Ta strona jest własnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Qtech design zajmującą się handlem i usługami, z siedzibą w Zagrzebiu, Laslovačka ulica 1, 10 040 Zagrzeb, Chorwacja MBS: 081087822 zarejestrowana w Sądzie Handlowym w Zagrzebiu.

 

Dziękujemy za zainteresowanie aplikacją QTECH, platformą i jej cennymi usługami.

1. Twój związek z QTECH DESIGN d.o.o.
1.1 Korzystanie z usługi podlega niniejszym Warunkom
Twoje użycie dowolnego z QTECH aplikacja, platforma lub usługi (zwane „Usługami”) podlegają warunkom umowy prawnej między Tobą a QTECH DESIGN d.o.o. (nazywa "QTECH”). Ta umowa prawna nosi nazwę „Warunki”.

1.2 Warunki obejmują QTECH Informacje prawne i polityka prywatności:
O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z QTECH, Warunki będą obejmować warunki określone w niniejszym dokumencie;
Przed użyciem QTECH Usługi, których potrzebujesz, aby zapoznać się z Warunkami i wydrukować lub zapisać lokalną kopię do swojej dokumentacji.
1.3 Zmiany w Warunkach
QTECH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie potrzeby. Kiedy te zmiany zostaną wprowadzone, QTECH udostępni nową kopię Warunków na tej samej stronie. Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli korzystasz z Usługi po dacie zmiany Warunków, QTECH potraktuje Twoje użycie jako akceptację zaktualizowanych Warunków. Jeżeli zmiana jest dla Ciebie nie do zaakceptowania, możesz wypowiedzieć umowę poprzez wypowiedzenie użytkowania QTECH Usługi.

2. Akceptacja Regulaminu
2.1 Kliknij, aby zaakceptować warunki lub użyć QTECH
Używać QTECH Usługi, musisz zaakceptować niniejsze Warunki. Możesz zaakceptować warunki w następujący sposób:

klikając w celu zaakceptowania lub zaakceptowania Regulaminu, jeżeli ta opcja jest dostępna dla Ciebie w interfejsie użytkownika Serwisu;
za pomocą QTECH Usługi. W tym przypadku rozumiesz i zgadzasz się z tym QTECH będzie traktować twoje użycie QTECH Usługi jako akceptację Warunków od tego momentu.
2.2 Upoważnienie do zaakceptowania warunków
Oświadczasz, że masz pełną moc, zdolność i upoważnienie do zaakceptowania niniejszych Warunków. Jeśli akceptujesz w imieniu swojego pracodawcy lub innego podmiotu, oświadczasz, że masz pełne prawo do zobowiązania swojego pracodawcy lub takiego organu do niniejszych Warunków. Jeśli nie masz prawnego zobowiązania, upewnij się, że upoważniona osoba z Twojego podmiotu zgadza się i akceptuje niniejsze Warunki.

3. Prywatność i dane osobowe
3.1 QTECH Polityka prywatności
Aby uzyskać informacje na temat QTECH praktyki ochrony danych i Usługi bezpieczeństwo przeczytaj

Polityka prywatności.

Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób QTECH przetwarza Twoje dane osobowe i chroni Twoją prywatność podczas korzystania z Usług.

3.2 Wykorzystanie Twoich danych w ramach QTECH Polityka prywatności
Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych zgodnie z QTECH Polityka prywatności.

FPS | Aplikacja Frost Protection System przechowuje i przetwarza dane osobowe, które nam przekazujesz, abyś mógł świadczyć nasze usługi. Twoim obowiązkiem jest ochrona telefonu i dostępu do aplikacji. Dlatego zalecamy, aby nie jailbreakować ani rootować telefonu, co jest procesem usuwania ograniczeń oprogramowania i ograniczeń nałożonych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Może to sprawić, że Twój telefon będzie podatny na złośliwe oprogramowanie / wirusy / złośliwe oprogramowanie, złamać funkcje zabezpieczeń telefonu i może oznaczać, że FPS | Aplikacja systemu ochrony przed zamarzaniem nie będzie działać poprawnie lub w ogóle.

4. Świadczenie usługi przez QTECH
4.1 QTECH Oddziały i filie firmy
QTECH ma lub będzie mieć spółki zależne i stowarzyszone na całym świecie („Podmioty zależne i stowarzyszone”). Czasami firmy te będą świadczyć dla Ciebie usługi w Twoim imieniu QTECH się. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że podmioty stowarzyszone i stowarzyszone będą miały prawo do świadczenia Ci Usług.

