Posty i strony na blogu

Zobacz wszystkie wyniki. (0)
Czego oczekiwać od konsultanta?

Jako właściciel firmy możesz rozważać zatrudnienie konsultanta, który pomoże Ci w konkretnym projekcie lub celu. Ale na czym dokładnie polegają usługi konsultingowe?

Oto krótki przegląd tego, czego możesz oczekiwać od konsultanta:

Analiza Twojej firmy i dostępnych dotacji: Konsultant dokładnie przeanalizuje Twoją firmę i operacje, aby określić, do których dotacji jesteś uprawniony.

Doradztwo biznesowe przed wyborem dotacji: Gdy konsultant zidentyfikuje potencjalne możliwości uzyskania dotacji, doradzi, które z nich są najbardziej sensowne dla Twojej firmy.

Tworzenie projektu dla funduszy UE: Konsultant stworzy dla Ciebie propozycję projektu, biorąc pod uwagę wszystkie wymagania programu grantowego.

Tworzenie biznesplanu: Aby Twój projekt został zatwierdzony, musisz mieć szczegółowy biznesplan. Konsultant może pomóc w stworzeniu tego planu.

Złożenie projektu do odpowiedniego organu: Po zakończeniu projektu konsultant przedłoży go do odpowiedniego organu przyznającego.

Przyznaj śledzenie statusu i raportowanie: Konsultant będzie monitorował postęp Twojej aplikacji i dostarczał aktualizacje w razie potrzeby.

Konsultacje w trakcie procesu udzielania zamówień: Jeśli otrzymasz dotację, konsultant może udzielić Ci wskazówek, jak najlepiej wykorzystać fundusze.

Składanie wezwania do zapłaty: Po zakończeniu prac nad projektem konsultant przygotuje całą niezbędną dokumentację do odszkodowania.

Raporty okresowe na temat postępów projektu w stosunku do wniosków o dotacje: Konsultant będzie dostarczał regularne raporty na temat statusu projektu, upewniając się, że postępuje zgodnie z planem.

Przygotowanie raportu końcowego projektu: Po zakończeniu projektu konsultant przygotuje raport końcowy dokumentujący wszystkie aspekty pracy.

Współpracując z konsultantem, podpiszesz wewnętrzną umowę, w której jasno określone są wszystkie obowiązki i odpowiedzialność po obu stronach. Umowa ta określi zadania, terminy i cenę świadczonych usług.