Tehnološki projekt | Protugradna mreža

QTECH
€500,00
| /

Tehnološki projekt protugradne mreže sadrži opis ulaganja, tehničko-tehnološkog i proizvodnog procesa, grafički dio i vrstu ulaganja (podizanje i opremanje novog višegodišenjeg nasada i/ili restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada), opis i prikaz planirane lokacije voćnjaka na katastarskom planu, vrste (nazivi, sorte, podloge) voća na koje se odnosi ulaganje, sadni materijal, površinu nasada na koju se odnosi ulaganje, analizu i pripremu tla, uvjete uzgoja (klima, tlo, položaj, potrebe za vodom, hranjivim tvarima i dr.), starost nasada, sustav uzgoja, način održavanja i njege, opis i tehničke karakteristike pojedinih sustava i opreme višegodišnjeg nasada.

Tehnički dio projekta obuhvaća proračun nosive konstrukcije potrebneza stabilnost sustava zaštite od tuče, definiranje potrebnih stupova, sajli i mreža (veličina okna, boja), odabir ekonomski najpovoljnijeg sustava za obranu od tuče. Ovim projektom obuhvaćena je i izrada troškovnika potrebnog za nabavu, izvođenje, edukaciju te puštanje u rad sustava protugradne obrane. Kao prilog projektu protugradne mreže dostavlja se nacrt postojećeg stanja te budućeg rješenja zaštite od tuče sa svim potrebnim točkama iskolčenja za jednostavnu montažu sustava.

Tehnološki projekt izrađen je i ovjeren/potpisan od strane stručne osobe u području agronomije i tehničkih znanosti, odnosi se na korisnika te sustav protugradne mreže na lokaciji ulaganja korisnika.

Cijena za svaki projekt se određuje individualno i ovisi o složenosti samog projekta.