”) az Ön és Ön között létrejött jogi megállapodás feltételei vonatkoznak QTECH DESIGN d.o.o. (úgy hívják: "QTECH”). Ezt a jogi megállapodást "Feltételeknek" nevezik.

1.2 A feltételek magukban foglalják QTECHs Jogi nyilatkozatok és adatvédelmi szabályzat:
Hacsak másként nem állapodtak meg írásban QTECH, A Feltételek tartalmazzák a jelen dokumentumban meghatározott feltételeket;
Használat előtt QTECH El kell olvasnia az Általános Szerződési Feltételeket, és ki kell nyomtatnia vagy el kell mentenie egy helyi példányt saját nyilvántartására.
1.3 A Feltételek változásai
QTECH fenntartja a jogot a Feltételek szükség esetén megváltoztatására. Amikor ezeket a változtatásokat végrehajtják, QTECH ugyanazon az oldalon elérhetővé teszi a Feltételek új példányát. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltatást a Feltételek változásának időpontja után veszi igénybe, QTECH használatát a frissített Feltételek elfogadásaként kezeli. Ha a változás az Ön számára elfogadhatatlan, a szerződést a használat megszüntetésével felmondhatja QTECH Szolgáltatások.

2. A Feltételek elfogadása
2.1 Kattintson ide a feltételek vagy a használat elfogadásához QTECH
Használni QTECH Szolgáltatások, el kell fogadnia ezeket a feltételeket. A feltételeket az alábbiak szerint fogadhatja el:

a Feltételek elfogadásához vagy elfogadásához kattintson a gombra, ha ez a lehetőség elérhető a Szolgáltatások felhasználói felületén;
segítségével QTECH Szolgáltatások. Ebben az esetben Ön megérti és egyetért vele QTECH kezelni fogja a használatát QTECH Szolgáltatások a Feltételek elfogadásaként ettől kezdve.
2.2 Felhatalmazás a Feltételek elfogadására
Ön kijelenti, hogy teljes jogkörrel, kapacitással és felhatalmazással rendelkezik a jelen Feltételek elfogadásához. Ha elfogadja a munkáltatója vagy bármely más jogi személy nevében, kijelenti, hogy teljes jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy munkáltatóját vagy ilyen testületét a jelen Feltételek betartására kötelezze. Ha nincs jogi kötelezettsége a kötelező erejű kötelezettségvállalásra, győződjön meg arról, hogy az Ön szervezetének felhatalmazott személye elfogadja és elfogadja ezeket a feltételeket.

3. Adatvédelem és személyes adatok
3.1 QTECH Adatvédelmi irányelvek
Információért a QTECH adatvédelmi gyakorlatok és Szolgáltatások biztonsági olvas

Adatvédelmi irányelvek.

Ez a szabályzat elmagyarázza, hogyan QTECH feldolgozza az Ön személyes adatait, és védi adatait a Szolgáltatások használata során.

3.2 Az Ön adatainak felhasználása a QTECH Adatvédelmi irányelvek
Ön beleegyezik adatainak felhasználásába a QTECH Adatvédelmi irányelvek.

FPS | A Fagyvédelmi Rendszer alkalmazás tárolja és feldolgozza az Ön által számunkra megadott személyes adatokat, hogy Ön szolgáltatásunkat nyújthassa. Az Ön felelőssége a telefon és az alkalmazáshoz való hozzáférés védelme. Ezért azt javasoljuk, hogy ne jailbreakelje vagy rootolja a telefont, ami a szoftveres korlátozások és az eszköz hivatalos operációs rendszere által előírt korlátozások eltávolításának folyamata. Ez érzékenysé teheti telefonját rosszindulatú programokra / vírusokra / rosszindulatú programokra, veszélyeztetheti telefonja biztonsági funkcióit, és azt jelentheti, hogy az FPS | A fagyvédelmi rendszer alkalmazása nem vagy egyáltalán nem fog megfelelően működni.

4. A szolgáltatás nyújtása által QTECH
4.1 QTECH A társaság fiókjai és leányvállalatai
QTECH rendelkezik vagy lesznek leányvállalatai és leányvállalatai világszerte („Leányvállalatok és Leányvállalatok”). Néha ezek a cégek szolgáltatásokat nyújtanak az Ön nevében QTECH saját magad. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a leányvállalatoknak és kapcsolt vállalkozásoknak jogukban áll a Szolgáltatásokat Önnek nyújtani.

4.2 A Szolgáltatások használatára vonatkozó korlátozások
Ön megerősíti és elfogadja QTECH korlátozást írhat elő vagy módosíthat azon tranzakciók számára vonatkozóan, amelyeket az Ön által használt szolgáltatásokon vagy erőforrásokon keresztül küldhet vagy fogadhat. QTECH használat; ilyen rögzített mennyezetek határozhatók meg QTECH bármikor, be QTECH belátása. QTECH kereskedelmi szolgáltatásai mellett ingyenes QTECH szolgáltatások, ahol bizonyos erőforrás-korlátokat tapasztalhat.