4.2 Ograniczenia w korzystaniu z Usług
Potwierdzasz i zgadzasz się QTECH może nałożyć lub dostosować limit liczby transakcji, które możesz wysyłać lub odbierać za pośrednictwem usług lub zasobów, z których korzystasz zgodnie z QTECH posługiwać się; takie stałe sufity mogą być ustawione, QTECH w dowolnym momencie, w QTECH dyskrecja. QTECH oprócz usług komercyjnych są bezpłatne QTECH usługi, w których mogą wystąpić pewne ograniczenia zasobów.

4.3 Polityka zwrotów
Jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy zakończymy nasze Usługi bez powodu przed końcem miesiąca, za który zapłaciłeś. Nie ma innych okoliczności, w których będziesz uprawniony do zwrotu pieniędzy QTECH. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zaoferować zwrot pieniędzy w innych sytuacjach, pod warunkiem, że każdy członek wnioskujący o taki zwrot złoży wniosek o zwrot zgodnie z wymaganiami, które publikujemy w Witrynie, które mogą się od czasu do czasu zmieniać.

4.4 Zmiany w usługach: zakończenie świadczenia usług
I QTECH według własnego uznania zdecyduje o zaprzestaniu świadczenia bieżącej wersji Usług, w przypadku zaprzestania świadczenia Usług lub aktualizacji Usług do nowszej wersji, aktualna wersja Usług zostanie przerwana i stanie się przestarzałą wersją Usług. QTECH wyda powiadomienie, jeśli aktualna wersja Usług stanie się przestarzała. Przez okres 1 roku od publikacji („Okres przedawnienia”), QTECH podejmie uzasadnione pod względem handlowym starania, aby nadal korzystać z przestarzałej wersji usług i rozwiązać problemy z przestarzałą wersją usług, które uzna za stosowne. QTECH według własnego uznania być krytycznym. W okresie zawieszenia nowe funkcje nie będą dodawane do nieaktualnej wersji usługi.

QTECH stara się, aby aplikacja była jak najbardziej użyteczna i wydajna. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania aplikacji lub pobierania opłat za jej usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Nigdy nie pobieramy opłat za aplikację lub jej usługi, jeśli nie wiesz dokładnie, za co płacisz.

QTECH zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do natychmiastowego zaprzestania świadczenia całości lub części nieaktualnej wersji Usług bez powiadomienia, jeżeli:
(i) naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie Warunków (lub działałeś w sposób, który wyraźnie wskazuje, że nie zamierzasz lub nie jesteś w stanie przestrzegać warunków Warunków); lub

(ii) QTECH jest do tego zobowiązany przepisami prawa (np. w związku ze zmianą prawa regulującego świadczenie nieaktualnych wersji usług); lub

(iii) Wersja zawieszona Usługa opiera się na danych lub usługach dostarczanych przez partnera zewnętrznego, a relacja z takim partnerem wygasła lub została rozwiązana lub wymagana QTECH zmienić sposób QTECH udostępnia dane lub usługi za pośrednictwem nieaktualnej wersji usług; lub

(iv) świadczenie przestarzałej wersji usługi może stworzyć znaczne obciążenie ekonomiczne, jak stwierdzono QTECH w jego rozsądnej dobrej wierze; lub

(v) świadczenie przestarzałej wersji usługi może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lub obciążenie logistyczne, jak określono QTECH w jego rozsądnej dobrej wierze.

QTECH stale wprowadza innowacje, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze wrażenia. W dowolnym momencie przed zakończeniem bieżącej wersji Usług lub uaktualnieniem do nowej wersji Usług, QTECH może, według własnego uznania, w ramach tej ciągłej innowacji, oznaczyć pewne cechy lub funkcje Usług jako „eksperymentalne” lub „beta”.


5. Twój QTECH Rachunek
5.1 Ubieganie się o QTECH Rachunek
Aby uzyskać dostęp do Usług, musisz mieć QTECH Rachunek. Zgadzasz się na wszystkie podane przez Ciebie informacje QTECH w związku z twoim QTECH Twoje konto lub dalsze korzystanie z Usług będzie zawsze dokładne, dokładne i aktualne.

5.2 Twoje hasła i bezpieczeństwo konta
Zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za QTECH za korzystanie z Usług. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta, zgadzasz się na powiadomienie QTECH od razu.

