Qtech Trešnja

המשימה של FPS היא לתרום לייצור בר-קיימא מלא של מזון וביו-מערכות. המפגש בין פתרון התוכנה והחומרה של FPS מאפשר למערכות הפירות למקסם את הייצור על ידי הפחתת עלויות והגדלת התשואות. באמצעות יישום טכנולוגיה חדשנית זו, מערכת FPS אוספת ביעילות נתוני מערכת, מזג אוויר וייצור ממיקומי מיקרו שונים, ובעזרת אנליטיקה חכמה משפרת את מאפייני הייצור. מיקוד לקוחות, שיפור מתמיד וחדשנות טכנית של מערכת זו, מציבים את FPS כמשתתפת שוק ייחודית שנועדה לצמיחה מהירה.