Posty i strony na blogu

Zobacz wszystkie wyniki. (0)
Pomnik Ojczyzny Automatyczny system nawadniania terenów zielonych

W ramach planowanych prac nad aranżacją Pomnika Ojczyzny Miasto Zagrzeb zleciło firmie Qtech design projekt automatycznego systemu nawadniania | automatyczny system rynnowy. Zaopatrzenie instalacji w wodę odbywa się poprzez wodociąg miejski, który znajduje się w planowanych miejscach przyłącza automatycznego systemu nawadniania w szybach wentylacyjnych stacji pomp fontannowych. System jest kontrolowany przez cyfrowy programator prądu. 

Pomnik ojczyzny

Jako depozyt projektowy na sporządzenie dokumentacji systemu nawadniania projektant otrzymał projekt aranżacji terenów zielonych Pomnika Ojczyzny wykonany przez uprawnionego architekta krajobrazu Roberta Duicia.

 

Dynamika wydajności

Wdrożenie systemu nawadniania terenów zielonych podzielone jest na dwa etapy.

Pierwszy etap obejmuje budowę instalacji wodociągowej do nawadniania, prace te wykonywane są na etapie budowy infrastruktury obiektu, przed budową dróg i ścieżek. Prace pierwszego etapu obejmują wykonanie przepustów wodoszczelnych dla przejścia rur z szybów wentylacyjnych, w których się znajdują zawory elektromagnetyczne do nawadniania powierzchni.

Druga faza obejmuje wykonanie systemu nawadniania, wykonywanego w fazie wypełniania ostatniej warstwy gleby i sadzenia materiału roślinnego, przed wysiewem trawnika. 

Prace drugiego etapu obejmują:

 • montaż kompletnego rurociągu począwszy od przyłączy do linii zasilającej (wykonanej w Fazie I) do szybów dystrybucyjnych wraz z elektrozaworami,
 • montaż zaworów rozdzielczych i elektrozaworów,
 • montaż linii bocznych z urządzeniami nawadniającymi (rurki kropla po kropli, opryskiwacze),
 • wszelkie prace ziemne niezbędne do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz urządzeń nawadniających,
 • wszelkie inne prace montażowe i rzemieślnicze niezbędne do wykonania kompletnego i funkcjonalnego systemu,
 • wszystkie czynności wymagane do podłączenia nowego systemu automatyki,
 • wszystkie testy i próby wymagane do wykazania funkcjonalności systemu
 • wszelkie prace związane z zarządzaniem dokumentacją budowlaną i sporządzaniem schematów stanu wykonanego instalacji,

           

Zaopatrzenie w wodę

System irygacyjny będzie zaopatrywana w wodę miejską poprzez przyłącze wodociągowe DN50 o przepływie minimalnym 7,0 m3/h i 4,5 bar (wysokość dostawy 45 m) zlokalizowane w przewidzianych miejscach przyłącza automatycznego systemu nawadniania w szybach wentylacyjnych stacji pomp fontannowych. Projekt ten obejmuje nawadnianie na powierzchni ok. 3 tys. 4460 m²2

Urządzenia nawadniające

Powierzchnie z rabatami kwiatowymi, wykładzinami podłogowymi i żywopłotami są nawadniane kroplowo, dzięki czemu przewiduje się instalację dwuwarstwowej rury z kroplomierzami o natężeniu przepływu 2,2 l w odległości 33 cm, z wbudowaną kompensacją ciśnienia. Na wszystkich liniach bocznych s rurki kropla po kropli zainstalowane są dodatkowe regulatory ciśnienia z ustawionym ciśnieniem wylotowym 2,0 bar. Obszary trawnika są nawadniane przez system nawadniający z wysuwanymi zraszaczami podłączonymi do linii bocznej. Wybór opryskiwacza i dyszy zależy od wielkości nawadnianego obszaru.

 Zraszacz wyskakujący

System zarządzania

Wszystkie sterowniki są instalowane na instalacji zewnętrznej. System nawadniający podzielony jest na 17 stref jednoczesnej pracy za pomocą zaworu elektromagnetycznego o średnicy DN40 (R1 1/2''), z napięciem cewki 24V.

Elektrozawory posiadają możliwość ręcznej obsługi i regulacji przepływu, a ich konstrukcja uniemożliwia powrót wody z instalacji do sieci zasilającej. Elektrozawory wykonane są z twardego tworzywa sztucznego, normalnie zamknięte, na ciśnienie robocze do 10 bar i temperaturę czynnika do 43°C. Zawory elektromagnetyczne są instalowane w szybach wentylacyjnych pomieszczenia serwisowego. Dla każdego zaworu elektromagnetycznego w systemie przewidziana jest instalacja regulatora ciśnienia w celu regulacji ciśnienia w linii bocznej, tak aby urządzenia nawadniające działały w warunkach projektowych. Praca elektrozaworów jest sterowana za pomocą cyfrowego programatora prądowego z minimum 20 wyjściami sterującymi 24V el. zawory elektromagnetyczne. Cyfrowy programator mocy posiada wyświetlacz LCD z prostym interfejsem użytkownika, możliwość sterowania przepływem i sterowanie przepływem, przyłącze dla czujnika czasu z wyłącznikiem obejściowym, przyłącze dla zaworu głównego.

Cyfrowy programator prądu 

Oświadczenie o przepływie wzdłuż linii bocznych

Poniżej przedstawiono poszczególne przepływy linii bocznych w systemie nawadniającym, przy zachowaniu optymalnych hydraulicznych warunków pracy: 

 • ciśnienie robocze na liniach z rury kropla po kropli - 2 bar
 • ciśnienie robocze na liniach z opryskiwaczami statycznymi - 3 bar
 • ciśnienie robocze na liniach ze zraszaczami dynamicznymi - 3 bar

Protok vode po linijama navodnjavanja

Zużycie wody przez system kanalizacji deszczowej Homeland Monument ze 100% pokryciem przedstawia poniższy wykres:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini