פוסטים ודפים בבלוג

ראה את כל התוצאות. (0)
למה לצפות מיועצת?

כבעל עסק, ייתכן שאתה שוקל לשכור יועץ שיעזור לך עם פרויקט או מטרה ספציפיים. אבל מה בעצם כוללים שירותי ייעוץ?

הנה סקירה מהירה של מה אתה יכול לצפות מיועץ:

ניתוח העסק שלך ומענקים זמינים: היועץ ילמד מקרוב את העסק והתפעול שלך כדי לקבוע לאילו מענקים אתה זכאי.

ייעוץ עסקי לפני בחירת מענק: לאחר שהיועץ זיהה הזדמנויות מענקים פוטנציאליות, הוא יספק עצות לגבי אילו מהן הכי הגיוניות עבור העסק שלך.

יצירת פרויקט עבור כספי האיחוד האירופי: לאחר מכן, היועץ יצור עבורך הצעת פרויקט, תוך התחשבות בכל הדרישות של תוכנית המענק.

יצירת תוכנית עסקית: על מנת שהפרויקט שלך יאושר, תצטרך להצטייד בתוכנית עסקית מפורטת. יועץ יכול לעזור לך ליצור תוכנית זו.

הגשת הפרויקט לרשות המתאימה: לאחר השלמת הפרויקט, יועץ יגישו לרשות המעניקה המתאימה.

מעקב ודיווח על סטטוס מענק: יועץ יעקוב אחר התקדמות הבקשה שלך ויספק עדכונים לפי הצורך.

התייעצות במהלך תהליך הרכש: אם מוענק לך מענק, יועץ יכול לספק לך הדרכה כיצד להשתמש בצורה הטובה ביותר בכספים.

הגשת בקשת תשלום: עם סיום העבודה בפרויקט יכין היועץ את כל התיעוד הדרוש לפיצוי.

דיווחים תקופתיים על התקדמות הפרויקט מול בקשות מענקים: היועץ ימסור דיווחים שוטפים על מצב הפרויקט, ויוודא כי הוא מתקדם כמתוכנן.

הכנת דוח הפרויקט הסופי: עם סיום הפרויקט יכין היועץ דוח סופי המתעד את כל היבטי העבודה.

בעבודה עם יועץ, תחתום על חוזה פנימי שבו כל החובות והאחריות של שני הצדדים מצוינים בבירור. חוזה זה יקבע את המשימות, המועדים והמחיר של השירותים הניתנים.