אתר זה נמצא בבעלות חברת Qtech design באחריות מוגבלת למסחר ושירותים, שבסיסה בזאגרב, Laslovačka ulica 1, 10 040 Zagreb, קרואטיה. MBS: 081087822 רשום בבית המשפט המסחרי בזאגרב.

 

תודה על התעניינותך באפליקציית QTECH, בפלטפורמה ובשירותיה היקרים.

1. מערכת היחסים שלך עם QTECH DESIGN d.o.o.
1.1 השימוש בשירות כפוף לתנאים אלה
השימוש שלך בכל אחת מהן QTECH האפליקציה, הפלטפורמה או השירותים (המכונים "שירותים") כפופים לתנאי הסכם משפטי בינך לבין QTECH DESIGN d.o.o. (שקוראים לו "QTECH”). הסכם משפטי זה נקרא "התנאים".

1.2 התנאים כוללים QTECHs הודעות משפטיות ומדיניות פרטיות:
אלא אם סוכם אחרת בכתב עם QTECH, התנאים יכללו את התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה;
לפני השימוש QTECH עליך לקרוא את התנאים וההגבלות ולהדפיס או לשמור עותק מקומי לתיעוד שלך.
1.3 שינויים בתנאים
QTECH שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים במידת הצורך. כאשר השינויים הללו מבוצעים, QTECH יהפוך עותק חדש של התנאים לזמין באותו עמוד. אתה מבין ומסכים שאם אתה משתמש בשירות לאחר תאריך השינוי של התנאים, QTECH יתייחס לשימוש שלך כהסכמה לתנאים המעודכנים. אם השינוי אינו מקובל עליך, תוכל לסיים את החוזה על ידי הפסקת השימוש QTECH שירותים.

2. קבלת התנאים
2.1 לחץ כדי לקבל את התנאים או השימוש QTECH
להשתמש QTECH שירותים, עליך להסכים לתנאים אלה. אתה יכול לקבל את התנאים כדלקמן:

על ידי לחיצה כדי לקבל או לקבל את התנאים, כאשר אפשרות זו זמינה עבורך בממשק המשתמש של השירותים;
באמצעות QTECH שירותים. במקרה זה, אתה מבין ומסכים איתו QTECH יטפל בשימוש שלך QTECH שירותים כהסכמה לתנאים מנקודה זו ואילך.
2.2 הרשאה לקבל את התנאים
אתה מצהיר שיש לך את מלוא הכוח, היכולת והסמכות לקבל תנאים אלה. אם אתה מסכים בשם המעסיק שלך או כל ישות אחרת, אתה מצהיר שיש לך סמכות משפטית מלאה לחייב את המעסיק שלך או גוף כזה לתנאים אלה. אם אין לך חובה משפטית לחייב, ודא שאדם מורשה מהישות שלך מסכים ומקבל תנאים אלה.

3. פרטיות ומידע אישי
3.1 QTECH מדיניות הפרטיות
למידע על QTECH נוהלי הגנת מידע ו שירותים קריאת בטיחות

מדיניות הפרטיות.

מדיניות זו מסבירה כיצד QTECH מעבד את המידע האישי שלך ומגן על פרטיותך כאשר אתה משתמש בשירותים.

3.2 שימוש בנתונים שלך תחת QTECH מדיניות הפרטיות
אתה מסכים לשימוש בנתונים שלך בהתאם QTECH מדיניות פרטיות.

FPS | אפליקציית Frost Protection System מאחסנת ומעבדת את הנתונים האישיים שאתה מספק לנו כדי שתוכל לספק את השירות שלנו. באחריותך להגן על הטלפון שלך ועל הגישה לאפליקציה. לכן, אנו ממליצים לא לפרוץ את ה-Jailbreak או לבצע רוט של הטלפון שלך, שהוא תהליך של הסרת הגבלות תוכנה והגבלות שהוטלו על ידי מערכת ההפעלה הרשמית של המכשיר שלך. זה עלול להפוך את הטלפון שלך רגיש לתוכנות זדוניות / וירוסים / תוכנות זדוניות, לסכן את תכונות האבטחה של הטלפון שלך ועלול לגרום לכך ש-FPS | אפליקציית מערכת ההגנה מפני כפור לא תפעל כראוי או בכלל.

4. מתן שירות על ידי QTECH
4.1 QTECH סניפים וחברות בנות של החברה
QTECH יש או יהיו להם חברות בת ושותפות ברחבי העולם ("חברות בנות ושותפות"). לעיתים חברות אלו יספקו עבורכם שירותים בשמכם QTECH עַצמְךָ. אתה מאשר ומסכים שלשותפים ולשותפים תהיה הזכות לספק לך את השירותים.

