NFC | תג | סוזה

FSB
€10,00 €18,00
| /
NFC | תווית קרע הוא מכשיר קטן אך רב עוצמה המסייע בזיהוי ציוד טכני בצינור. כולל שסתומים, מפעילים, משדרי לחץ וטמפרטורה. הכל לפי הוראת ATEX. אין תג NFC דמעות, יהיה קשה לזהות במהירות ובקלות כל ציוד. אבל עם התג הקטן הזה במקום, העובדים יכולים לסרוק אותו עם הטלפון החכם שלהם כדי לקבל את כל המידע הדרוש על כל רכיב בנפרד.