 

5.3 Aplikacja Qtech FPS System ochrony przed mrozem

Należy mieć świadomość, że są pewne rzeczy, za które QTECH nie bierze odpowiedzialności. Niektóre funkcje aplikacji wymagają, aby aplikacja miała aktywne połączenie z Internetem. Połączenie może być Wi-Fi lub dostarczone przez operatora sieci komórkowej, ale QTECH  nie ponosi odpowiedzialności za to, że aplikacja nie działa w pełni, jeśli nie masz dostępu do Wi-Fi i nie posiadasz pozostałej ilości danych.

Jeśli korzystasz z aplikacji poza obszarem Wi-Fi, pamiętaj, że nadal obowiązują warunki umowy z operatorem sieci komórkowej. W rezultacie operator sieci komórkowej może pobierać opłaty za czas trwania połączenia podczas dostępu do aplikacji lub inne opłaty osób trzecich. Korzystając z aplikacji, przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie takie koszty, w tym opłaty za roaming danych, jeśli korzystasz z aplikacji poza swoim terytorium (tj. regionem lub krajem) bez wyłączania roamingu danych. Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunków za urządzenie, na którym korzystasz z aplikacji, pamiętaj, że zakładamy, że masz pozwolenie na korzystanie z aplikacji od swojego płatnika rachunków.

Na tej samej linii QTECH  nie zawsze możesz wziąć odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystasz z aplikacji, tj. musisz zadbać o to, aby Twoje urządzenie było naładowane – jeśli wyczerpią się w nim baterie i nie możesz go włączyć, aby korzystać z Usługi, QTECH nie może przyjąć odpowiedzialności.

Z szacunkiem QTECH  odpowiedzialność za korzystanie z aplikacji, podczas korzystania z aplikacji należy pamiętać, że chociaż staramy się, aby była zawsze aktualizowana i poprawna, polegamy na osobach trzecich, które przekazują nam informacje, abyśmy mogli udostępnić tobie. QTECH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie lub pośrednie, których doświadczysz w wyniku polegania wyłącznie na tej funkcjonalności aplikacji.

W pewnym momencie możemy chcieć zaktualizować aplikację. Aplikacja jest obecnie dostępna na Androida i iOS – wymagania dla obu systemów (i dla wszelkich dodatkowych systemów, na które zdecydujemy się rozszerzyć dostępność aplikacji) mogą ulec zmianie, a jeśli chcesz nadal korzystać z aplikacji, musisz pobrać aktualizacje. QTECH nie obiecuje, że zawsze będzie aktualizować aplikację, aby była odpowiednia dla Ciebie i / lub działała z wersją Androida i iOS zainstalowaną na Twoim urządzeniu. Obiecujesz jednak, że zawsze będziesz akceptować oferowane aktualizacje aplikacji. Możemy również chcieć zaprzestać udostępniania aplikacji i zakończyć ją w dowolnym momencie bez wypowiedzenia. O ile nie poinformujemy Cię inaczej, po jakimkolwiek rozwiązaniu, (a) prawa i licencje przyznane Ci na mocy niniejszych warunków przestają obowiązywać; (b) musisz zaprzestać korzystania z aplikacji i (jeśli to konieczne) usunąć ją ze swojego urządzenia.


6. WŁASNOŚĆ, ZASADY I OGRANICZENIA KORZYSTANIA
6.1 Własność
Potwierdzasz i zgadzasz się QTECH (lub QTECHLicencjodawcy i ich dostawcy, w stosownych przypadkach, są właścicielami wszystkich praw, własności i udziałów w Usługach, Treści i Technologii, w tym wszystkich praw własności intelektualnej, które istnieją w Usługach i Treści, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane i gdziekolwiek na świecie. te prawa istnieją).

Usługi świadczone w QTECH Witryna i wszelkie zawarte na niej treści są dostępne zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Usługi mogą być udostępniane użytkownikowi bezpłatnie, ale nie znajdują się w domenie publicznej, chyba że są wymienione jako takie. QTECH oraz licencjodawcy będący osobami trzecimi posiadają Usługi (o ile nie zaznaczono inaczej), które są chronione prawem chorwackim oraz obowiązującym prawem międzynarodowym, traktatami i konwencjami dotyczącymi własności intelektualnej lub praw własności. Niniejsze Warunki użytkowania nie przenoszą żadnych praw do redystrybucji, przygotowywania prac pochodnych ani nabywania udziałów własnościowych w Usługach.