4.2 הגבלות על השימוש שלך בשירותים
אתה מאשר ומסכים QTECH עשוי להטיל או להתאים מגבלה על מספר העסקאות שאתה עשוי לשלוח או לקבל באמצעות שירותים או משאבים שבהם אתה משתמש בהתאם QTECH להשתמש; ניתן לקבוע תקרות קבועות כאלה QTECH בכל עת, ב QTECH שיקול דעת. QTECH בנוסף לשירותים המסחריים שלה יש בחינם QTECH שירותים שבהם אתה עלול לחוות אילוצי משאבים מסוימים.

4.3 מדיניות החזר כספי
אנו נדרשים להחזיר רק אם אנו מפסיקים את השירותים שלנו ללא סיבה לפני סוף החודש שעבורו שילמת. אין נסיבות אחרות בהן תהיו זכאים להחזר QTECH. אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להציע החזר במצבים אחרים בכפוף לכך שכל חבר יבקש החזר כזה יגיש בקשת החזר בהתאם לדרישות שאנו מפרסמים באתר, אשר עשויות להשתנות מעת לעת.

4.4 שינויים בשירותים: הפסקת שירותים
אני QTECH מחליטה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק לספק את הגרסה הנוכחית של השירותים, בין אם בהפסקת השירות ובין אם משדרגים את השירותים לגרסה חדשה יותר, הגרסה הנוכחית של השירותים תופסק ותהפוך לגרסה מיושנת של השירותים. QTECH יוציא הודעה אם הגרסה הנוכחית של השירותים תתיישן. לתקופה של שנה לאחר הפרסום ("חוק ההתיישנות"), QTECH תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית להמשיך את הגרסה המיושנת של השירותים ולהגיב לבעיות עם הגרסה המיושנת של השירותים שהיא מחשיבה QTECH לפי שיקול דעתו להיות ביקורתי. במהלך תקופת ההשעיה, תכונות חדשות לא יתווספו לגרסה המיושנת של השירותים.

QTECH שואפת להפוך את האפליקציה לשימושית ויעילה ככל האפשר. מסיבה זו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את האפליקציה או לגבות תשלום עבור שירותיה, בכל עת ומכל סיבה. לעולם לא נחייב אותך עבור אפליקציה או שירותיה מבלי לדעת בדיוק על מה אתה משלם.

QTECH שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מיד לספק את כל הגרסה המיושנת של השירותים או חלק ממנה ללא כל הודעה מוקדמת אם:
(א) הפרת הוראה כלשהי בתנאים (או פעלת באופן שמציין בבירור שאינך מתכוון או אינך מסוגל לעמוד בתנאי התנאים); אוֹ

(ii) QTECH מחויב לעשות כן על פי חוק (למשל, עקב שינוי בחוק המסדיר את מתן גרסאות מיושנות של שירותים); אוֹ

(iii) גרסה מושעית השירות מסתמך על נתונים או שירותים המסופקים על ידי שותף צד שלישי והקשר עם שותף כזה פג או הופסק או נדרש QTECH לשנות את הדרך QTECH מספק נתונים או שירותים באמצעות גרסה מיושנת של השירותים; אוֹ

(iv) מתן גרסה מיושנת של השירות עלולה ליצור נטל כלכלי משמעותי כפי שזוהה QTECH בתום לב הסביר שלו; אוֹ

(v) אספקת גרסה מיושנת של השירות עלולה ליצור סיכון אבטחה או עומס לוגיסטי כמפורט QTECH בתום לב הסביר שלו.

QTECH מחדשת כל הזמן כדי לספק ללקוחותיה את החוויה הטובה ביותר האפשרית. בכל עת לפני הפסקת הגרסה הנוכחית של השירותים או שדרוג לגרסה חדשה של השירותים, QTECH רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיר תכונות או פונקציונליות מסוימות של השירותים כ"ניסיוניים" או "ביטא" כחלק מהחידוש המתמשך הזה.


5. שלך QTECH חֶשְׁבּוֹן
5.1 הגשת בקשה QTECH חֶשְׁבּוֹן
כדי לגשת לשירותים, עליך להיות בעל QTECH חשבונית. אתה מסכים לכל המידע שאתה מספק QTECH בקשר לשלך QTECH חשבונך או המשך השימוש שלך בשירותים יהיו תמיד מדויקים, מדויקים ומעודכנים.

5.2 הסיסמאות ואבטחת החשבון שלך
אתה מסכים להיות האחראי הבלעדי עבור QTECH לשימוש שלך בשירותים. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בסיסמה שלך או בחשבון שלך, אתה מסכים לקבל הודעה QTECH מיד.