4.3 Visszatérítési szabályzat
Csak abban az esetben kötelesek visszafizetni a visszatérítést, ha Szolgáltatásainkat ok nélkül megszüntetjük annak a hónapnak a vége előtt, amelyért Ön fizetett. Nincs más olyan körülmény, amelyben Ön jogosult lenne a visszatérítésre QTECH. Saját belátásunk szerint felajánlhatunk visszatérítést más esetekben is, feltéve, hogy bármely ilyen visszatérítést kérő tag visszatérítési kérelmet nyújt be a Weboldalon közzétett követelményeknek megfelelően, amelyek időről időre változhatnak.

4.4 Szolgáltatások változásai: A szolgáltatások megszűnése
Hogyan QTECH úgy dönt, hogy saját belátása szerint megszünteti a Szolgáltatások aktuális verziójának nyújtását, akár a Szolgáltatás leállításáról, akár a Szolgáltatások újabb verzióra való frissítéséről, a Szolgáltatások jelenlegi verziója megszűnik, és a Szolgáltatások elavult verziója lesz. QTECH értesítést ad ki, ha a Szolgáltatások aktuális verziója elavulttá válik. a közzétételt követő 1 évig ("elévülési idő"), QTECH kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz a szolgáltatások elavult verziójának folytatására és a szolgáltatások elavult verziójával kapcsolatos problémák megoldására QTECH belátása szerint kritikus legyen. A felfüggesztés ideje alatt a szolgáltatások elavult verziójához nem adnak hozzá új funkciókat.

A QTECH arra törekszik, hogy az alkalmazás a lehető leghasznosabb és leghatékonyabb legyen. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk az alkalmazást, vagy díjat számítsunk fel szolgáltatásaiért. Soha nem számítunk fel díjat egy alkalmazásért vagy annak szolgáltatásaiért anélkül, hogy tudnánk, hogy pontosan miért fizet.

QTECH fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint azonnali hatállyal minden értesítés nélkül beszüntesse a Szolgáltatások elavult verziójának egészét vagy egy részét, ha:
(i) Ön megsértette a Feltételek bármely rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen jelzi, hogy nem áll szándékában, vagy nem tudja betartani a Feltételek feltételeit); vagy

(ii) QTECH törvény kötelezi erre (például a szolgáltatások elavult verzióinak nyújtására vonatkozó jogszabály változása miatt); vagy

(iii) Felfüggesztett verzió A Szolgáltatás egy harmadik fél partner által nyújtott adatokra vagy szolgáltatásokra támaszkodik, és az ilyen partnerrel fennálló kapcsolat lejárt, megszűnt vagy kötelező QTECH megváltoztatni az utat QTECH adatokat vagy szolgáltatásokat nyújt a szolgáltatások elavult verzióján keresztül; vagy

(iv) a szolgáltatás elavult verziójának biztosítása jelentős gazdasági terhet jelenthet, amint azt azonosították QTECH ésszerű jóhiszeműségében; vagy

(v) a szolgáltatás elavult verziójának biztosítása biztonsági kockázatot vagy logisztikai terhet jelenthet a meghatározottak szerint QTECH ésszerű jóhiszeműségében.

QTECH folyamatosan újít, hogy ügyfelei számára a lehető legjobb élményt nyújtsa. A Szolgáltatások jelenlegi verziójának leállítása vagy a Szolgáltatások új verziójára való frissítés előtt bármikor, QTECH saját belátása szerint a Szolgáltatások bizonyos funkcióit vagy funkcióit „kísérleti” vagy „béta”-ként jelölheti meg a folyamatban lévő innováció részeként.


5. Az Ön QTECH Számla
5.1 Jelentkezés QTECH Számla
A Szolgáltatások eléréséhez rendelkeznie kell QTECH fiók. Ön elfogadja az Ön által megadott összes információt QTECH a tieddel kapcsolatban QTECH Fiókja vagy a Szolgáltatások folyamatos használata mindig pontos, pontos és naprakész lesz.

5.2 Az Ön jelszavai és fiókjának biztonsága
Ön vállalja, hogy kizárólagos felelősséget vállal QTECH a Szolgáltatások Ön általi használatáért. Ha tudomást szerez jelszava vagy fiókja jogosulatlan használatáról, beleegyezik, hogy értesítést kapjon QTECH Most.

 

5.3 Qtech FPS alkalmazás Fagyvédelmi rendszer

Tudnia kell, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyekért a QTECH nem vállal felelősséget. Az alkalmazás bizonyos funkcióihoz aktív internetkapcsolat szükséges. A kapcsolat lehet Wi-Fi vagy a mobilhálózat szolgáltatója, de QTECH  nem vállal felelősséget azért, hogy az alkalmazás nem működik teljes mértékben, ha Ön nem fér hozzá a Wi-Fi-hez és nem rendelkezik a fennmaradó adatmennyiséggel.

