PIP pulsator 2.0

PIP
€15,00 €19,00
| /

ערכת מרסס PIP 2.0 הפועמת היא היחס הטוב ביותר בין צריכת אנרגיית מים ויעילות גשמים על פני השטח המוגנים של מערכת ההגנה מפני הכפור. למרסס טווח גשם של 5 מטר בלחץ של 1 בר (עמוד מים 10 מ'). זרימת מים אחידה בטווח של 1-4 בר (עמודת מים 10-40 מ'). ערכת PIP pulsator 2.0 מגיעה עם:

  • כפתור פיצוי עצמי לזרימת גשם אחידה
  • צינור גמיש עמיד לטמפרטורות נמוכות
  • שסתום ידני לכוונון זרימה עדינה
  • מחזיק פולסטור יציב UV 
  • שני קשרים יציבים UV
  • PIP pulsator 2.0
  • מרסס Gyronet מתאים 

מרסס פועם PIP 2.0 מבטיח עוצמת גשם קבועה בטווח של 1.2-2.0 מ"מ/מ"ר לשעה (בהתאם למיקרו-מיקום ההתקנה ותכנון מערכת ההגנה מפני הכפור, מוגדרת רשת שעליה ממוקמים פולסטורים).