 

יישום 5.3 Qtech FPS מערכת הגנה מפני כפור

עליך להיות מודע לכך שיש דברים מסוימים ש-QTECH לא תיקח אחריות עליהם. תכונות מסוימות של האפליקציה ידרשו שלאפליקציה תהיה חיבור אינטרנט פעיל. החיבור יכול להיות Wi-Fi או מסופק על ידי ספק הרשת הסלולרית שלך, אבל QTECH  לא יכול לקחת אחריות על העובדה שהאפליקציה לא פועלת במלואה אם אין לך גישה ל-Wi-Fi ואין לך את כמות הנתונים שנותרה.

אם אתה משתמש באפליקציה מחוץ ל-Wi-Fi, זכור שתנאי החוזה שלך עם ספק הרשת הסלולרית שלך ימשיכו לחול. כתוצאה מכך, ספק השירות הסלולרי שלך עשוי לחייב אותך עבור משך החיבור במהלך הגישה לאפליקציה או חיובים אחרים של צד שלישי. על ידי שימוש באפליקציה, אתה מקבל אחריות על כל העלויות הללו, לרבות חיובי נדידת נתונים, אם אתה משתמש באפליקציה מחוץ לטריטוריה הביתית שלך (כלומר אזור או מדינה) מבלי להשבית את נדידת הנתונים. אם אינך משלם חשבונות עבור המכשיר בו אתה משתמש באפליקציה, שים לב שאנו מניחים שקיבלת אישור משלם החשבון להשתמש באפליקציה.

באותם קווים, QTECH  לא תמיד יכול לקחת אחריות על אופן השימוש באפליקציה, כלומר עליך לוודא שהמכשיר שלך יישאר טעון - אם נגמרו לו הסוללות ואתה לא יכול להפעיל אותו כדי להשתמש בשירות, QTECH לא יכול לקבל אחריות.

בכבוד QTECH  אחריות על השימוש שלך באפליקציה, בעת השימוש באפליקציה, חשוב לזכור כי בעוד אנו שואפים לוודא שהיא מעודכנת ונכונה בכל עת, אנו סומכים על צדדים שלישיים שיספקו לנו מידע על מנת שנוכל להעמיד אותו לרשותך. QTECH אינה מקבלת כל אחריות לכל אובדן, ישיר או עקיף, שתחווה כתוצאה מהסתמכות מלאה על פונקציונליות זו של האפליקציה.

בשלב מסוים, ייתכן שנרצה לעדכן את האפליקציה. האפליקציה זמינה כרגע באנדרואיד ו-iOS - הדרישות לשתי המערכות (ולכל מערכות נוספות אליהן נחליט להרחיב את זמינות האפליקציה) עשויות להשתנות, ותצטרכו להוריד עדכונים אם תרצו להמשיך להשתמש באפליקציה . QTECH לא מתחייבת לעדכן תמיד את האפליקציה כך שתהיה רלוונטית עבורך ו/או תעבוד עם גרסת אנדרואיד ו-iOS שהתקנת במכשיר שלך. עם זאת, אתה מבטיח תמיד לקבל עדכוני אפליקציה כאשר יוצעו. ייתכן שנרצה גם להפסיק את היישום ויכולים לסיים אותה בכל עת ללא הודעה על סיום. אלא אם כן נאמר לך אחרת, לאחר כל סיום, (א) הזכויות והרישיונות שניתנו לך על פי תנאים אלה יסתיימו; (ב) עליך להפסיק את השימוש באפליקציה ו(במידת הצורך) למחוק אותה מהמכשיר שלך.


6. בעלות, השפעה והגבלות שימוש
6.1 בעלות
אתה מאשר ומסכים QTECH (אוֹ QTECHלבעלי הרישיונות ולספקים שלהם, לפי המתאים) יש את כל הזכויות המשפטיות, הבעלות והעניין בשירותים, בתוכן ובטכנולוגיה, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני הקיימות בשירותים ובתוכן, בין אם זכויות אלו רשומות ובין אם לאו ובכל מקום בעולם. זכויות אלו קיימות).

השירותים הניתנים ב QTECH האתר וכל תוכן בו זמינים עבורך בהתאם לתנאי שימוש אלה. השירותים עשויים להיות זמינים עבורך ללא תשלום, אך אינם בנחלת הכלל אלא אם כן הם רשומים ככאלה. QTECH ומעניקי רישיונות צד שלישי מחזיקים בשירותים (אלא אם צוין אחרת), המוגנים על ידי החוק הקרואטי והחוקים הבינלאומיים החלים, אמנות ואמנות הנוגעות לקניין רוחני או לזכויות קניין. תנאי שימוש אלה אינם מעבירים זכויות להפצה מחדש, הכנת יצירות נגזרות או רכישת זכויות בעלות בשירותים.