Ha Wi-Fi-n kívül használja az alkalmazást, ne feledje, hogy a mobilhálózat-szolgáltatóval kötött szerződés feltételei továbbra is érvényben maradnak. Ennek eredményeként mobilszolgáltatója felszámíthatja Önt a kapcsolat időtartamára az alkalmazáshoz való hozzáférés során, vagy egyéb harmadik féltől származó díjat. Az alkalmazás használatával Ön vállalja a felelősséget minden ilyen költségért, beleértve az adatroaming díjait is, ha az alkalmazást saját területén (azaz régión vagy országon) kívül használja az adatbarangolás letiltása nélkül. Ha nem Ön annak az eszköznek a számlafizetője, amelyen az alkalmazást használja, vegye figyelembe, hogy feltételezzük, hogy engedélyt kapott a számlafizetőtől az alkalmazás használatára.

Ugyanezen vonalon, QTECH  nem mindig vállalhat felelősséget az alkalmazás használatáért, pl. gondoskodnia kell arról, hogy készüléke továbbra is feltöltött állapotban maradjon - ha lemerül az akkumulátor, és nem tudja bekapcsolni a Szolgáltatás használatához, QTECH felelősséget nem vállalhat.

Postával QTECH  felelősséget vállalunk az alkalmazás Ön általi használatáért, az alkalmazás használata során fontos szem előtt tartani, hogy bár törekszünk annak biztosítására, hogy az mindig naprakész és helyes legyen, harmadik felekre hagyatkozunk, hogy információval szolgáljanak számunkra, hogy elérhetővé teszi az Ön számára. QTECH nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért, amelyet az alkalmazás ezen funkcióira való teljes támaszkodás következtében tapasztal.

Előfordulhat, hogy valamikor frissíteni szeretnénk az alkalmazást. Az alkalmazás jelenleg Android és iOS rendszeren érhető el – a követelmények mindkét rendszerre (és minden további rendszerre, amelyre úgy döntünk, hogy kiterjesztjük az alkalmazás elérhetőségét) változhatnak, és frissítéseket kell letöltenie, ha továbbra is használni szeretné az alkalmazást. . QTECH nem ígéri, hogy mindig frissíti az alkalmazást, hogy releváns legyen az Ön számára, és/vagy működjön a készülékére telepített Android és iOS verzióval. Ön azonban megígéri, hogy mindig elfogadja az alkalmazásfrissítéseket, ha felajánlják. Előfordulhat, hogy meg kívánjuk szakítani az alkalmazást, és bármikor megszüntethetjük azt felmondási értesítés nélkül. Hacsak másként nem mondjuk, a felmondást követően (a) a jelen Feltételek alapján Önnek biztosított jogok és licencek megszűnnek; (b) abba kell hagynia az alkalmazás használatát, és (ha szükséges) törölnie kell az eszközéről.


6. TULAJDONJOG, HATÁS ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK
6.1 Tulajdonjog
Ön megerősíti és elfogadja QTECH (vagy QTECHLicenctulajdonosok és beszállítóik) rendelkeznek minden törvényes joggal, tulajdonjoggal és érdekeltséggel a Szolgáltatásokhoz, Tartalomhoz és Technológiához, beleértve a Szolgáltatásokban és Tartalomban meglévő összes szellemi tulajdonjogot, függetlenül attól, hogy ezek a jogok bejegyzettek-e és bárhol a világon. ezek a jogok léteznek).

Szolgáltatások: QTECH A Weboldal és a rajta található bármely tartalom a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően elérhető az Ön számára. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások ingyenesen elérhetők az Ön számára, de nem nyilvánosak, kivéve, ha ekként szerepelnek. QTECH és a harmadik fél licencadók birtokolják azokat a Szolgáltatásokat (hacsak másként nem jelezzük), amelyeket a horvát törvények és az alkalmazandó nemzetközi jog, valamint a szellemi tulajdonra vagy tulajdonjogokra vonatkozó szerződések és egyezmények védenek. Jelen Felhasználási Feltételek nem ruháznak át semmilyen jogot a Szolgáltatások újraterjesztésére, származékos művek készítésére vagy tulajdoni részesedés megszerzésére.

6.2 A szolgáltatások nem kereskedelmi és kereskedelmi célú felhasználásának engedélyezése
Miután elfogadta a jelen Szerződést, hozzáférhet, letöltheti, megtekintheti, másolhatja és kinyomtathatja a webhelyen elérhető szolgáltatásokat és tartalmat QTECH oldalak, az Ön használatra. A kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználásra vonatkozó engedély feltételeként Ön vállalja, hogy nem terjeszti a keresztül megszerzett tartalmat QTECH Az Ön harmadik fél ügyfelei, akiknek feltételei védik a szellemi tulajdonjogokat QTECH és licencadója(i). E cikk alkalmazásában a „Kereskedelmi Felhasználás” a Szolgáltatások Ön által engedélyezett felhasználását jelenti harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások olyan tranzakciók révén, amelyek révén Ön és/vagy harmadik fél ügyfelei bevételt termelnek, elősegítik a bevételszerzést, vagy egyéb kereskedelmi vagy magáncélú hasznot húznak ezekből. használd.

Az itt fel nem sorolt további felhasználásokkal kapcsolatos kérdéseket a következő címre lehet küldeni QTECH e-mailben szerzői jogi információkkal vagy engedély kérésével.

