יצרנים גדולים ובינוניים 
ליצרנים גדולים ובינוניים אנו מציעים שירותים:
יצרנים קטנים
אנו מציעים שירותים ליצרנים קטנים
  • אספקה והתקנת ציוד על בסיס Turnkey או בהסכם
  • תחנת משאבה וסינון
  • צינור ראשי
  • שסתומי חתך
  • צינור לרוחב עם pulsators
  • בנייה אופציונלית של המאגר ובניית מערכת אספקת המים
  • חבילת התקנה עצמית הכוללת הוראות, תמיכה מקוונת ואספקת ציוד
כמו כן, אנו מציעים שירות פיקוח שירות, שירות הזמנת מערכות, בדיקת מערכות חורף, הכשרת עובדים לעבודה עם מערכת הגנה מפני כפור, שירות שימור מערכות לאחר תום עונת הכפור.