Post e pagine del blog

Vedi tutti i risultati. (0)

Što očekivati od konzultanta?

Što očekivati od konzultanta?

Kao vlasnik tvrtke, možda razmišljate o angažiranju konzultanta koji će vam pomoći s određenim projektom ili ciljem. Ali što točno uključuju konzultantske usluge?

Evo kratkog pregleda onoga što možete očekivati ​​od konzultanta:

Analiza vašeg poslovanja i dostupnih bespovratnih sredstava: Konzultant će pomno proučiti vaše poslovanje i operacije kako bi utvrdio za koje bespovratna sredstva imate pravo.

Poslovni savjet prije odabira bespovratnih sredstava: Nakon što konzultant identificira potencijalne mogućnosti bespovratnih sredstava, dat će savjet o tome koje od njih imaju najviše smisla za vaše poslovanje.

Izrada projekta za EU fondove: Konzultant će zatim izraditi prijedlog projekta za vas, uzimajući u obzir sve zahtjeve programa dodjele bespovratnih sredstava.

Izrada poslovnog plana: Kako bi vaš projekt bio odobren, morat ćete imati detaljan poslovni plan. Konzultant vam može pomoći u izradi ovog plana.

Podnošenje projekta nadležnom tijelu: Nakon što je projekt dovršen, konzultant će ga dostaviti odgovarajućem tijelu koje dodjeljuje bespovratna sredstva.

Praćenje i izvješćivanje o statusu bespovratnih sredstava: Konzultant će pratiti napredak vaše prijave i po potrebi pružati ažuriranja.

Konzultacije tijekom procesa nabave: Ako vam se dodijeli bespovratna sredstva, konzultant vam može pružiti smjernice o tome kako najbolje iskoristiti sredstva.

Izrada zahtjeva za isplatu: Po završetku rada na projektu, konzultant će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za nadoknadu.

Periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima za bespovratna sredstva: Konzultant će pružati redovita izvješća o statusu projekta, osiguravajući da napreduje prema planu.

Izrada završnog izvješća o projektu: Po završetku projekta, konzultant će pripremiti završno izvješće koje će dokumentirati sve aspekte rada.

Prilikom rada sa konzultantom potpisat ćete interni ugovor u kojem su jasno navedene sve obveze i odgovornosti s obje strane. Ovim ugovorom će se odrediti zadaci, rokovi i cijena pruženih usluga.

Leggi di più

Bespovratne potpore za inovacije

Bespovratne potpore za inovacije

Ako ste poput većine poduzetnika, uvijek tražite nove načine za razvoj poslovanja. A koji je bolji način za to nego iskoristiti programe bespovratnih sredstava koji mogu pomoći u financiranju vašeg sljedećeg velikog projekta?

U Hrvatskoj postoji program bespovratnih sredstava koji posebno potiče ulaganja novoosnovanih malih i srednjih poduzeća s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koji još nisu spremni za lansiranje na tržište. Ovo bi mogla biti savršena prilika za vašu tvrtku da dobije sredstva potrebna za poduzimanje sljedećeg koraka.

Dakle, koji su kriteriji prihvatljivosti za ovaj program bespovratnih sredstava? Prvenstveno, prihvatljivi troškovi uključuju troškove vezane uz kupnju opreme i materijala potrebnih za provedbu projekta, plaće članova osoblja koji rade na projektu i naknade za vanjske usluge povezane s inovacijama (npr. savjetovanje, istraživanje tržišta, laboratorijsko ispitivanje).

Da biste ispunili uvjete za ovaj program bespovratnih sredstava, vaša tvrtka mora imati sjedište u Hrvatskoj i biti osnovana u posljednje tri godine. Osim toga, vaš projekt mora imati jasan plan komercijalizacije s definiranim prekretnicama i ciljnim tržištima.

Ako mislite da bi ovaj program bespovratnih sredstava mogao dobro odgovarati vašem poslovanju, svakako ispunite obrazac za prijavu na stranici i pošaljite ga prije roka. Uz malo sreće, dobit ćete sredstva koja su vam potrebna da podignete svoje poslovanje na višu razinu!

 

Drvoplast maslačak

Leggi di più

Condizioni per investire in progetti di irrigazione

Condizioni per investire in progetti di irrigazione

ISTRUZIONI PER GLI UTENTI PER OTTENERE LA PREVIA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI IRRIGAZIONE

Di conseguenza Uredbi (UE) BR. 1305/2013 Del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 1698/2005, un investimento in irrigazione è ammissibile solo se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento. Le condizioni che devono essere soddisfatte, nel caso di investimenti nell'irrigazione, sono state trasferite al Programma di sviluppo rurale della Repubblica di Croazia per il periodo 2014-2020.

Il soddisfacimento di condizioni specifiche per l'investimento in progetti di irrigazione deve superare una valutazione preliminare dell'ammissibilità dell'investimento, ovvero verificare lo stato del corpo idrico interessato dal progetto pianificato, al fine di determinare che il progetto pianificato sia conforme a specifiche condizioni di ammissibilità.