6.2 אישור לשימוש לא מסחרי ומסחרי בשירותים
לאחר קבלת הסכם זה, תוכל לגשת, להוריד, להציג, להעתיק ולהדפיס את השירותים והתוכן הזמינים ב QTECH דפים, לשימושך. כתנאי לרישוי זה לשימוש מסחרי ולא מסחרי, אתה מסכים לא להפיץ תוכן שהושג באמצעות QTECH לקוחות הצד השלישי שלך שתנאיהם מגנים על זכויות קניין רוחני QTECH ומעניק הרישיון שלו(ים). למטרות מאמר זה, "שימוש מסחרי" פירושו השימוש המורשה שלך בשירותים על ידי מתן שירותים לצדדים שלישיים באמצעות עסקאות שבאמצעותן אתה ו/או לקוחות הצד השלישי שלך מייצרים הכנסות, מקדמים יצירת הכנסות או מרוויחים באופן מסחרי או פרטי מכאלה. להשתמש. .

ניתן לשלוח פניות לגבי שימושים נוספים שאינם מופיעים כאן QTECH באמצעות דואר אלקטרוני עם מידע על זכויות יוצרים או בקשת רשות.

6.3 שימוש לא נכון בשירותים
כל הזכויות שלא ניתנו במסמך זה או שהוסכמו בדרך אחרת בכתב בינך לבין QTECH הם אסורים. בפרט, אסור (או לנסות):

גישה לשירותים או משאבים שאינם זמינים עבורך דרך דפדפן אינטרנט רגיל או QTECH מוצרים;
הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, גישה או פריצה QTECH שירותים שאינם זמינים עבורך (לא משנה כמה סבירים האמצעים המשמשים לשמירה על אבטחה כזו);
להשתמש בשירותים באופן שמשפיע לרעה QTECH אני QTECHאינטרסים מסחריים;
לשנות, לחסום או להסיר את כל ההודעות הקנייניות המסופקות עם השירותים;
לאסוף באופן ידני או שיטתי מידע הכלול בשירות;
להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות, בלתי הולמות או בלתי הולמות (כולל, אך לא רק, השמצה או הטרדה של אחרים; הפצת חומר מגונה או מגונה; מעקב אחר; או הפצת תוכן המפר את זכויות הקניין של אחרים). כל אחד מהמפורטים לעיל, בין אם רק ניסיון ובין אם בוצע בהצלחה, מהווה הפרה מהותית של תנאי שימוש אלה.

אינך רשאי להעתיק או לשנות את האפליקציה, כל חלק מהאפליקציה או הסימנים המסחריים שלנו בכל דרך שהיא. אינך רשאי לנסות לחלץ את קוד המקור של היישום, ואסור לך גם לנסות לתרגם את היישום לשפות אחרות או ליצור גרסאות נגזרות. 


6.4 סימני מסחר וסמלי לוגו
QTECH הלוגו וסימנים אחרים המשמשים באתר זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים. שמות נוספים המופיעים על זה QTECH אתרי אינטרנט עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעלי הסימנים המסחריים בהתאמה. ניתן להשתמש בתגים אלה רק כאשר הם מאושרים QTECH או מותר על פי חוק. האפליקציה עצמה וכל סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות מסדי הנתונים ושאר זכויות הקניין הרוחני הנוגעות אליה עדיין שייכים ל-Qtech design d.o.o .. כל שימוש אינו מורשה על ידי QTECH ייחשב כהפרה מהותית של תנאי שימוש אלה.

6.5 תנאי רישיון של נתוני צד שלישי ו/או תמונות והגבלות על שימוש
שירותים שהיא מספקת QTECH עשוי להכיל נתונים ו/או תמונות של צדדים שלישיים. בנספח, QTECH מספק את היכולת להציג, לגשת ולהתקין מפות ותכנים המסופקים על ידי ספקי תוכנה ותוכן אחרים כגון Google, Microsoft, Dropbox, Trello, Typeform, Discord, FPS, Fasek.io ואחרים באמצעות שימוש בשירותי אינטרנט וממשקים, כולל אך לא רק להגביל את עצמו לשירותי Qtech. שימוש בנתונים ו/או תמונות של צד שלישי עשוי להיות כפוף להסכם רישיון או הגבלות נוספות על השימוש. אתה האחראי הבלעדי לעמידה בכל הסכמי הרישיון הרלוונטיים של צד שלישי. הגבלות על השימוש של צדדים שלישיים עשויות להיות מסופקות עם נתונים (כגון מטא נתונים). QTECH רשאי לשנות מעת לעת את הסכם הרישיון של הצד השלישי ואת כל הגבלות השימוש הרלוונטיות, ובאחריותך לבדוק אם קיימים עדכונים להסכמי רישיון אלה או להגבלות שימוש. אם שינוי של הסכם רישיון של צד שלישי כלשהו או הגבלת שימוש אינם מקובלים, אתה רשאי לבטל את הגישה שלך בהודעה בכתב. QTECH או להפסיק להשתמש בשירות, לפי הצורך. קבלת כל השינויים תיחשב כשימוש נוסף בשירות.