6.2 Zezwolenie na niekomercyjne i komercyjne korzystanie z usług
Po zaakceptowaniu niniejszej Umowy możesz uzyskać dostęp, pobierać, przeglądać, kopiować i drukować Usługi i Treści dostępne na QTECH stron do użytku. Jako warunek tej licencji do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, zgadzasz się nie rozpowszechniać treści uzyskanych za pośrednictwem QTECH Twoi klienci zewnętrzni, których warunki chronią prawa własności intelektualnej QTECH i jej licencjodawcy (-y). Do celów niniejszego artykułu „Użytek komercyjny” oznacza autoryzowane korzystanie z Usług przez świadczenie Usług stronom trzecim za pośrednictwem transakcji, dzięki którym Ty i/lub Twoi klienci będący osobami trzecimi generujesz dochody, promujesz generowanie przychodów lub w inny sposób osiągasz korzyści komercyjne lub prywatne finanse. skorzystaj z takiego wykorzystania.

Zapytania dotyczące dodatkowych zastosowań niewymienionych tutaj można przesyłać na adres QTECH pocztą elektroniczną z informacjami o prawach autorskich lub z prośbą o pozwolenie.

6.3 Niewłaściwe korzystanie z usług
Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane w niniejszym dokumencie lub w inny sposób uzgodnione na piśmie między Tobą a QTECH są zabronione. W szczególności nie wolno (lub próbować):

uzyskać dostęp do usług lub zasobów, które nie są dostępne za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej lub QTECH produkty;
inżynieria wsteczna, dekompilacja, dostęp lub hakowanie QTECH Usługi niedostępne dla Ciebie (bez względu na rozsądne środki zastosowane do utrzymania takiego bezpieczeństwa);
korzystać z Usług w sposób, który niekorzystnie wpływa; QTECH i QTECHinteresy handlowe;
modyfikować, blokować lub usuwać wszystkie informacje o prawach własności dostarczone wraz z Usługami;
ręcznie lub systematycznie zbierać informacje zawarte w serwisie;
korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem, nieodpowiednich lub nieodpowiednich (w tym między innymi zniesławiania lub nękania innych osób; rozpowszechniania materiałów obscenicznych lub obscenicznych; prześladowania lub rozpowszechniania treści naruszających prawa własności innych osób). Każde z powyższych, czy to tylko próba, czy pomyślne wykonanie, stanowi istotne naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

Zabrania się kopiowania lub modyfikowania aplikacji, jakiejkolwiek części aplikacji lub naszych znaków towarowych w jakikolwiek sposób. Nie wolno próbować wydobyć kodu źródłowego aplikacji, nie należy również próbować tłumaczyć aplikacji na inne języki ani tworzyć wersji pochodnych. 


6.4 Znaki towarowe i logo
QTECH Logo i inne znaki użyte na tej stronie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi. Inne nazwy, które pojawiają się na tym QTECH Witryna może być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Te tagi mogą być używane tylko wtedy, gdy są zatwierdzone QTECH lub dozwolone przez prawo. Sama aplikacja i wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej z nią związane nadal należą do Qtech design d.o.o. QTECH zostanie uznane za istotne naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

6.5 Warunki licencyjne dotyczące danych i/lub obrazów stron trzecich oraz ograniczenia użytkowania
Świadczone przez nią usługi QTECH może zawierać dane i/lub obrazy osób trzecich. W dodatku, QTECH zapewnia możliwość przeglądania, uzyskiwania dostępu i instalowania map i treści dostarczanych przez innych dostawców oprogramowania i treści, takich jak Google, Microsoft, Dropbox, Trello, Typeform, Discord, FPS, Fasek.io i innych za pośrednictwem usług internetowych i interfejsów, w tym ale nie ograniczając się do usług Qtech. Korzystanie z danych i/lub obrazów stron trzecich może podlegać umowie licencyjnej lub dodatkowym ograniczeniom użytkowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi umowami licencyjnymi stron trzecich. Ograniczenia w korzystaniu z osób trzecich mogą być przekazywane z danymi (np. metadanymi). QTECH może od czasu do czasu zmieniać umowę licencyjną strony trzeciej i wszelkie obowiązujące ograniczenia użytkowania, a Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy istnieją aktualizacje tych umów licencyjnych lub ograniczeń użytkowania. Jeśli modyfikacja jakiejkolwiek umowy licencyjnej strony trzeciej lub ograniczenia użytkowania jest nie do przyjęcia, możesz anulować swój dostęp za pisemnym powiadomieniem. QTECH lub w razie potrzeby przestań korzystać z usługi. Dalsze korzystanie z serwisu będzie uważane za akceptację wszystkich zmian.