6.3 A szolgáltatások nem rendeltetésszerű használata
Minden olyan jog, amelyet itt nem biztosítanak, vagy más módon nem állapodtak meg írásban Ön és QTECH tilosak. Különösen nem szabad (vagy megkísérelheti):

olyan szolgáltatásokhoz vagy erőforrásokhoz való hozzáférés, amelyek nem állnak rendelkezésre az Ön számára szabványos webböngészőn keresztül, ill QTECH Termékek;
visszafejteni, visszafejteni, elérni vagy feltörni QTECH az Ön számára nem elérhető szolgáltatások (függetlenül attól, hogy az ilyen biztonság fenntartására használt eszközök mennyire ésszerűek);
a Szolgáltatásokat negatívan befolyásoló módon használja QTECH én QTECHkereskedelmi érdekek;
módosítani, akadályozni vagy eltávolítani a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó összes tulajdonosi megjegyzést;
manuálisan vagy szisztematikusan összegyűjti a szolgáltatásban szereplő információkat;
a Szolgáltatások illegális, nem megfelelő vagy nem megfelelő célokra történő használata (beleértve, de nem kizárólagosan mások rágalmazását vagy zaklatását; obszcén vagy obszcén anyagok terjesztését; üldözést; vagy mások tulajdonjogait sértő tartalom terjesztését). A fentiek bármelyike, akár csak megkísérelték, akár sikeresen végrehajtották, a jelen Felhasználási feltételek lényeges megsértésének minősül.

Az Alkalmazást, az Alkalmazás bármely részét vagy védjegyeinket semmilyen módon nem másolhatja vagy módosíthatja. Nem próbálhatja ki az alkalmazás forráskódját, és ne próbálja meg lefordítani az alkalmazást más nyelvekre vagy származtatott verziókat készíteni. 


6.4 Védjegyek és logók
QTECH a weboldalon használt logó és egyéb védjegyek védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. Más nevek, amelyek ezen szerepelnek QTECH A webhelyek a megfelelő védjegytulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. Ezek a címkék csak jóváhagyott esetekben használhatók QTECH vagy a törvény lehetővé teszi. Maga az alkalmazás és a hozzá kapcsolódó védjegyek, szerzői jogok, adatbázisjogok és egyéb szellemi tulajdonjogok továbbra is a Qtech design d.o.o. tulajdonát képezik. Bármilyen felhasználást nem engedélyez a QTECH jelen Felhasználási feltételek lényeges megsértésének minősül.

6.5 Harmadik felek adataira és/vagy képeire vonatkozó licencfeltételek és felhasználási korlátozások
Az általa nyújtott szolgáltatások QTECH harmadik felektől származó adatokat és/vagy képeket tartalmazhatnak. A mellékletben, QTECH lehetőséget biztosít más szoftverek és tartalomszolgáltatók, például a Google, a Microsoft, a Dropbox, a Trello, a Typeform, a Discord, az FPS, a Fasek.io és mások által biztosított térképek és tartalmak megtekintésére, elérésére és telepítésére webszolgáltatások és felületek használatával, beleértve a de nem korlátozódik a Qtech szolgáltatásokra. Harmadik féltől származó adatok és/vagy képek felhasználására Licencszerződés vagy további korlátozások vonatkozhatnak. Kizárólag Ön a felelős a harmadik felek vonatkozó licencszerződéseinek betartásáért. Az adatokkal (például metaadatokkal) a harmadik felek használatára vonatkozó korlátozások vonatkozhatnak. QTECH időről időre módosíthatja a harmadik fél licencszerződését és a vonatkozó használati korlátozásokat, és az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze a licencszerződések vagy használati korlátozások frissítéseit. Ha a harmadik fél licencszerződésének módosítása vagy a használat korlátozása elfogadhatatlan, Ön írásos értesítéssel megszakíthatja hozzáférését. QTECH vagy szükség szerint hagyja abba a szolgáltatás használatát. Minden változtatás elfogadása a szolgáltatás további igénybevételének minősül.

Az alkalmazás harmadik felek szolgáltatásait veszi igénybe, akik nyilatkozatot tesznek az Általános Szerződési Feltételeikről.

 Link az alkalmazás által használt harmadik fél szolgáltatók Általános Szerződési Feltételeihez

 

*   [Google Play szolgáltatások]

*   [Google Analytics for Firebase]

*   [Firebase Crashlytics]

*   [Facebook]

*   [Dropbox]

*   [Trello]

*   [Írlap beírása]

 

6.6 A tartalom megosztása
Abban az esetben, ha használni szeretné QTECH funkció a tartalom megosztására adatainak és/vagy képeinek feltöltésével vagy közzétételével QTECH, Ön ezennel jóváhagyja QTECH nem kizárólagos, visszavonható, nem invazív logó beillesztése díjmentes QTECH és a végfelhasználók számára hipertext hivatkozást biztosítanak QTECH Szolgáltatások az Ön tartalmából.

6.7 Szerzői jogi szabályzat
QTECHA szerzői jogi irányelvek célja, hogy reagáljunk a szerzői jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos bejelentésekre, amelyek összhangban vannak a vonatkozó nemzetközi szellemi tulajdonjoggal (beleértve az Egyesült Államokban a Digital Millennium Copyright Act-et is), és eltávolítsuk az állítólagosan több fiókot sértő és/vagy megszüntető anyagokat. , adott esetben.

