Posty i strony na blogu

Zobacz wszystkie wyniki. (0)

QTech Design przedstawia rewolucyjne projekty Agro na jesień 2023

QTech Design przedstawia rewolucyjne projekty Agro na jesień 2023

W dobie postępu technologicznego rolnictwo jest sektorem, który stale ewoluuje i ulega przekształceniom. Liderem tej transformacji jest QTech Design, innowacyjna firma, która jest gotowa zaprezentować swoje rewolucyjne projekty Agro na jesień 2023 roku.

Projekty te, mające na celu rozwiązanie niektórych z największych wyzwań stojących przed rolnikami, będą wykorzystywać najnowsze technologie w celu poprawy produktywności i efektywności gospodarstw. Wśród wszystkich tych innowacyjnych projektów wyróżnia się szczególnie jeden: System zabezpieczenia przed zamarzaniem plantacji brzoskwiń, moreli i nektarynek.

 

Miks Agro

Opracowany we współpracy z branżą rolniczą MIKS AGRO, system ten zapewni rolnikom skuteczną ochronę ich plantacji przed szkodliwym działaniem mrozu. Wykorzystując najnowsze technologie i dostosowany do standardów europejskich, system ten stanowi duży krok naprzód w walce z wyzwaniami klimatycznymi i zapewnieniu wysokiej jakości produkcji.

Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach przetargu Poddziałania 4.1. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Celem jest restrukturyzacja, modernizacja i wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, w tym zakładanie nowych i/lub restrukturyzacja istniejących plantacji wieloletnich.

Ale to dopiero początek. Wraz z Systemem Przeciwmrozowym QTech Design planuje zaprezentować szereg innych innowacyjnych rozwiązań mających na celu transformację rolnictwa.

Jesień 2023 r. będzie ekscytującym czasem dla rolników, którzy będą mieli okazję skorzystać z tych rewolucyjnych systemów. Z QTech Design na czele przyszłość rolnictwa nigdy nie wyglądała w jaśniejszych barwach.

Dołącz do nas w tej ekscytującej nowej fazie rolnictwa i bądź na bieżąco z przełomowymi projektami Agro, które QTech Design wprowadzi jesienią 2023 r. Razem możemy przekształcić rolnictwo w lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość.

he project involves the construction of a frost protection system for a 24.3-hectare orchard, including the installation of emitters and a distribution network, to safeguard the crops from frost damage. The system will be supplied with water from a public irrigation system, ensuring a sufficient flow rate of 270 m3/h for effective frost protection

Czytaj więcej

Mobilna konstrukcja do ochrony plantacji

Mobilna konstrukcja do ochrony plantacji

Realizowany jest nowy innowacyjny projekt, którego celem jest opracowanie nowego rozwiązania do okrywania upraw rolnych. Projekt, który Qtech realizuje we współpracy z Wydziałem Budowy Maszyn i Okrętów z Zagrzebia, ma na celu stworzenie nowego systemu, który umożliwi bardziej wydajną konfigurację obszarów upraw w zależności od potrzeb produkcyjnych.

Projekt jest jeszcze na wczesnym etapie, ale zespół jest przekonany, że nowy system będzie znacznie bardziej zaawansowany od istniejących na rynku rozwiązań pod względem trwałości, izolacyjności termicznej i odporności fizycznej. Ponadto nowy system będzie łatwiejszy w montażu i demontażu oraz będzie bardziej opłacalny.

Mobilna struktura ochrony roślin będzie zarządzana przez nowy system oprogramowania opracowany przez Qtech i Drvoplast. System ten umożliwi automatyczne otwieranie i zamykanie okładziny w zależności od warunków atmosferycznych, a sterowanie nim będzie w łatwy sposób realizowane za pomocą urządzeń mobilnych lub komputerów.

Rozwój nowych technologii ochrony roślin ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rolnictwa. Ponieważ globalna populacja ma osiągnąć 9,7 miliarda do 2050 r., popyt na żywność będzie nadal rósł, wywierając presję na rolników, aby produkowali więcej przy mniejszych zasobach.