Aplikacja korzysta z usług podmiotów trzecich, które deklarują swój Regulamin.

 Link do Regulaminu usługodawców zewnętrznych, z którego korzysta aplikacja

 

*   [Usługi Google Play]

*   [Google Analytics dla Firebase]

*   [Firebase Crashlytics]

*   [Facebook]

*   [Skrzynka wrzutowa]

*   [Trello]

*   [Wpisz formularz]

 

6.6 Udostępnianie treści
Jeśli chcesz użyć QTECH funkcja udostępniania treści poprzez przesyłanie lub publikowanie swoich danych i / lub zdjęć do QTECH, Niniejszym zatwierdzasz QTECH niewyłączne, odwoływalne, bez opłat za wstawienie nieinwazyjnego logo QTECH i zapewnić użytkownikom końcowym link hipertekstowy QTECH Usługi z Twoich treści.

6.7 Polityka praw autorskich
QTECHZasady dotyczące praw autorskich odpowiadają na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym międzynarodowym prawem własności intelektualnej (w tym w Stanach Zjednoczonych ustawą Digital Millennium Copyright Act) i usuwają materiały, które, w stosownych przypadkach, przypuszczalnie naruszają i/lub powodują eliminację wielu przestępców.

7. Dozwolone zastosowania na mocy QTECHLicencja
7.1 Dozwolone cele. Zgadzasz się korzystać z Usług wyłącznie w następujących celach:
które są dozwolone przez Warunki;
które są dozwolone na mocy jakiejkolwiek obowiązującej umowy, prawa lub regulacji strony trzeciej w odpowiednich jurysdykcjach; oraz
które są zgodne z wszelkimi obowiązującymi zasadami lub wytycznymi dostępnymi od QTECH.
8. Wymagania licencyjne
QTECHPowyższe licencje podlegają zgodności z następującymi wymaganiami:

8.1 Warunki użytkownika końcowego i polityka prywatności
Jeśli rozwijasz się za pomocą QTECH projekt lub rozwiązanie do wykorzystania przez innych użytkowników, należy:

pokaż użytkownikom swojego projektu lub rozwiązania, do którego link QTECHWarunki użytkowania przedstawione za pośrednictwem usługi;
wyraźnie zaznacz w swoich warunkach użytkowania, że korzystając z użytkowników, zgadzasz się na związanie się QTECHWarunki korzystania; oraz
chronić prywatność i prawa tych użytkowników.
8.2 Atrybucja
Treści dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usług mogą obejmować znaki towarowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy znaku towarowego. QTECH, QTECH, jej partnerów lub innych posiadaczy praw osób trzecich do treści indeksowanych przez QTECH. Nie możesz usuwać ani w żaden sposób zmieniać tych znaków towarowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech znaku towarowego.

8.3 Odpowiedzialność za urazy
Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za (i QTECH nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za) jakiekolwiek naruszenie Twoich zobowiązań wynikających z Warunków i za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody, które QTECH może ucierpieć) takie naruszenie.

9. Ograniczenia licencyjne
O ile nie jest to wyraźnie dozwolone w Warunkach lub jeśli wcześniej nie uzyskałeś pisemnego upoważnienia od QTECH (lub, w stosownych przypadkach, od dostawcy określonych treści), QTECH Powyższe licencje podlegają przestrzeganiu wszystkich poniższych ograniczeń. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie możesz (ani nie możesz pozwolić nikomu innemu):