7. Engedélyezett felhasználások a QTECHEngedély
7.1 Engedélyezett célok. Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag az alábbi célokra használja:
amelyeket a Feltételek engedélyeznek;
amelyet a vonatkozó joghatóságokban harmadik fél bármely vonatkozó szerződése, törvénye vagy rendelete megenged; én
amelyek összhangban vannak a webhelyen elérhető vonatkozó irányelvekkel vagy iránymutatásokkal QTECH.
8. Licenckövetelmények
QTECHA fenti licencek feltétele, hogy Ön betartsa a következő követelményeket:

8.1 Végfelhasználói feltételek és adatvédelmi szabályzat
Ha fejleszti használatával QTECH projektet vagy megoldást más felhasználók általi használatra, a következőket kell tennie:

mutasson linket projektje vagy megoldása felhasználóinak QTECHA szolgáltatáson keresztül bemutatott használati feltételek;
kifejezetten rögzíti a használati feltételeiben, hogy a felhasználók használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el magát QTECHHasználati feltételek; és
védi ezen felhasználók magánéletét és törvényes jogait.
8.2 Megjelölés
A Szolgáltatásokon keresztül Önnek biztosított tartalom tartalmazhat márkaneveket, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, logókat, domain neveket és más megkülönböztető védjegyjellemzőket. QTECH, QTECH, partnerei vagy más harmadik fél jogtulajdonosai által indexelt tartalomra QTECH. Nem törölheti vagy semmilyen módon nem módosíthatja a védjegy ezen kereskedelmi neveit, védjegyeit, szolgáltatási védjegyeit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jellemzőit.

8.3 Felelősség a sérülésekért
Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős (és ez az) QTECH nem tartozik felelősséggel Önnel vagy harmadik féllel szemben) a Feltételek szerinti kötelezettségeinek megszegéséért és a következményekért (beleértve az olyan veszteségeket vagy károkat, amelyek QTECH szenvedhet) bármilyen ilyen jogsértést.

9. Licenc korlátozások
Hacsak a Feltételek kifejezetten meg nem engedik, vagy ha korábban nem kapott írásos felhatalmazást tőle QTECH (vagy adott esetben bizonyos tartalom szolgáltatójától), QTECH A fenti licencek feltétele, hogy Ön megfeleljen az alábbi korlátozásoknak. Kifejezetten engedély nélkül nem teheti meg (és senki másnak sem):