האפליקציה משתמשת בשירותים של צדדים שלישיים שמצהירים על התנאים וההגבלות שלהם.

 קישור לתנאים וההגבלות של ספקי שירותים של צד שלישי המשמשים את האפליקציה

 

*   [שירותי Google Play]

*   [Google Analytics for Firebase]

*   [Firebase Crashlytics]

*   [פייסבוק]

*   [דרופבוקס]

*   [טרלו]

*   [הקלד טופס]

 

6.6 שיתוף התוכן שלך
למקרה שאתה רוצה להשתמש QTECH תכונה לשיתוף תוכן על ידי העלאה או פרסום של הנתונים ו/או התמונות שלך QTECH, אתה מאשר בזאת QTECH לא בלעדי, ניתן לביטול, ללא עמלה עבור הכנסת לוגו לא פולשני QTECH ולספק למשתמשי הקצה קישור היפרטקסט QTECH שירותים מהתוכן שלך.

6.7 מדיניות זכויות יוצרים
QTECHמדיניות זכויות היוצרים היא להגיב להודעות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה בהתאם לחוק הקניין הרוחני הבינלאומי החל (כולל, בארצות הברית, Digital Millennium Copyright Act) ולהסיר חומר שלכאורה מפר ו/או מפסיק מספר חשבונות. , כראוי.

7. שימושים מותרים לפי QTECHרישיון
7.1 מטרות מותרות. אתה מסכים להשתמש בשירותים רק למטרות הבאות:
אשר מותרים על פי התנאים;
מותר על פי כל חוזה, חוק או תקנה רלוונטיים של צד שלישי בתחומי השיפוט הרלוונטיים; ו
שהם בהתאם לכל מדיניות או הנחיות רלוונטיות הזמינות מ QTECH.
8. דרישות רישיון
QTECHהרישיונות לעיל כפופים לעמידה בדרישות הבאות:

8.1 תנאי משתמש קצה ומדיניות פרטיות
אם אתה מפתח באמצעות QTECH פרויקט או פתרון לשימוש על ידי משתמשים אחרים, עליך:

הראה למשתמשי הפרויקט או הפתרון שלך קישור QTECHתנאי השימוש כפי שהוצגו באמצעות השירות;
ציין במפורש בתנאי השימוש שלך כי על ידי השימוש במשתמשים שלך אתה מסכים להיות מחויב QTECHתנאי שימוש; ו
להגן על הפרטיות והזכויות המשפטיות של אותם משתמשים.
8.2 ייחוס
תוכן המסופק לך באמצעות השירותים עשוי לכלול שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, שמות מתחם ומאפיינים ייחודיים אחרים של סימנים מסחריים. QTECH, QTECH, שותפיה או בעלי זכויות אחרים של צד שלישי לתכנים שנוספו על ידי QTECH. אינך רשאי למחוק או לשנות בכל דרך שהיא שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סמלי לוגו, שמות מתחם ומאפיינים ייחודיים אחרים של הסימן המסחרי.

8.3 אחריות לפגיעות
אתה מסכים שאתה האחראי הבלעדי על (וזה) QTECH אין כל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין) כל הפרה של התחייבויותיך לפי התנאים ולתוצאות (לרבות כל אובדן או נזק אשר QTECH עלולים לסבול) כל הפרה כזו.

9. הגבלות רישיון
אלא אם כן הותר במפורש בתנאים, או אם קיבלת בעבר אישור בכתב מאת QTECH (או, לפי העניין, מהספק של תוכן מסוים), QTECH הרישיונות לעיל כפופים לעמידה שלך בכל ההגבלות להלן. אלא אם הותר במפורש, אינך רשאי (וגם אינך רשאי לאפשר לאף אחד אחר):