Dlatego ten projekt open-source potrzebuje twojego wsparcia. Jeśli jesteś rolnikiem, inżynierem rolniczym lub po prostu kimś zainteresowanym przyszłością rolnictwa, rozważ dołączenie do tego projektu. Wasze wsparcie pomoże w opracowaniu i udostępnieniu tego innowacyjnego nowego systemu rolnikom na całym świecie.

 

Drvoplast Maslačak

Czytaj więcej

OPG Svemir Demerje | Wiśnie

OPG Svemir Demerje | Wiśnie

W sadzie rodziny Kos rośnie 1400 drzew wiśniowych, ale rzadko kiedy mają one owoce. Te znalezione wiśnie czerwony są też grube, ale jest ich za mało, aby można je było kupić.

„Straty wynoszą prawie 100 procent, to co mamy do użytku osobistego. Co najwyżej 300 do 400 kg. Z przewidywanych, realistycznie przewidywanych 15,16 ton” – powiedział Kosmiczny Kos, od OPG Kos.

Rodzina Kos zatrudniła firmę Qtech design do opracowania projektu pilotażowego systemu ochrony przed zamarzaniem w stałym sadzie wiśniowym o powierzchni 2000 m2. W ramach projektu pilotażowego określono parametry wejściowe wymagane do opracowania projektu technologicznego przebudowy plantacji stałej z zastosowaniem systemu ochrony przed zamarzaniem (system przeciwzamrożeniowy).  

 

OPG Svemir antifrost sustav trešnja

 

System w Demerje zabezpieczył czereśnię w temperaturze -2,2°C przy intensywności opadów 2,22 mm/m2/h wody. Maksymalny przepływ systemu wynosił 4,74 m3/h, a całonocne ciśnienie na pulsatorze co najmniej 0,5 bara. Akumulacja wymagana na jeden dzień ochrony wynosiła 71 m3/h wody. Zużycie energii wyniosło 0,75 kW/h, która była wykorzystywana do obsługi wodociągu zasilającego

Demerje | OPG Svemir Kos

W ramach mikrolokalizacji systemu zainstalowano jedną stację agrometeorologiczną z urządzeniami do monitoringu meteorologicznego oraz systemowego monitoringu ciśnienia w sieci wodociągowej (system przeciwzamrożeniowy i system nawadniania kroplowego). Stacja agrometeorologiczna obejmuje mikroklimat w obrębie 1 hektara plantacji. 

Antifrost sustav temperatura ispod leda

Wizją FPS jest podnoszenie świadomości ludzi na temat ważnych zmian w mikroklimacie oraz zastosowanie nowych technologii dla lepszego, zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska sposobu produkcji żywności. FPS tworzy innowacyjne rozwiązania techniczne dla producentów surowców i przyczynia się do wyżywienia 10 miliardów ludzi w 2050 roku.

 

 

Czytaj więcej

Chorwackie Lasy Kutina | Plantacja klonów czereśni ptasiej

Chorwackie Lasy Kutina | Plantacja klonów czereśni ptasiej

Jako część Chorwackie lasy Istnieje kilka plantacji klonów, które produkują nasiona drzew leśnych, a wśród nich jest plantacja klonów nasion dzikich wiśni na terenie leśnym. Polojac - Šartovac, w pobliżu Kutine. Właścicielem plantacji klonów jest Hrvatske šume, Zarząd Lasów Zagrzeb, Šumarija Kutina.

Firma Qtech design jest zaangażowana w realizację pilotażowego projektu systemu przeciwmrozowego na 360 m2 czereśni ptasiej w najbardziej niekorzystnym miejscu w mikroklimacie plantacji. W ramach projektu pilotażowego określono parametry wejściowe wymagane do opracowania projektu technologicznego przebudowy plantacji stałej z zastosowaniem systemu ochrony przed zamarzaniem (system przeciwzamrożeniowy). 

