פרויקט טכנולוגי רשת נגד ברד

QTECH
€500,00
| /

הפרויקט הטכנולוגי של רשת נגד ברד מכיל תיאור של תהליך ההשקעה, טכני-טכנולוגי וייצור, חלק גרפי וסוג ההשקעה (גיוס והצטיידות של מטע רב-שנתי חדש ו/או מבנה מחדש והצטיידות של המטע הרב-שנתי הקיים), תיאור והצגת המיקום המתוכנן של המטעים.שמות, זנים, שורשי הפרי שאליהם מתייחסת ההשקעה, חומר שתילה, שטח המטעים אליהם מתייחסת ההשקעה, ניתוח והכנת קרקע, תנאי גידול (אקלים, קרקע, מיקום, צורכי מים, חומרי הזנה וכו'), גיל מטעים, מערכת גידול, שיטת תחזוקה וטיפול, תיאור ומאפיינים טכניים של מערכות בודדות וציוד של מטעים רב-שנתיים.

החלק הטכני של הפרויקט כולל חישוב של המבנה נושא העומס הנדרש ליציבות מערכת מיגון הברד, הגדרת העמודים, הכבלים והרשתות הדרושים (גודל פיר, צבע), בחירת מערכת מיגון הברד המשתלמת ביותר מבחינה כלכלית. פרויקט זה כולל גם הכנת הערכות עלויות הנחוצות לרכש, יישום, הדרכה והפעלה של מערכות הגנה נגד ברד. כתרומה לפרויקט רשת נגד ברד מוגשת טיוטה של המצב הקיים ופתרון הגנה עתידי של ברד עם כל נקודות ההימור הדרושות להתקנה קלה של המערכת.

הפרויקט הטכנולוגי הוכן ואושר/נחתם על ידי מומחה בתחום האגרונומיה והמדעי הטכני, הכוונה למשתמש ולמערכת רשת נגד ברד במקום ההשקעה של המשתמש.

חישוב למ"ר שטח מתוכנן מוגן ברשת נגד ברד