Tehnološki projekt | Antifrost sustav

QTECH
€500,00
| /

Projekt sustava zaštite od mraza (antifrost sustav) sadrži opis ulaganja, tehničko-tehnološkog i proizvodnog procesa, grafički dio i vrstu ulaganja (podizanje i opremanje novog višegodišenjeg nasada i/ili restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada), opis i prikaz planirane lokacije voćnjaka na katastarskom planu, vrste (nazivi, sorte, podloge) voća na koje se odnosi ulaganje, sadni materijal, površinu nasada na koju se odnosi ulaganje, analizu i pripremu tla, uvjete uzgoja (klima, tlo, položaj, potrebe za vodom, hranjivim tvarima i dr.), starost nasada, sustav uzgoja, način održavanja i njege, opis i tehničke karakteristike pojedinih sustava i opreme višegodišnjeg nasada.

Tehnički dio projekta obuhvaća hidraulični proračun cjevovoda potrebnog za normalan rad antifrost sustava, definiranje potrebnih kapaciteta vode za minimalni rad sustava u periodu od 6 dana, odabir ekonomski najpovoljnijeg sustava za distribuciju vode unutar voćnjaka radi stvaranja 100% vlage tokom zaštite, odabir filterskog postrojenja sa veličinom filtracije, odabir automatike za nadzor i upravljanje radom sustava te potrebne agrometerološke stanice za bolje predviđanje mogućnosti opasnosti od mraza i niskih temperatura. Ovim projektom obuhvaćena je i izrada troškovnika potrebnog za nabavu, izvođenje, edukaciju te puštanje u rad sustava zaštite od mraza. Kao prilog projektu dostavlja se nacrt postojećeg zatečenog stanja te budućeg rješenja antifrost sustava sa svim potrebnim točkama iskolčenja elemenata za jednostavnu montažu sustava.

Tehnološki projekt izrađen je i ovjeren/potpisan od strane stručne osobe u području agronomije i tehničkih znanosti, odnosi se na korisnika te antifrost sustav na lokaciji ulaganja korisnika.

Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.