dostęp do Usług lub jakiejkolwiek Treści lub korzystanie z nich za pomocą technologii lub środków innych niż te wymienione w Servicsse lub za pomocą innych wyraźnie autoryzowanych środków QTECH potrafi określić;
kopiować, tłumaczyć, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych lub publicznie wyświetlać jakiejkolwiek Treści lub jakiejkolwiek jej części (na przykład zabronione jest: tworzenie modyfikacji kafelków mapy po stronie serwera;
poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować lub w inny sposób próbować wyodrębnić kod źródłowy Usług lub jakiejkolwiek ich części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez QTECH lub wymagają obowiązującego prawa;
używać, edytować lub publikować Treści uzyskane za pośrednictwem Usług oprócz jakiejkolwiek innej usługi lub aplikacji; QTECH.
korzystać z Usług w sposób, który daje użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie dostęp do masowego pobierania lub zbiorczego przesyłania dowolnych Treści, w tym między innymi do współrzędnych liczbowych szerokości i długości geograficznej, obrazów i widocznych danych map;
usuwać, ukrywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać jakichkolwiek informacji, informacji (w tym między innymi wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności) lub linków pojawiających się w Usługach lub Treści;
ukryj się lub zamaskuj przed QTECH tożsamość Twojej usługi podczas korzystania z Usług, w tym niezgodności z powyższymi konwencjami identyfikacyjnymi; lub
narusza jakąkolwiek politykę lub narusza QTECHzasady dotyczące oprogramowania i inne zasady, takie jak: QTECH może rozwijać się od czasu do czasu, w tym między innymi: QTECH poniższe zasady, zgodnie z którymi zgadzasz się nie:
(i) zniesławiać, wykorzystywać, nękać, szpiegować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób (takie jak prawo do prywatności i reklamy);
(ii) przesyłać, publikować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek nieodpowiednich, zniesławiających, obscenicznych lub nielegalnych treści;
(iii) przesyłać, publikować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek treści, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony, chyba że jesteś właścicielem praw lub masz pozwolenie właściciela lub innego uzasadnienie prawne korzystania z takich treści;
(iv) przesyłać, publikować, przesyłać lub w inny sposób udostępniać wiadomości promujących piramidy finansowe, łańcuszki lub zakłócające wiadomości komercyjne lub reklamy;
(v) przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, przekazywać lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek innych treści, wiadomości lub komunikatów zabronionych przez obowiązujące prawo, Warunki lub wszelkie obowiązujące zasady lub wytyczne Usługi;
(vi) pobrać dowolny plik opublikowany przez inną osobę, o którym wiesz lub powinieneś wiedzieć, że nie może być legalnie rozpowszechniany w taki sposób;
(vii) fałszywie reprezentować inną osobę lub podmiot, fałszować lub usuwać jakichkolwiek atrybucji autora lub oznaczeń pochodzenia lub źródła Treści lub innych materiałów;
(viii) ograniczać ani uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Usług lub jakichkolwiek innych; QTECH i QTECH Usługi;
(ix) usuwać, ukrywać lub pomijać wyświetlanie linku do Warunków użytkowania prezentowanego za pośrednictwem Usług;
(x) usuwać, ukrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać jakichkolwiek informacji, informacji (w tym między innymi wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności) lub linków pojawiających się w Usługach lub Treści;
(xi) przeszkadzać lub przeszkadzać QTECH Usługi, serwery lub sieci połączone z QTECH usług lub nie są zgodne z żadnymi wymaganiami, procedurami, politykami lub regulacjami sieci powiązanych z QTECH Usługi;
(xii) używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania/pobierania witryny lub innego urządzenia do pobierania lub indeksowania dowolnej części QTECH Usługi lub Treści lub gromadzenie danych użytkownika w jakimkolwiek nieautoryzowanym celu;
(xiii) wyświetlać treści, które fałszywie wyrażają lub sugerują, że takie treści są sponsorowane lub popierane; QTECH i QTECH Usługi;
(xiv) tworzyć kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem lub uzyskiwać lub próbować uzyskać wiele kluczy dla tego samego adresu URL;
(xv) promować lub dostarczać informacji edukacyjnych na temat działań niezgodnych z prawem;
(xvi) promować szkody fizyczne lub obrażenia jakiejkolwiek grupy lub osoby; lub
(xvii) przenosić wszelkie wirusy, robaki, defekty, konie trojańskie lub jakiekolwiek przedmioty o charakterze destrukcyjnym.

10. Licencje od Ciebie do QTECH 
10.1 Licencja na zawartość
QTECH nie rości sobie praw własności do Twoich treści, a Ty zachowujesz prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które już posiadasz do swoich treści. Przesyłając, publikując lub wyświetlając swoje treści w Usługach, QTECH niniejszym oświadcza, że zachowuje pełne bezpieczeństwo i prywatność Twoich treści zgodnie z Polityką Prywatności.

10.2 Licencja na funkcje znaków towarowych
Zatwierdzasz QTECH niezbywalną, niewyłączną, dożywotnią licencję na korzystanie z funkcji Twojej marki reklamowej w celu korzystania z Usług.

10.3 Autoryzacja licencjonowania
Potwierdzasz i gwarantujesz QTECH że masz wszystkie prawa, uprawnienia i uprawnienia wymagane do udzielenia powyższych licencji.

11. Rozwiązanie niniejszej Umowy
11.1 Warunki będą obowiązywać do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub QTECH jak opisane poniżej.