a Szolgáltatásokhoz vagy bármely Tartalomhoz való hozzáférés vagy azok használata a Servicsse-ben felsoroltaktól eltérő technológián vagy eszközön keresztül, vagy más kifejezetten engedélyezett módon QTECH meg tudja határozni;
másolni, lefordítani, módosítani, a származékos művet létrehozni, vagy nyilvánosan megjeleníteni bármely Tartalmat vagy annak bármely részét (pl. tilos: a térképlapok módosítása a szerver oldalon;
visszafejteni, visszafordítani, vagy más módon megkísérelni kivonatolni a Szolgáltatások forráskódját vagy annak bármely részét, kivéve, ha ezt kifejezetten engedélyezi QTECH vagy megköveteli az alkalmazandó jogot;
a Szolgáltatásokon keresztül szerzett Tartalmat bármely más szolgáltatáson vagy alkalmazáson kívül felhasználni, szerkeszteni vagy közzétenni QTECH.
olyan módon használja a szolgáltatásokat, hogy Ön vagy bármely más személy hozzáférést biztosítson bármely Tartalom tömeges letöltéséhez vagy tömeges hírfolyamához, beleértve, de nem kizárólagosan a szélességi vagy hosszúsági numerikus koordinátákat, képeket és látható térképadatokat;
a Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban megjelenő értesítések, közlemények (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket) vagy hivatkozások törlése, kitakarása vagy bármilyen módon megváltoztatása;
elrejteni vagy álcázni előle QTECH az Ön szolgáltatásának azonosítása a Szolgáltatások használata során, beleértve a fenti azonosítási szabályok be nem tartását; vagy
sért bármilyen irányelvet vagy megsért QTECHszoftverelvei és egyéb irányelvei, mint pl QTECH időről időre kialakulhat, beleértve, de nem kizárólagosan QTECH az alábbi szabályokat, amelyek szerint Ön elfogadja, hogy nem:
(i) mások rágalma, visszaélése, zaklatása, kémkedése, megfenyegetése vagy egyéb törvényes jogainak (például a magánélethez és a nyilvánossághoz való jogának) megsértése;
(ii) nem továbbít, tesz közzé, továbbít vagy más módon nem tesz elérhetővé bármilyen nem helyénvaló, rágalmazó, obszcén vagy illegális tartalmat;
(iii) nem továbbíthat, közzétehet, továbbíthat vagy más módon elérhetővé tesz bármely olyan tartalmat, amely sérti bármely fél szabadalmát, védjegyét, szerzői jogát, üzleti titkát vagy más tulajdoni jogát, kivéve, ha Ön a jogok tulajdonosa, vagy rendelkezik a tulajdonos vagy más személy engedélyével az ilyen tartalom használatának jogi indoklása;
(iv) piramisjátékokat, láncleveleket vagy zavaró kereskedelmi üzeneteket vagy reklámokat népszerűsítő üzenetek feltöltése, közzététele, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele;
(v) továbbítása, közzététele, e-mailben történő továbbítása, továbbítása vagy más módon elérhetővé tétele bármely más tartalmat, üzenetet vagy kommunikációt, amelyet a vonatkozó jogszabályok, a Feltételek vagy a Szolgáltatás vonatkozó irányelvei vagy irányelvei tiltanak;
(vi) töltsön le minden olyan más által közzétett fájlt, amelyről tudja, vagy tudnia kell, hogy ilyen módon nem lehet legálisan terjeszteni;
(vii) hamisan képviseljen egy másik személyt vagy entitást, vagy hamisítson meg vagy töröljön bármely szerzői utalást, eredetmegjelölést vagy a Tartalom vagy más anyag forrását;
(viii) korlátozza vagy megakadályozza bármely más felhasználónak a Szolgáltatások vagy bármely más szolgáltatás használatát és élvezetét QTECH én QTECH Szolgáltatások;
(ix) a Szolgáltatásokon keresztül bemutatott Használati feltételek hivatkozás törlése, kitakarása vagy megjelenítésének mellőzése;
(x) a Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban megjelenő értesítések, megjegyzések (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket) vagy hivatkozások törlése, kitakarása vagy bármilyen módon megváltoztatása;
(xi) zavarja vagy zavarja QTECH Szolgáltatások, szerverek vagy hálózatok, amelyekhez csatlakozik QTECH szolgáltatások, vagy nem felelnek meg az összes kapcsolódó hálózati követelménynek, eljárásnak, szabályzatnak vagy előírásnak QTECH Szolgáltatások;
(xii) robot, pók, webes kereső/visszakereső alkalmazás vagy más eszköz használata bármely alkatrész visszakereséséhez vagy indexeléséhez QTECH Szolgáltatások vagy Tartalmak vagy felhasználói adatok gyűjtése bármilyen jogosulatlan célból;
(xiii) olyan tartalom megjelenítése, amely hamisan fejezi ki vagy utal arra, hogy az ilyen tartalom szponzorált vagy támogatott QTECH én QTECH Szolgáltatások;
(xiv) automatikusan vagy hamis vagy csalárd ürügyekkel felhasználói fiókokat hozzon létre, vagy több kulcsot szerezzen meg vagy kíséreljen meg beszerezni ugyanahhoz az URL-hez;
(xv) az illegális tevékenységekkel kapcsolatos oktatási információk népszerűsítése vagy nyújtása;
(xvi) bármely csoport vagy egyén fizikai sérülésének vagy sérülésének elősegítése; vagy
(xvii) minden vírus, féreg, hiba, trójai faló vagy bármely pusztító jellegű elem továbbítása.

10. Engedélyek Öntől QTECH 
10.1 Tartalomlicenc
QTECH nem tart igényt a tartalom tulajdonjogára, és Ön fenntartja a szerzői jogokat és minden egyéb jogot, amellyel már rendelkezik a tartalommal kapcsolatban. Tartalmának a Szolgáltatásokban való elküldésével, közzétételével vagy megjelenítésével, QTECH ezennel azt állítja, hogy fenntartja tartalmai teljes biztonságát és adatvédelmét az Adatvédelmi szabályzattal összhangban.

10.2 Védjegyengedély
Jóváhagyod QTECH egy nem átruházható, nem kizárólagos, élettartamra szóló licenc a hirdetési márka funkcióinak használatára a Szolgáltatások használatához.

10.3 Felhatalmazás licencek kiadására
Ön megerősíti és garantálja QTECH hogy Ön rendelkezik a fenti licencek megadásához szükséges összes joggal, hatáskörrel és felhatalmazással.

11. A jelen Szerződés megszűnése
11.1 A Feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg Ön fel nem mondja, vagy QTECH az alábbiak szerint.

11.2 Ön felmondhatja a szerződését QTECH a Szolgáltatások használatának bármikori megszüntetésével. Nem kell külön tájékoztatni QTECH amikor abbahagyja a Szolgáltatások használatát.

11.3 QTECH bármikor felmondhatja Önnel kötött jogi szerződését, vagy azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltatások egészének vagy egy részének nyújtását, előzetes értesítés nélkül, ha:

(i) Ön megsértette a Feltételek bármely rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen jelzi, hogy nem áll szándékában, vagy nem tudja betartani a Feltételek feltételeit); vagy

(ii) QTECH erre jogszabály kötelezi (például a Szolgáltatás nyújtására irányadó jogszabály változása miatt); vagy

(iii) A Szolgáltatások harmadik fél partner által nyújtott adatokra vagy szolgáltatásokra támaszkodnak, és az ilyen partnerrel fennálló kapcsolat lejárt vagy megszűnt, vagy kötelező QTECH megváltoztatni az utat QTECH a Szolgáltatáson keresztül adatokat vagy szolgáltatásokat nyújt; vagy

iv. a szolgáltatások nyújtása a meghatározottak szerint jelentős gazdasági terhet jelenthet QTECH ésszerű jóhiszeműségében; vagy

v. a szolgáltatások nyújtása biztonsági kockázatot vagy logisztikai terhet jelenthet a meghatározottak szerint QTECH ésszerű jóhiszeműségében.