גישה או שימוש בשירותים או בכל תוכן באמצעות כל טכנולוגיה או אמצעי מלבד אלה המפורטים ב-Servicse, או באמצעים אחרים המורשים במפורש QTECH יכול לקבוע;
להעתיק, לתרגם, לשנות, ליצור את העבודה הנגזרת או להציג בפומבי כל תוכן או כל חלק ממנו (לדוגמה, הפעולות הבאות אסורות: יצירת שינוי של אריחי המפה בצד השרת;
הנדסה לאחור, דה-קומפילציה או ניסיון אחר לחלץ את קוד המקור של השירותים או כל חלק מהם, למעט כפי שהותר במפורש על ידי QTECH או לדרוש את החוק החל;
להשתמש, לערוך או לפרסם תוכן שהושג באמצעות השירותים בנוסף לכל שירות או יישום אחר QTECH.
להשתמש בשירותים באופן המעניק לך או לכל אדם אחר גישה להורדות בכמות גדולה או להזנות בכמות גדולה של כל תוכן, לרבות, אך לא רק, קואורדינטות מספריות של קווי רוחב או אורך, תמונות ונתוני מפה גלויים;
למחוק, לטשטש או לשנות כל הודעה, הודעה (כולל, אך לא רק, כל הודעה על זכויות יוצרים או קניין אחר), או קישור המופיע בשירותים או בתוכן;
להסתיר או להסוות מפני QTECH זהות השירות שלך בזמן השימוש בשירותים, לרבות אי ציות לאמנות הזיהוי לעיל; אוֹ
מפר כל מדיניות או מפר QTECHעקרונות התוכנה של ומדיניות אחרת כגון QTECH עשוי להתפתח מעת לעת, כולל אך לא רק QTECH הכללים שלהלן, לפיהם אתה מסכים לא:
(i) להשמיץ, להתעלל, להטריד, לרגל, לאיים או להפר בדרך אחרת את הזכויות המשפטיות (כגון הזכויות לפרטיות ופרסום) של אחרים;
(ii) לשדר, לפרסם, לשדר או להנגיש בכל דרך אחרת כל תוכן בלתי הולם, משמיץ, מגונה או בלתי חוקי;
(iii) לשדר, לפרסם, לשדר או להנגיש בכל דרך אחרת כל תוכן שמפר כל פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות של כל צד, אלא אם כן אתה הבעלים של הזכויות או שיש לך רשות מהבעלים או אחר הצדקה משפטית לשימוש בתוכן כזה;
(iv) להעלות, לפרסם, לשדר או להעמיד בדרך אחרת הודעות המקדמות מזימות פירמידה, מכתבי שרשרת או הודעות מסחריות או פרסומות משבשות;
(v) לשדר, לפרסם, לשלוח בדוא"ל, לשדר או להנגיש בכל דרך אחרת כל תוכן, הודעה או תקשורת אחרים האסורים על פי החוק החל, התנאים או כל מדיניות או הנחיות רלוונטיות של השירות;
(vi) להוריד כל קובץ שפורסם על ידי אחר שאתה יודע, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, שלא ניתן להפיץ באופן חוקי באופן כזה;
(vii) ייצוג כוזב של אדם או ישות אחרים, או לזייף או למחוק ייחוסים של מחבר או ייעודי מקור או מקור של תוכן או חומר אחר;
(viii) להגביל או למנוע מכל משתמש אחר להשתמש ולהנות מהשירותים או מכל אחר QTECH אני QTECH שירותים;
(ix) למחוק, לטשטש או להשמיט להציג את הקישור לתנאי השימוש כפי שהוצג באמצעות השירותים;
(x) למחוק, לטשטש או לשנות כל הודעה, הודעה (כולל, אך לא רק, כל הודעה על זכויות יוצרים או קניין אחר), או קישור המופיע בשירותים או בתוכן;
(xi) להפריע או להפריע QTECH שירותים, שרתים או רשתות המחוברים אליהם QTECH שירותים או אינם מצייתים לכל דרישות הרשת, הנהלים, המדיניות או התקנות הקשורות אליהם QTECH שירותים;
(xii) להשתמש בכל רובוט, עכביש, יישום חיפוש/אחזור אינטרנט או מכשיר אחר כדי לאחזר או להוסיף לאינדקס כל חלק QTECH שירותים או תוכן או איסוף של נתוני משתמש לכל מטרה בלתי מורשית;
(xiii) להציג תוכן המבטא באופן כוזב או מרמז שתוכן כזה ממומן או מאושר QTECH אני QTECH שירותים;
(xiv) ליצור חשבונות משתמש באופן אוטומטי או בתואנות שווא או הונאה, או להשיג או לנסות להשיג מפתחות מרובים עבור אותה כתובת URL;
(xv) לקדם או לספק מידע חינוכי על פעילויות בלתי חוקיות;
(xvi) לקדם פגיעה פיזית או פגיעה בכל קבוצה או אדם; אוֹ
(xvii) להעביר את כל הווירוסים, התולעים, הפגמים, הסוסים הטרויאניים או כל פריט בעל אופי הרסני.

10. רישיונות ממך ל QTECH 
10.1 רישיון תוכן
QTECH אינו טוען לבעלות על התוכן שלך, ואתה שומר על זכויות היוצרים וכל זכויות אחרות שכבר מחזיקים בתוכן שלך. על ידי שליחת, פרסום או הצגת התוכן שלך בשירותים, QTECH טוען בזאת לשמור על האבטחה והפרטיות המלאה של התוכן שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

10.2 רישיון סימן מסחרי
אתה מאשר QTECH רישיון לכל החיים שאינו ניתן להעברה, לא בלעדי, להשתמש בתכונות של מותג הפרסום שלך כדי להשתמש בשירותים.

10.3 הרשאה למתן רישיונות
אתה מאשר ומתחייב QTECH שיש לך את כל הזכויות, הסמכויות והסמכויות הנדרשות להענקת הרישיונות הנ"ל.