11.2 Możesz rozwiązać umowę prawną z QTECH zakończenie korzystania z Usług w dowolnym momencie. Nie musisz specjalnie informować QTECH kiedy przestaniesz korzystać z Usług.

11.3 QTECH może w dowolnym momencie rozwiązać umowę prawną z Tobą lub natychmiast zaprzestać świadczenia wszystkich lub dowolnej części Usług bez powiadomienia, jeżeli:

(i) naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie Warunków (lub działałeś w sposób, który wyraźnie wskazuje, że nie zamierzasz lub nie jesteś w stanie przestrzegać warunków Warunków); lub

(ii) QTECH jest do tego zobowiązany przepisami prawa (np. w związku ze zmianą prawa regulującego świadczenie Usługi); lub

(iii) Usługi opierają się na danych lub usługach dostarczanych przez partnera zewnętrznego, a relacja z takim partnerem wygasła lub została rozwiązana lub wymagana QTECH zmienić sposób QTECH dostarcza dane lub usługi za pośrednictwem Serwisu; lub

(iv) świadczenie usług może stworzyć znaczne obciążenie ekonomiczne, jak stwierdzono QTECH w jego rozsądnej dobrej wierze; lub

(v) świadczenie usług może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lub obciążenie logistyczne, jak ustalono QTECH w jego rozsądnej dobrej wierze.

11.4 Nic w tej sekcji nie zostanie naruszone QTECHprawa w związku ze świadczeniem usług zgodnie z pkt. 4 Warunków.

12. WYŁĄCZENIE GWARANCJI
12.1 ŻADNE Z TYCH WARUNKÓW, W TYM SEKCJI 13 I 14, NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA QTECHGWARANCJA LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKREŚLONE RODZAJE STRATY LUB USZKODZENIA. TYLKO OGRANICZENIA PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ QTECH BĘDZIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

12.2 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG I TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE USŁUGA I TREŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. SZCZEGÓLNIE, QTECH, JEGO ODDZIAŁY I SPÓŁKI POWIĄZANE ORAZ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE OŚWIADCZAJĄ ANI NIE GWARANTUJĄ:

KORZYSTANIE Z USŁUGI SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA;
WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMASZ W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUG, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE.
12.3 ŻADNYCH PORAD ANI INFORMACJI, USTNYCH ANI PISEMNYCH, OTRZYMAŁEŚ OD QTECHALBO ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB TREŚCI, STANOWI WSZELKĄ GWARANCJĘ, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE OKREŚLONA W WARUNKACH.

12.4 QTECH, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY PONADTO WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI I NIE TYLKO.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
13.1 PRZEDMIOT PUNKTÓW 13.1, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE QTECH, JEJ ODDZIAŁY I SPÓŁKI POWIĄZANE ORAZ LICENCJODAWCY I ICH DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA:

Wszelkie bezpośrednie, pośrednie, losowe, specjalne, następcze lub skutki szkód, które możesz ponieść, z jakiejkolwiek przyczyny i zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności (w tym, ale nie w sposób znaczący), utratę reputacji lub REPUTACJI biznesowej, WSZELKĄ UTRATĘ DANYCH, KOSZTY NABYCIA TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH LUB INNYCH STRATY NIEMATERIALNEJ); LUB
WSZELKIE STRATY LUB USZKODZENIA W WYNIKU:
(i) JAKIEKOLWIEK POCZUCIE, ŻE UŻYTKOWNIK WYROZUJE KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ LUB ISTNIENIE JAKIEJKOLWIEK REKLAM, LUB W WYNIKU JAKICHKOLWIEK RELACJI LUB TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOWOLNYM REKLAMODAWCĄ QTECH USŁUGI;
(ii) WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE QTECH MOŻE DOKONAĆ ŚWIADCZENIA USŁUG LUB STAŁEGO LUB TYMCZASOWEGO ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG (LUB JAKICHKOLWIEK FUNKCJI W RAMACH USŁUG);
(iii) USUNIĘCIA, USZKODZENIA LUB NIEPRZECHOWYWANIA JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I INNYCH DANYCH KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRE SĄ UTRZYMANE LUB PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA KORZYSTANIA Z USŁUG LUB PRZEZ UŻYTKOWNIKA;
(iv) TWOJE NIEUDOSTĘPNIANIE QTECH Z DOKŁADNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI KONTA; LUB
(v) BRAK ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I POUFNOŚCI DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA LUB KONTA.

