התקן תקשורת

QTECH
€1.160,00
| /

 

מכשיר התקשורת מיועד לשלוח נתונים מהתחנה האגרומטאורולוגית לאינטרנט.

המכשיר מיועד לקליטת נתונים מ-25 מכונות זמן ברדיוס של 10 קילומטרים.

התקן התקשורת דורש חשמל וחיבור לאינטרנט.