11.4 A jelen szakaszban foglaltakat ez nem érinti QTECHA Feltételek 4. pontja szerinti szolgáltatásnyújtással kapcsolatos jogokat.

12. A GARANCIA NYILATKOZATA
12.1 EZEKEN FELTÉTELEKBEN SEMMI, BELEÉRTVE A 13. ÉS 14. SZAKASZT, NEM KIZÁRJA VAGY KORLÁTOZZA QTECHGARANCIA VAGY FELELŐSSÉG A VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEKET AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM KIZÁRHATNAK, VAGY KORLÁTOZHATÓK. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK BIZONYOS GARANCIA VAGY FELTÉTELEK KIZÁRÁSÁT VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT BIZONYOS TÍPUSÚ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT. KIZÁRÓLAG AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK TÖRVÉNYÉNEK KORLÁTOZÁSAI ÉRVÉNYESEK ÖNRE, ÉS A QTECH FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZIK.

12.2 ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TARTALOM AZ ÖN HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS HOGY A SZOLGÁLTATÁS ÉS A TARTALOM „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ”. KÜLÖNÖSEN QTECH, FIÓKAI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM KÉPVISELJÜK ÉS NEM GARANCIÁLJÁK ÖNRE:

A SZOLGÁLTATÁS ÖN HASZNÁLATA MEGFELEL AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK;
MINDEN INFORMÁCIÓ, AMIT A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL KAP, PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ LESZ.
12.3. SEMMILYEN TANÁCSOT VAGY INFORMÁCIÓT, AKÁR SZÓBELI VAGY ÍRÁSBAN KAPOTT QTECHVAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL VAGY A TARTALOMBÓL VAGY A FELTÉTELEKBEN NEM KIFEJEZETT GARANCIÁT LÉTREHOZ.

12.4 QTECH, ENGEDÉLYEZŐI ÉS BESZÁLLÍTÓI TOVÁBBI KIFEJEZETTEN ELTAGADNAK MINDEN FÉLE KIFEJTETETT VAGY VÉLETLEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG.

13. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
13.1 A 13.1. SZAKASZ TÁRGYA, AZ ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY QTECH, FIÓKAI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM TARTALMAZNAK FELELŐSSÉGET ÖN ELŐTT A következőkért:

Bármilyen közvetlen, közvetett, véletlenszerű, különleges, következményes vagy alkalmazási kár, amelyet Ön elszenvedhet, bármilyen ok és a felelősség bármely elmélete szerint (beleértve, de nem jelentős), a goodwill vagy az üzleti HÍRNÉV elvesztése, BÁRMILYEN ADATVESZTÉS, KÖLTSÉG CSERE ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRŐL, VAGY EGYÉB IMMATERIÁLIS VESZTESÉG); VAGY
EREDMÉNYEKBŐL MINDEN VESZTESÉG VAGY KÁR:
(i) BÁRMILYEN HIRDETÉS TELJESSÉGÉBEN, PONTOSSÁGÁBAN VAGY LÉTEZÉSÉBEN, VAGY AZ ÖN ÉS BÁRMELY HIRDETŐ KÖZÖTT BÁRMELY KAPCSOLAT VAGY TRANZAKCIÓ EREDMÉNYE EREDMÉNYE. QTECH SZOLGÁLTATÁSOK;
(ii) EBBEN BÁRMILYEN VÁLTOZÁS QTECH ELÉRHET SZOLGÁLTATÁSOKAT, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK (VAGY A SZOLGÁLTATÁSON BELÜL BÁRMILYEN JELLEMZŐK) VÉGREHAJTÓ VAGY IDEIGLENES MEGSZÜNTETÉSÉT;
(iii) A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ÁLTAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ÁLTAL KARBANTARTOTT VAGY TOVÁBBÍTOTT BÁRMILYEN TARTALOM ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS INFORMÁCIÓ TÖRLÉSE, SÉRÜLÉSE VAGY NEM TÁROLÁSA;
(iv) AZ ÖN kudarca QTECH PONTOS SZÁMLAINFORMÁCIÓKAL; VAGY
(v) AZ ÖN TÁROLÁSI VAGY FIÓKADATAI BIZTONSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGOSSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉNEK HIÁNYA.

