Tehnološki projekt | Navodnjavanje

QTECH
€500,00
| /

Projekt sustava navodnjavanja sadrži opis investicije, tehničko-tehnološki i proizvodni proces, grafički dio i vrstu investicije (podizanje i opremanje novog višegodišnjeg nasada i/ili restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada), opis i prikaz planirane lokacije voćnjaka na katastarskom planu, vrste, sorte, podloge) voća na koje se ulaganje odnosi, sadni materijal, površina nasada na koje se ulaganje odnosi, analiza i priprema tla, uvjeti uzgoja (klima, tlo, položaj, potrebe za vodom, hranjiva i dr.), starost nasada, sustav uzgoja, način održavanja i njege, opis i tehničke karakteristike pojedinih sustava i opreme višegodišnjih nasada.


Tehnički dio projekta uključuje hidraulički proračun cjevovoda potrebnih za normalan rad navodnjavanja, definiranje potrebnih kapaciteta vode za minimalni rad sustava u razdoblju od 20 dana, odabir ekonomski najefikasnijeg sustava distribucije vode unutar voćnjaka, izbor filterskog postrojenja s veličina filtracije, izbor automatizacije rada sustava i potrebnih agrometeoroloških stanica za bolje predviđanje mogućnosti suše i visokih temperatura.

Ovaj projekt uključuje i izradu troškovnika potrebnih za nabavu, izgradnju, osposobljavanje i puštanje u rad sustava za navodnjavanje. Kao prilog projektu dostavlja se nacrt postojećeg stanja i budućeg rješenja sustava navodnjavanja sa svim potrebnim iskolcima elemenata za laku montažu sustava.


Tehnološki projekt je izrađen i ovjeren/potpisan od strane stručnjaka agronomsko-tehničkih znanosti, a odnosi se na korisnika i sustav navodnjavanja na lokaciji investicije korisnika.


Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.