פרויקט מרכזי | השקיה

QTECH
€1.000,00
| /

פרויקט ההשקיה חשוב להבטחת תנאים מיטביים לצמיחה והתפתחות של עצי פרי, וכן להגברת היבול ואיכות הפירות. המטרות העיקריות של פרויקט זה כוללות:

1. ניתוח קרקע וקביעת צורכי מים: השלב הראשון בפרויקט השקיית מטע הוא אומדן כמות המים הדרושה לשמירה על רמות לחות אופטימליות בקרקע וצרכי ​​עצי פרי. ניתן להשיג זאת על ידי דגימת הקרקע וביצוע ניתוח כדי לקבוע את יכולתה לשמור על לחות. 

2. בחירת סוג מערכת ההשקיה: לאחר ניתוח הקרקע וקביעת צרכי המים, יש לבחור את סוג מערכת ההשקיה המתאימה ביותר לצרכי המטע. ישנם סוגים שונים של מערכות השקיה, לרבות טפטוף, פופ-אפ, השקיה תת קרקעית ומתזים. הבחירה תלויה בתנאים הספציפיים של המטע.

3. תכנון לוח ההשקיה: לאחר בחירת סוג מערכת ההשקיה יש צורך לתכנן את לוח ההשקיה. זה כולל קביעת מרווחי השקיה, כמות המים המיושמת ומשך ההשקיה. תדירות ההשקיה תלויה בסוג עץ הפרי, בתנאי האקלים ובגורמים נוספים.

4. הקמת מערכת ההשקיה: לאחר תכנון לוח ההשקיה יש צורך בהקמת מערכת ההשקיה. זה כולל התקנת צינורות, שסתומים, מסננים, ווסתי לחץ ורכיבים נחוצים אחרים. אם מדובר במערכת טפטפות, יש צורך להציב את הטפטפות במרחק אופטימלי מעצי הפרי.

5. תחזוקת מערכת ההשקיה: לאחר התקנת מערכת ההשקיה יש צורך בתחזוקה על מנת להבטיח השקיה מיטבית של המטע. זה כולל בדיקת שסתומים ומסננים, אחזקת טפטפות ובדיקה שמערכת ההשקיה מופעלת בהתאם ללוח הזמנים של ההשקיה.

הפרויקט של מערכת ההשקיה כולל חישוב הידראולי של הצנרת הדרושים לפעילות תקינה של מערכת ההשקיה, הגדרת קיבולות המים הנדרשות לפעילות תקינה של המערכת. בחירת המערכת המשתלמת ביותר מבחינה כלכלית לחלוקת מים בתוך המטע, בחירת מפעל סינון עם משאבה נלווית, ניהול אוטומטי.

 

מוסמך על ידי מהנדס בניין מוסמך. 

 

 גהתשלום עבור כל פרויקט נקבע בנפרד ותלוי במורכבות הפרויקט עצמו.