13.2 KORLÁTOZÁSOK BE QTECHA FENTI 14.1. SZAKASZ ÖNRE IRÁNYULÓ KÖTELEZETTSÉGE ALKALMAZIK VAGY NEM QTECH, LEÁNYVÁLLALATAI, TÁRSULT VÁLLALATAI, LICENCADÓI VAGY BESZÁLLÍTÓI TÁJÉKOZTATÁSUK, VAGY TUDATÁBAN KELL LENNI AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

14. Kártérítés
14.1 Ön ezennel vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és megtartja QTECH, stratégiai partnerei, tisztségviselői, igazgatói, ügynökei, leányvállalatai, licencadói és beszállítóik ("Károsult felek"), akik biztonságban vannak minden olyan követeléstől vagy felelősségtől, amely a következőkből ered:

a használatod QTECH alkalmazás, olyan platform vagy szolgáltatások, amelyek sértik a Feltételeket vagy a vonatkozó szabályokat;
keresztül megvalósított projektjeit a felhasználók bármilyen felhasználása QTECH Alkalmazás,felület;
bármilyen igényt arra, hogy a tiéd legyen QTECH projektek vagy tartalma sért minden vonatkozó törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan, a harmadik felek jogait sértő állításokat.
14.2 Ön az ésszerűen szükséges mértékben együttműködik bármely követelés védelmében. QTECH fenntartja a jogot, hogy saját költségén kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljon bármely olyan ügyben, amely az Ön részéről kártérítésre vonatkozik. Ön beleegyezik a nem rendeltetésszerű használat miatti kártalanításba QTECH helyrehozhatatlan lehet; ezért, QTECH jogában áll méltányos segítséget kérni, beleértve, de nem kizárólagosan, az előzetes tiltó határozatokat és eltiltó határozatokat, minden egyéb jogorvoslati lehetőség mellett.

15. Szerzői jogi szabályzat
ez egy QTECH Vállalati szabályzat a szerzői jogok feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentésekre való reagálásra, amelyek megfelelnek a vonatkozó nemzetközi szellemi tulajdonjogoknak (beleértve az Egyesült Államokban a Digital Millennium Copyright Act-et is), és megszüntetik a visszaeső jogsértők fiókját.

16. Egyéb tartalom
16.1 A Szolgáltatás tartalmazhat hiperhivatkozásokat más webhelyekre, tartalmakra vagy forrásokra. QTECH nincs befolyása a cégek vagy magánszemélyek által biztosított weboldalak vagy források felett, kivéve QTECH. Ön megerősíti és elfogadja QTECH nem vállal felelősséget az ilyen külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogat semmilyen reklámot, terméket vagy egyéb anyagot az ilyen webhelyeken vagy forrásokon.

16.2 Ön elfogadja és elfogadja ezt QTECH nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet ezen külső webhelyek vagy források elérhetősége, vagy az ilyen webhelyeken található reklámok, termékek vagy egyéb anyagok teljességében, pontosságában vagy meglétében való bizalom eredményeként elszenvedhet. vagy forrásokat biztosít számukra.

17. Általános jogi feltételek
17.1 Megjegyzések
Ezzel egyetértesz QTECH értesítéseket küldhet Önnek, beleértve a Feltételek változásaival kapcsolatosakat is, e-mailben, hagyományos levélben vagy a Szolgáltatáson közzétett bejegyzésekben.

17.2 Nincs lemondás
Egyetért azzal, ha QTECH nem gyakorolja és nem érvényesíti a Feltételekben foglalt törvényes jogokat vagy jogorvoslati lehetőségeket (vagy azt QTECH bármely hatályos jogszabály értelmében kedvezményekkel rendelkezik), ez nem tekinthető hivatalos lemondásnak QTECHjogait, és hogy ezek a jogok vagy jogorvoslatok továbbra is rendelkezésre állnak. A jelen Feltételek bármely rendelkezéséről való lemondás csak akkor lép hatályba, ha QTECH aláírt levélben kifejezetten kijelenti, hogy lemond egy adott Feltételről.

17.3 Leválasztás
Ha bármely joghatósággal rendelkező bíróság úgy találja, hogy a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, az adott rendelkezést a Feltételek többi részének érintése nélkül el kell távolítani a Feltételekből. A Feltételek többi rendelkezése továbbra is érvényes és végrehajtható marad.

17.4 Kiosztás
Feltételeket rendelhet hozzá QTECH és inure javára QTECH, utódai és megbízói.

17.5 Alkalmazandó jog és joghatóság; A tilalom feloldása
Feltételek és az Ön kapcsolata QTECH a Feltételek szerint a horvát jogot kell alkalmazni a kollíziós rendelkezésektől függetlenül. Te és QTECH beleegyezik abba, hogy aláveti magát a horvátországi zágrábi bíróságok kizárólagos joghatóságának a Feltételekből eredő bármely jogi kérdés megoldása érdekében. Ettől függetlenül egyetértesz ezzel QTECH jogorvoslatért (vagy azzal egyenértékű sürgősségi jogsegélyért) folyamodhat bármely joghatóságban.

17.6 Teljes szerződés
A Feltételek alkotják a teljes jogi megállapodást Ön és QTECH és kezeli a Szolgáltatások és a Tartalom Ön általi használatát, és teljesen felváltja és hatályon kívül helyezi az Ön és Ön között létrejött összes korábbi megállapodást QTECH, írásban vagy szóban, szolgáltatásokkal és tartalommal kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 2020.04.20

 

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van az Általános Szerződési Feltételeinkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az info@qtech.hr címen.