Wykonanie systemu przeciwzamrożeniowego

QTECH
€2,00
| /

System obejmuje kompetentną ochronę roślin z pulsacyjnym systemem rynnowym. Pozycja obejmuje projektowanie i wykonawstwo robót. Cena obejmuje stację pompowo-filtracyjną, rurociąg główny, zawory odcinkowe oraz rurociąg boczny z pulsatorami. System posiada przepływ 20-25m3/h na hektar w zależności od mikroklimatu produkcji. Cena nie obejmuje budowy zbiornika i zaopatrzenia w wodę.

* obliczenie na m2 chronionej plantacji