Projekt technologiczny | Akumulacja wody

QTECH
€500,00
| /

Projektowanie zbiorników wody do celów nawadniania to proces planowania i budowy systemu gromadzenia i magazynowania wody w celu zaspokojenia potrzeb nawadniania upraw. Proces ten obejmuje określenie pojemności zbiornika, miejsca poboru wody, rodzaju i wielkości urządzeń do gromadzenia i dystrybucji wody.

Pojemność zbiornika uzależniona jest od ilości wody, którą można zebrać w porze deszczowej oraz ilości wody potrzebnej do nawadniania w okresach suchych. Do miejsc gromadzenia wody zaliczają się rzeki, jeziora, podziemne źródła i kanały wodociągowe. Rodzaje i rozmiary sprzętu do gromadzenia i dystrybucji wody obejmują rury, pompy, systemy filtracyjne i sprzęt do automatycznego nawadniania.

Celem projektowania zbiorników wody do celów nawadniania jest zapewnienie wystarczającej ilości wody do nawadniania upraw w okresach suchych oraz zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych przy minimalnym wpływie na środowisko.

 Cena za każdy projekt ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od złożoności samego projektu.