פרויקט טכנולוגי מערכת אנטי-פרוסט

QTECH
€500,00
| /

פרויקט מערכת הגנת כפור (מערכת נגד כפור) מכיל תיאור של תהליך ההשקעה, טכני-טכנולוגי וייצור, חלק גרפי וסוג ההשקעה (גיוס והצטיידות של מטע רב-שנתי חדש ו/או מבנה מחדש והצטיידות של מטע רב-שנתי קיים), תיאור והצגת מיקום המטע המתוכנן. תוכנית קדסטרלית, סוגי (שמות, זנים, שורשי שורש) של הפרי אליו מתייחסת ההשקעה, חומר שתילה, שטח המטעים אליהם מתייחסת ההשקעה, ניתוח והכנת קרקע, תנאי גידול ( אקלים, קרקע, מיקום, צרכי מים, חומרי הזנה וד"ר), גיל המטעים, מערכת הגידול, שיטת התחזוקה והטיפול, תיאור ומאפיינים טכניים של מערכות בודדות וציוד של מטעים רב-שנתיים.

החלק הטכני של הפרויקט כולל חישוב הידראולי של הצנרת הנדרשת להפעלה רגילה של מערכת נגד כפור, הגדרת קיבולת המים הנדרשת להפעלת מערכת מינימלית בפרק זמן של 6 ימים, בחירת מערכת חלוקת המים החסכונית ביותר בתוך המטע ליצירת 100 % לחות בזמן הגנה סינון, בחירת אוטומציה לניטור ובקרה על פעולת המערכת והתחנות האגרומטאורולוגיות הדרושות כדי לחזות טוב יותר את האפשרות של סכנת כפור וטמפרטורות נמוכות. פרויקט זה כולל גם הכנת הערכות עלויות הנחוצות לרכש, הקמה, הדרכה והפעלה של מערכות הגנה מפני כפור. כתרומה לפרויקט מוגשת טיוטה של המצב הקיים פתרון מערכת אנטי-פרוסט עתידית עם כל נקודות ההידוק הדרושות של האלמנטים להתקנה קלה של המערכת.

הפרויקט הטכנולוגי הוכן ואושר/נחתם ע"י מומחה בתחום האגרונומיה והמדעי הטכניים, הכוונה למשתמש ולמערכת האנטפרוסט במקום ההשקעה של המשתמש.

חישוב למ"ר מטע מוגן מתוכנן באמצעות מערכת נגד כפור.