11. סיום הסכם זה
11.1 התנאים ימשיכו לחול עד לסיומם על ידך או QTECH כמפורט להלן.

11.2 אתה רשאי לסיים את החוזה המשפטי שלך עם QTECH על ידי הפסקת השימוש בשירותים בכל עת. אתה לא צריך להודיע ספציפית QTECH כאשר אתה מפסיק להשתמש בשירותים.

11.3 QTECH רשאית, בכל עת, לסיים את ההסכם המשפטי עמך או להפסיק לאלתר לספק את כל השירותים או חלקם ללא כל הודעה מוקדמת אם:

(א) הפרת הוראה כלשהי בתנאים (או פעלת באופן שמציין בבירור שאינך מתכוון או אינך מסוגל לעמוד בתנאי התנאים); אוֹ

(ii) QTECH הוא מחויב לעשות כן על פי חוק (למשל, עקב שינוי בחוק המסדיר את מתן השירות); אוֹ

(iii) השירותים מסתמכים על נתונים או שירותים המסופקים על ידי שותף צד שלישי והקשר עם שותף כזה פג או הופסק או נדרש QTECH לשנות את הדרך QTECH מספק נתונים או שירותים באמצעות השירות; אוֹ

(iv) מתן שירותים עלול ליצור נטל כלכלי משמעותי כפי שזוהה QTECH בתום לב הסביר שלו; אוֹ

(v) אספקת השירותים עלולה ליצור סיכון ביטחוני או עומס לוגיסטי כפי שנקבע QTECH בתום לב הסביר שלו.

11.4 שום דבר בסעיף זה לא יושפע QTECHזכויות בקשר עם מתן שירותים לפי סעיף 4. לתנאים.

12. ויתור על אחריות
12.1 שום דבר בתנאים אלה, כולל סעיפים 13 ו-14, לא יכלול או יגביל QTECHאחריות או אחריות להפסדים אשר אין להחריג או להגביל אותם על ידי החוק החל. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות או תנאים מסוימים או הגבלה או החרגה של אחריות לסוגים מסוימים של הפסדים או נזקים. רק המגבלות של החוק בשטח השיפוט שלך יחולו עליך, והאחריות של QTECH תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי חוק.

12.2 אתה מבין ומסכים במפורש שהשימוש שלך בשירותים ובתוכן הוא באחריותך ושהשירות והתכנים מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים". במיוחד, QTECH, הסניפים והחברות הנלוות שלה, וכן נותני הרישיונות והספקים שלה, אינם מייצגים או מבטיחים לך:

השימוש שלך בשירות יעמוד בדרישות שלך;
כל המידע שתקבל כתוצאה מהשימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או אמין.
12.3 שום עצה או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, לא קיבלת מ QTECHאו דרך השירותים או התוכן או דרך השירותים או התוכן, זה יצור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאים.

12.4 QTECH, נותני הרישיונות שלה והספקים שלהם מתנערים מפורשות מכל האחריות והתנאים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, כולל אך לא בלעדי.

13. הגבלת אחריות
13.1 נושא הסעיפים 13.1, אתה מבין ומסכים במפורש כי QTECH, הסניפים והשותפים שלה ומעניקי הרישיונות והספקים שלהם לא יהיו אחראים כלפיך בגין:

כל ישיר, עקיף, אקראי, מיוחד, תוצאתי או יישום של נזק שאתה עלול לסבול, כל גורם ועל פי כל תיאוריית אחריות (כולל, אך לא להיות משמעותי), אובדן מוניטין או מוניטין עסקי, כל אובדן נתונים, עלויות של רכישת מוצרים או שירותים חלופיים או הפסד בלתי מוחשי אחר); אוֹ
כל אובדן או נזק כתוצאה מכך:
(א) כל הרגשה שהגדרת בשלמות, דיוק או קיומו של כל פרסום, או כתוצאה מכל קשר או עסקה בינך לבין כל מפרסם QTECH שירותים;
(ii) כל שינוי זה QTECH רשאי לבצע עבור השירותים או כל סיום קבוע או זמני של אספקת השירותים (או כל מאפיין בתוך השירותים);
(iii) מחיקה, נזק או אי אחסון של כל תוכן ומידע תקשורת אחר שנשמר או מועבר על ידי השימוש שלך בשירותים או באמצעות השימוש שלך בשירותים;
(iv) אי ההגשה שלך QTECH עם פרטי חשבון מדויקים; אוֹ
(v) הכישלון שלך לשמור על האבטחה והסודיות של נתוני האחסון או החשבון שלך.

13.2 הגבלות על QTECH 'ההתחייבות כלפיך בסעיף 14.1 לעיל תחול או לא תחול QTECH, חברות הבת שלו, שותפיו, נותני הרישיונות או הספקים שלהם יידעו או צריכים להיות מודעים לאפשרות של הפסדים או נזקים כאלה.