 

Antifrost sustav trešnja -5°C

System w Kutinie chronił dzikie wiśnie w temperaturze -5°C przy intensywności opadów 2,8 mm/m2/h wody. Maksymalny przepływ systemu wynosił 1 m3/h, który przez całą noc utrzymywał ciśnienie na pulsatorze 0,5 bara za pomocą zbiornika wody opadowej. Akumulacja wymagana na jeden dzień ochrony wynosiła 15 m3/h wody, a podczas niskiego stanu zasilania była uzupełniana z jeziora akumulacyjnego za pomocą pompy do uzupełniania zbiornika wody znajdującego się w najwyższym punkcie sadu. Zużycie energii wyniosło 1,5 kW/h, która była wykorzystywana do obsługi pompy do uzupełnienia zbiornika wody. 

W ramach mikrolokalizacji systemu zainstalowano jedną stację agrometeorologiczną z urządzeniami do monitoringu meteorologicznego oraz systemowego monitoringu ciśnienia w sieci wodociągowej (system przeciwzamrożeniowy i system nawadniania kroplowego). Stacja agrometeorologiczna obejmuje mikroklimat na obszarze 3 ha plantacji. 

 

Antifrost sustav loš primjer bijelog leda

 

Misją FPS jest przyczynianie się do w pełni zrównoważonej produkcji żywności i biosystemów. Przecięcie oprogramowania FPS i rozwiązania sprzętowego pozwala systemom owocowym na maksymalizację produkcji poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie plonów. Dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej technologii system FPS skutecznie zbiera dane systemowe, czasowe i produkcyjne z różnych mikrolokalizacji, a za pomocą inteligentnej analityki poprawia charakterystykę produkcji. Koncentracja na kliencie, ciągłe doskonalenie i innowacyjność techniczna tego systemu, pozycjonują FPS jako wyjątkowego uczestnika rynku z przeznaczeniem na szybki wzrost. 

 

 

 

Czytaj więcej

Pomnik Ojczyzny Automatyczny system nawadniania terenów zielonych

Pomnik Ojczyzny Automatyczny system nawadniania terenów zielonych

W ramach planowanych prac nad aranżacją Pomnika Ojczyzny Miasto Zagrzeb zleciło firmie Qtech design projekt automatycznego systemu nawadniania | automatyczny system rynnowy. Zaopatrzenie instalacji w wodę odbywa się poprzez wodociąg miejski, który znajduje się w planowanych miejscach przyłącza automatycznego systemu nawadniania w szybach wentylacyjnych stacji pomp fontannowych. System jest kontrolowany przez cyfrowy programator prądu. 

Pomnik ojczyzny

Jako depozyt projektowy na sporządzenie dokumentacji systemu nawadniania projektant otrzymał projekt aranżacji terenów zielonych Pomnika Ojczyzny wykonany przez uprawnionego architekta krajobrazu Roberta Duicia.

 

Dynamika wydajności

Wdrożenie systemu nawadniania terenów zielonych podzielone jest na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje budowę instalacji wodociągowej do nawadniania, prace te wykonywane są na etapie budowy infrastruktury obiektu, przed budową dróg i ścieżek. Prace pierwszego etapu obejmują wykonanie przepustów wodoszczelnych dla przejścia rur z szybów wentylacyjnych, w których się znajdują zawory elektromagnetyczne do nawadniania powierzchni.

Druga faza obejmuje wykonanie systemu nawadniania, wykonywanego w fazie wypełniania ostatniej warstwy gleby i sadzenia materiału roślinnego, przed wysiewem trawnika. 

