Prywatność osób, które odwiedzają nasze witryny internetowe, rejestrują się w naszej aplikacji, platformie i usługach online oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych mają ogromne znaczenie dla QTECH DESIGN d.o.o. Uważamy, że ważne jest, abyś zrozumiał, kiedy i dlaczego gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację osoby oraz w jaki sposób możemy je wykorzystać. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady gromadzenia danych oraz zasady bezpieczeństwa i użytkowania QTECH. Prosimy o zapoznanie się z całą Polityką prywatności przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych lub przechowywaniem jakichkolwiek danych na naszych serwerach.

 

Zauważyć 

QTECH gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail oraz dane karty kredytowej tylko wtedy, gdy podasz nam te informacje dobrowolnie. Niektóre z tych informacji musisz nam podać, jeśli chcesz korzystać z naszej platformy. Zbierane przez nas dobrowolne informacje są wykorzystywane do wewnętrznej weryfikacji w celu realizacji transakcji; zapewnić odpowiednie legalne wykorzystanie QTECH Platforma; powiadamiać licencjobiorców o aktualizacjach QTECHoprogramowanie, dane i usługi firmy i naszych podmiotów stowarzyszonych; i pomóc w zapewnieniu wsparcia technicznego i produktowego naszym użytkownikom. W stosownych przypadkach, QTECH może przekazać te dane do QTECH międzynarodowy dystrybutor, który świadczy powyższe usługi w Twoim kraju lub do QTECH podmiot stowarzyszony, którego oprogramowanie, dane i usługi zapewniają rozwiązania spełniające Twoje potrzeby. Nasze podmioty stowarzyszone są również zobowiązane do ochrony danych osobowych, zgodnie z opisem w ich oświadczeniach/polityce prywatności.

QTECH może również wykorzystywać Twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail do wysyłania materiałów marketingowych, informacji o konferencjach użytkowników i biuletynów, chyba że powiadomisz nas, że nie chcesz otrzymywać tych materiałów. Sporadycznie, QTECH korzysta z usług kancelarii celnych, które są uprawnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych wyłącznie na rzecz QTECH i jej podmioty stowarzyszone.

Podczas przeglądania QTECH Witryna internetowa, możesz mieć dostęp do witryn internetowych naszych podmiotów stowarzyszonych i stron trzecich za pośrednictwem hiperłącza. QTECH nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności w witrynach internetowych stron trzecich i sugeruje zapoznanie się z oświadczeniami/polityką prywatności na takich witrynach internetowych przed udostępnieniem danych osobowych.

QTECH zbudował FPS | Aplikacja Frost Protection System jako aplikacja komercyjna. Ta USŁUGA jest świadczona przez firmę QTECH i jest przeznaczona do użytku w takiej postaci, w jakiej jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych, jeśli ktokolwiek zdecyduje się korzystać z naszych Usług.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z naszych Usług, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Gromadzone przez nas dane osobowe są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usług. nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Warunki korzystania, który jest dostępny w FPS | System ochrony przed mrozem, o ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności.

 

Kolekcja 

Niektóre informacje, takie jak adres protokołu internetowego (IP) Twojego komputera, mogą być przechowywane za pomocą plików „cookies”, które mają na celu przyspieszenie dostępu do QTECH informacje i usługi. Plik cookie to mały plik, który może być używany do informowania nas, kiedy odwiedzasz nasze witryny internetowe i śledzenia preferencji przeglądania. QTECH nie używa plików cookie do przechowywania informacji, takich jak numery kart kredytowych, numery telefonów lub inne informacje, które podajesz. Aby zachować prywatność, możesz wyłączyć w swojej przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookie.

QTECH Witryny internetowe mogą wymagać rejestracji w celu uzyskania dostępu do usług specjalnych, kluczy licencyjnych lub innych funkcji. Informacje te będą wykorzystywane do udzielania wsparcia i świadczenia specjalistycznych usług.