14. פיצויים
14.1 אתה מסכים בזאת לשפות, להגן ולשמור QTECH, שותפיה האסטרטגיים, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, החברות הבנות, נותני הרישיונות והספקים שלהם ("צדדים פגועים") בטוחים ומפני כל תביעה או חבות הנובעת מ:

השימוש שלך יישום QTECH, פלטפורמה או שירותים המפרים את התנאים או הכללים החלים;
כל שימוש של משתמשים בפרויקטים שלך שיבוצע באמצעות QTECH יישום,פּלַטפוֹרמָה;
כל טענה להיות שלך QTECH פרויקטים או התוכן שלך מפרים כל חוק החל, לרבות, אך לא רק, כל תביעה המפרה זכויות של צד שלישי.
14.2 תשתף פעולה במידה הדרושה באופן סביר בהגנה על כל תביעה. QTECH שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לנקוט הגנה ושליטה בלעדית בכל עניין הכפוף לפיצוי מצדך. אתה מסכים לפצות על שימוש לא תקין QTECH יכול להיות בלתי הפיך; לָכֵן, QTECH הזכות לבקש סיוע הוגן, לרבות, אך לא רק, צווי מניעה וצווי מניעה מקדימים, בנוסף לכל שאר הסעדים.

15. מדיניות זכויות יוצרים
זה QTECH מדיניות החברה להגיב להודעות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה התואמות את חוקי הקניין הרוחני הבינלאומיים החלים (כולל, בארצות הברית, Digital Millennium Copyright Act) ולסיים את החשבונות של מפרים חוזרים.

16. תכנים אחרים
16.1 השירות עשוי לכלול היפר-קישורים לאתרים אחרים או לתוכן או למשאבים. QTECH אין לו שליטה על אתרי אינטרנט או משאבים כלשהם שסופקו על ידי חברות או יחידים מלבד QTECH. אתה מאשר ומסכים QTECH אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים כאלה, ואינה מאשרת כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים באתרים או משאבים כאלה או זמינים בהם.

16.2 אתה מקבל ומסכים לכך QTECH אינה אחראית לכל אובדן או נזק שאתה עלול לסבול כתוצאה מהזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלה, או כתוצאה מהסתמכותך על שלמות, דיוק או קיומם של כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים באתרים כאלה. או משאבים אותם.

17. תנאים משפטיים כלליים
17.1 הודעות
אתה מסכים עם זה QTECH עשויה לספק לך הודעות, לרבות כאלו הנוגעות לשינויים בתנאים, בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל או בפרסומים בשירות.

17.2 אין ויתור
אתה מסכים שאם QTECH אינו מממש או אוכף כל זכות משפטית או תרופה הכלולים בתנאים (או אלה QTECH יש הטבות לפי כל חוק החל), זה לא ייחשב כוויתור רשמי QTECHזכויות וכי הזכויות או הסעדים הללו ימשיכו להיות זמינים. כל ויתור על הוראה כלשהי בתנאים אלה ייכנס לתוקף רק אם QTECH מציין במפורש במכתב חתום שהוא מוותר על תנאי מסוים.

17.3 ניתוק
אם בית משפט כלשהו בעל סמכות שיפוט ימצא כי הוראה כלשהי בתנאים אלה אינה חוקית, הוראה זו תוסר מהתנאים מבלי להשפיע על שאר התנאים. יתר הוראות התנאים ימשיכו להיות תקפים וניתנים לאכיפה.

17.4 הקצאה
זה יכול להקצות תנאים QTECH ולחוות בעד QTECH, ממשיכי דרכו ומקציו.

17.5 הדין החל וסמכות השיפוט; הקלה באיסור
תנאים והקשר שלך עם QTECH בהתאם לתנאים, החוק הקרואטי יחול ללא קשר להוראות סתירות החוק. אתה ו QTECH מסכים להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של זאגרב, קרואטיה, כדי לפתור כל בעיה משפטית הנובעת מהתנאים. בלי קשר, אתה מסכים עם זה QTECH אתה תהיה רשאי להגיש בקשה לסעדים (או סוג שווה ערך של סיוע משפטי חירום) בכל תחום שיפוט.

17.6 חוזה מלא
התנאים מהווים את כל ההסכם המשפטי בינך לבין QTECH ולנהל את השימוש שלך בשירותים ובתוכן ולהחליף לחלוטין ולהחליף את כל ההסכמים הקודמים בינך לבין QTECH, בכתב או בעל פה, בקשר לשירותים ותכנים.

עדכון אחרון: 20/04/2020

 

אם יש לך שאלות או הצעות לגבי התנאים וההגבלות שלנו, אל תהסס לפנות אלינו בכתובת Ivan Jović, info@qtech.hr.