Prace drugiego etapu obejmują:

 • montaż kompletnego rurociągu począwszy od przyłączy do linii zasilającej (wykonanej w Fazie I) do szybów dystrybucyjnych wraz z elektrozaworami,
 • montaż zaworów rozdzielczych i elektrozaworów,
 • montaż linii bocznych z urządzeniami nawadniającymi (rurki kropla po kropli, opryskiwacze),
 • wszelkie prace ziemne niezbędne do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz urządzeń nawadniających,
 • wszelkie inne prace montażowe i rzemieślnicze niezbędne do wykonania kompletnego i funkcjonalnego systemu,
 • wszystkie czynności wymagane do podłączenia nowego systemu automatyki,
 • wszystkie testy i próby wymagane do wykazania funkcjonalności systemu
 • wszelkie prace związane z zarządzaniem dokumentacją budowlaną i sporządzaniem schematów stanu wykonanego instalacji,

           

Zaopatrzenie w wodę

System irygacyjny będzie zaopatrywana w wodę miejską poprzez przyłącze wodociągowe DN50 o przepływie minimalnym 7,0 m3/h i 4,5 bar (wysokość dostawy 45 m) zlokalizowane w przewidzianych miejscach przyłącza automatycznego systemu nawadniania w szybach wentylacyjnych stacji pomp fontannowych. Projekt ten obejmuje nawadnianie na powierzchni ok. 3 tys. 4460 m²2

Urządzenia nawadniające

Powierzchnie z rabatami kwiatowymi, wykładzinami podłogowymi i żywopłotami są nawadniane kroplowo, dzięki czemu przewiduje się instalację dwuwarstwowej rury z kroplomierzami o natężeniu przepływu 2,2 l w odległości 33 cm, z wbudowaną kompensacją ciśnienia. Na wszystkich liniach bocznych s rurki kropla po kropli zainstalowane są dodatkowe regulatory ciśnienia z ustawionym ciśnieniem wylotowym 2,0 bar. Obszary trawnika są nawadniane przez system nawadniający z wysuwanymi zraszaczami podłączonymi do linii bocznej. Wybór opryskiwacza i dyszy zależy od wielkości nawadnianego obszaru.

 Zraszacz wyskakujący

System zarządzania

Wszystkie sterowniki są instalowane na instalacji zewnętrznej. System nawadniający podzielony jest na 17 stref jednoczesnej pracy za pomocą zaworu elektromagnetycznego o średnicy DN40 (R1 1/2''), z napięciem cewki 24V.

Elektrozawory posiadają możliwość ręcznej obsługi i regulacji przepływu, a ich konstrukcja uniemożliwia powrót wody z instalacji do sieci zasilającej. Elektrozawory wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, normalnie zamknięte, na ciśnienie robocze do 10 bar i temperaturę czynnika do 43°C. Zawory elektromagnetyczne są instalowane w szybach wentylacyjnych pomieszczenia serwisowego. Dla każdego zaworu elektromagnetycznego w systemie przewidziana jest instalacja regulatora ciśnienia w celu regulacji ciśnienia w linii bocznej, tak aby urządzenia nawadniające działały w warunkach projektowych. Praca elektrozaworów jest sterowana za pomocą cyfrowego programatora prądowego z minimum 20 wyjściami sterującymi 24V el. zawory elektromagnetyczne. Cyfrowy programator mocy posiada wyświetlacz LCD z prostym interfejsem użytkownika, możliwość sterowania przepływem i sterowanie przepływem, przyłącze dla czujnika czasu z wyłącznikiem obejściowym, przyłącze dla zaworu głównego.

Cyfrowy programator prądu 

Oświadczenie o przepływie wzdłuż linii bocznych

Poniżej przedstawiono poszczególne przepływy linii bocznych w systemie nawadniającym, przy zachowaniu optymalnych hydraulicznych warunków pracy: 

 • ciśnienie robocze na liniach z rury kropla po kropli - 2 bar
 • ciśnienie robocze na liniach z opryskiwaczami statycznymi - 3 bar
 • ciśnienie robocze na liniach ze zraszaczami dynamicznymi - 3 bar

Protok vode po linijama navodnjavanja

Zużycie wody przez system kanalizacji deszczowej Homeland Monument ze 100% pokryciem przedstawia poniższy wykres:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini

Czytaj więcej