QTECH może również zbierać informacje umożliwiające identyfikację osoby, które podajesz podczas zamawiania i rejestrowania oprogramowania, danych lub usług; brać udział w konkursach; zamawiać biuletyny; zarejestrować się na szkolenia lub konferencje; lub składać prośby wymagające bezpośredniej odpowiedzi.

Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszych Usług, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu. Informacje, o które prosimy, będą przez nas przechowywane i wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Aplikacja (FPS) korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje służące do identyfikacji użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług używanych przez aplikację

* [Usługi Google Play]
* [Google Analytics dla Firebase]
* [Firebase Crashlytics]
* [Facebook]

[Skrzynka wrzutowa]
[Trello]
[Wpisz formularz]

Dane dziennika

Informujemy, że za każdym razem, gdy korzystasz z naszych Usług, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji zbieramy dane i informacje (za pośrednictwem produktów firm trzecich) na Twoim telefonie o nazwie Log Data. Dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres IP urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z naszej Usługi, czas i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki .

 

Usługodawcy

możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

* Aby ułatwić naszą usługę;
* Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
* Aby wykonać usługi związane z Usługą; lub
* Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

chcemy poinformować użytkowników tej Usługi, że te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonywanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są jednak zobowiązani do nieujawniania ani nie wykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

 

Wybór 

Jeśli prześlesz dane osobowe, QTECH może kontaktować się z Tobą lub wysyłać Ci informacje marketingowe dotyczące oprogramowania lub usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji, możesz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@qtech.hr, jak wskazano poniżej. Pamiętaj jednak, że w wyniku decyzji o usunięciu z list mailingowych możesz nie otrzymać cennych informacji.

Inne niż opisane w niniejszej Polityce prywatności, QTECH nie ujawni Twoich danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby (1) zastosować się do przepisów prawa, (2) ochrony i obrony praw lub własności QTECHlub (3) w ramach przeniesienia aktywów na następcę prawnego.

Z wyjątkiem stwierdzonych, QTECH nie wypożycza, nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia informacji umożliwiających identyfikację osoby.

 

Dostęp

QTECH umożliwi Ci dostęp do informacji o Tobie w naszej bazie danych, kontaktując się z nami pod adresem info@qtech.hr. Jeśli uważasz, że którakolwiek z informacji jest niepoprawna lub wymaga aktualizacji, poinformuj nas o tym. Poprawimy nasze zapisy po weryfikacji żądanej zmiany. Jeśli nie chcesz już otrzymywać e-mailowych lub pocztowych powiadomień o oprogramowaniu, usługach lub specjalnych promocjach, poinformuj nas o tym, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres info@qtech.hr i zaznaczenie, że nie chcesz otrzymywać tych powiadomień. Podaj nam swoje dokładne imię i nazwisko oraz adres, a także opis otrzymanej publikacji lub przesyłki. Dołożymy uzasadnionych starań, aby nie uwzględniać Cię w wysyłaniu materiałów marketingowych do QTECH klientów, odnotowując Twój wybór w naszej bazie danych.

 

Bezpieczeństwo

QTECH podejmie rozsądne i ostrożne środki ostrożności, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Będziemy używać szyfrowanych połączeń klienckich ze zweryfikowanymi protokołami bezpieczeństwa (SSL) itp., aby chronić dane Twojej karty kredytowej i inne dane, które przechowujesz w naszej chmurze. Cenimy Twoje zaufanie w dostarczaniu nam Twoich Danych Osobowych, dlatego staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna i nie możemy zagwarantować jej absolutnego bezpieczeństwa.

 

Linki do innych witryn

Te Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do tej witryny. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są przez nas obsługiwane. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych witryn. nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

 

Prywatność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

 

Egzekwowanie

Jeśli z jakiegoś powodu uważasz, że QTECH nie przestrzegał tych zasad, prosimy o kontakt pod adresem Ivan Jović info@qtech.hr, oraz QTECH podejmie natychmiastowe działania w celu zbadania, odpowiedniego skorygowania i poinformowania o korekcie. Określ problem jako problem z Polityką prywatności w swojej wiadomości do QTECH.

 

Niniejsza polityka obowiązuje od 2020-04-20