13.2 OGRANICZENIA WŁĄCZONE QTECH 'ZOBOWIĄZANIE WOBEC UŻYTKOWNIKA OKREŚLONE W CZĘŚCI 14.1 POWYŻEJ MA ZASTOSOWANIE LUB NIE MA ZASTOSOWANIA QTECH, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, SPÓŁKI POWIĄZANE, LICENCJODAWCY LUB ICH DOSTAWCY SĄ POWIADAMIANE LUB POWINNY BYĆ ŚWIADOME MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRATY LUB SZKÓD.

14. Odszkodowanie
14.1 Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i zachować QTECH, jej strategicznym partnerom, kadrze kierowniczej, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, licencjodawcom i ich dostawcom („Strony poszkodowane”), zabezpieczeni przed wszelkimi roszczeniami lub odpowiedzialnością wynikającymi z:

twój użytek aplikacja QTECH, platforma lub usługi, które naruszają Regulamin lub obowiązujące zasady;
dowolne wykorzystanie przez użytkowników Twoich projektów realizowanych przez QTECH aplikacja,Platforma;
wszelkie roszczenia, że są twoje QTECH projekty lub Twoje treści naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo, w tym między innymi wszelkie roszczenia naruszające prawa osób trzecich.
14.2 Będziesz współpracować w zakresie niezbędnym w obronie wszelkich roszczeń. QTECH zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli jakiejkolwiek rzeczy podlegającej odszkodowaniu z Twojej strony. Zgadzasz się wypłacić odszkodowanie za niewłaściwe użycie QTECH może być nie do naprawienia; dlatego, QTECH ma prawo do uzyskania uczciwej pomocy, w tym, ale nie wyłącznie, wstępnego nakazu i nakazu, oprócz wszystkich innych środków prawnych.

15. Polityka praw autorskich
To jest QTECH Zasady firmy dotyczące reagowania na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej (w tym w Stanach Zjednoczonych, ustawy Digital Millennium Copyright Act) oraz zamykania kont osób wielokrotnie naruszających prawa autorskie.

16. Inne treści
16.1 Usługa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, treści lub zasobów. QTECH nie ma kontroli nad żadnymi witrynami ani zasobami udostępnianymi przez firmy lub osoby inne niż QTECH. Potwierdzasz i zgadzasz się QTECH nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów i nie popiera żadnych reklam, produktów ani innych materiałów w takich witrynach lub zasobach lub na nich dostępnych.

16.2 Akceptujesz i zgadzasz się na to QTECH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku dostępności tych zewnętrznych witryn lub zasobów lub w wyniku polegania na kompletności, dokładności lub istnieniu jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobów lub dostępnych od nich.

17. Ogólne warunki prawne
17.1 Zawiadomienia
Zgadzasz się z tym QTECH może przekazywać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian w Warunkach, pocztą elektroniczną, zwykłą pocztą lub publikacją w Usłudze.

17.2 Brak zrzeczenia się
Zgadzasz się, że jeśli QTECH nie wykonuje ani nie egzekwuje żadnego prawa lub środka prawnego zawartego w Warunkach (lub tego QTECH ma świadczenia na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa), nie zostanie to uznane za oficjalne zrzeczenie się QTECHprawa i że te prawa lub środki zaradcze będą nadal dostępne. Wszelkie zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków wejdzie w życie tylko wtedy, gdy: QTECH wyraźnie oświadcza w podpisanym liście, że zrzeka się określonego Warunku.

17.3 Oderwanie
Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Warunków bez wpływu na pozostałą część Warunków. Pozostałe postanowienia Warunków będą nadal ważne i wykonalne.

17.4 Przydział
Potrafi wyznaczać warunki QTECH i sprzyjam QTECH, jego następców i cesjonariuszy.

17.5 Obowiązujące prawo i jurysdykcja; Zwolnienie z zakazu
Warunki i twoje relacje z QTECH zgodnie z Regulaminem obowiązuje prawo chorwackie bez względu na przepisy kolizyjne. Ty i QTECH wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Zagrzebiu w Chorwacji w celu rozwiązania wszelkich kwestii prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od tego zgadzasz się z tym QTECH będziesz mógł ubiegać się o środki prawne (lub równoważny rodzaj pomocy prawnej w nagłych wypadkach) w dowolnej jurysdykcji.

17.6 Pełna umowa
Warunki stanowią całość umowy prawnej między Tobą a QTECH i zarządzać korzystaniem z Usług i Treści oraz w pełni zastępować i zastępować wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a QTECH, pisemnie lub ustnie, w związku z usługami i treściami.

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami pod adresem Ivan Jović, info@qtech.hr.