Projekt technologiczny Rolniczy

QTECH
€500,00
| /

Agronomiczny projekt technologiczny zawiera opis procesu inwestycyjnego, techniczno-technologicznego i produkcyjnego, część graficzną i rodzaj inwestycji (podniesienie i wyposażenie nowej plantacji wieloletnich i/lub restrukturyzację i wyposażenie istniejącej plantacji wieloletnich), opis i prezentację planowanej lokalizacji sady na planie katastralnym, rodzaje (nazwy, odmiany, podkładki) owoców, których dotyczy inwestycja, materiał nasadzeniowy, powierzchnia plantacji, której dotyczy inwestycja, analiza i przygotowanie gleby, warunki uprawy (klimat, gleba, stanowisko , zapotrzebowanie na wodę, składniki pokarmowe itp.), wiek plantacji, system uprawy, sposób pielęgnacji i pielęgnacji, opis i charakterystykę techniczną poszczególnych systemów i wyposażenia plantacji wieloletnich.

Projekt technologiczny został przygotowany i poświadczony / podpisany przez rzeczoznawcę w dziedzinie agronomii i nauk technicznych, dotyczy użytkownika oraz plantacji w miejscu inwestycji użytkownika.

Obliczanie na m2 planowanej plantacji