A questo proposito, il richiedente è obbligato ad ottenere un certificato di approvazione preventiva del progetto irriguo e, affinché possa essere adottato, è necessario fornire le informazioni di base sul progetto irriguo.

https://www.voda.hr/hr/metodologie

La domanda per l'ottenimento dell'attestato di preventiva approvazione del progetto è presentata sul modulo che è parte integrante delle presenti istruzioni, e la documentazione allegata alla domanda è la seguente:

Ottenere un permesso acque croate

 

La missione di FPS è di contribuire alla piena produzione sostenibile di alimenti e biosistemi. L'intersezione tra la soluzione software e hardware FPS consente ai sistemi fruttiferi di massimizzare la produzione riducendo i costi e aumentando le rese. Applicando questa tecnologia innovativa, Il sistema FPS raccoglie in modo efficiente il sistema, dati meteorologici e di produzione da varie micro località e, con l'aiuto di analisi intelligenti, migliora le caratteristiche di produzione. L'attenzione al cliente, il miglioramento continuo e l'innovazione tecnica di questo sistema, posizionano FPS come un unico partecipante al mercato destinato a una rapida crescita.

 

Leggi di più

Stazione di misurazione Qtech

Stazione di misurazione Qtech

 

 

 Stazione di misurazione Qtech fa parte del sistema antigelo e permette di ottimizzare il sistema misurando i parametri di input per valutare l'insorgere del gelo.I frutteti hanno spesso un proprio microclima e quindi le previsioni meteo non sono sempre affidabili. Con l'aiuto di una stazione di misurazione, i parametri di input necessari per il calcolo più accurato della valutazione del verificarsi del gelo vengono misurati in tempo reale.

  La stazione di misura Qtech misura un totale di 8 parametri:

  • temperatura dell'aria (ad un'altezza di 4 m dal suolo)
  • umidità dell'aria (ad un'altezza di 4 m dal suolo)
  • temperatura dell'aria (ad un'altezza di 0,5 m dalla superficie del suolo)
  • umidità dell'aria (ad un'altezza di 0,5 m dalla superficie del suolo)
  • pressione dell'acqua nel sistema
  • voltaggio batteria
  • velocità del vento
  • la direzione del vento

 

Ulteriori parametri per una valutazione più accurata del pericolo di gelo sono il punto di rugiada (engl. punto di rugiada) io bulbo umido indice che calcoliamo dai valori di temperatura e umidità.

La temperatura e l'umidità sono misurate a due punti di altitudine (0,5 me 4 m) a causa dell'esistenza di due tipi di gelo:

 o Gelo da advezione - è causato dalla penetrazione e dalla discesa di aria fredda (gelo proveniente dall'alto)

 o Gelo da radiazione - si verifica di notte durante un raffreddamento molto intenso del suolo e dello strato d'aria del suolo (gelo proveniente dal basso)

 

La stazione di misurazione viene fornita con un'applicazione Android gratuita.

 

 

      

           

Con l'aiuto della stazione è possibile valutare con precisione il rischio gelo, tutti i dati misurati vengono registrati in un database per analisi dettagliate, revisione dei dati storici, report, presentazioni, previsioni di eventi futuri basati su dati storici.

 

 

.

 

Leggi di più

Caratteristiche dell'offerta

Caratteristiche dell'offerta

La progettazione di un sistema di irrigazione o protezione antigelo inizia con la determinazione delle caratteristiche dell'approvvigionamento idrico. La misura viene effettuata determinando i punti specifici u con l'ausilio di quattro ugelli calibrati p-Q diagramma.

 Dizne za mjerenje karakteristike opskrbe

Figura 1. Ugelli per la misurazione delle caratteristiche di alimentazione

 

Ogni ugello ha una curva di flusso specifica a seconda della pressione. Quando un ugello è collegato, viene letta la pressione per un determinato flusso in base alla sua caratteristica.

Shema mjerenja za određivanje karakteristike opskrbe

Figura 2. Schema di misurazione per la determinazione delle caratteristiche dell'offerta

 

Collegando i quattro punti così ottenuti, uno per ogni ugello, si ottiene la curva da trovare la funzione quadratica più simile. Questa curva di funzione quadratica è una caratteristica dell'approvvigionamento idrico. Viene quindi utilizzato per determinare le portate in funzione delle pressioni ottenute. Tale curva descrive la nostra fornitura come una pompa con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui l'unità di alimentazione sia una pompa, la caratteristica di alimentazione è ricavata da p-Q schema della pompa con la stessa procedura di ricerca di una funzione quadratica.

Krivulja protoka u ovisnosti o tlaku

 Figura 3. Curva di flusso dipendente dalla pressione

* I risultati del test descritto corrispondono perché i risultati sono stati verificati per ciascun ugello. Flussometro utilizzato ha misurato il flusso per ciascun ugello. I flussi sono stati confrontati con i valori di catalogo di ciascun ugello per una data pressione. Si verificano deviazioni a causa dell'alta pressione, quindi c'è una perdita nel collegamento dell'ugello al sistema non sufficientemente sigillato.

 

Leggi di più