Публикации в блогове и страници

Вижте всички резултати. (0)
QTech Design представя революционни агро проекти за есента на 2023 г

В ерата на технологичния прогрес селското стопанство е сектор, който непрекъснато се развива и трансформира. Водеща в тази трансформация е QTech Design, иновативна компания, която е готова да представи своите революционни агро проекти за есента на 2023 г.

Тези проекти, насочени към решаване на някои от най-големите предизвикателства пред фермерите, ще използват най-новите технологии за подобряване на производителността и ефективността на фермите. Сред всички тези иновативни проекти един се откроява по-специално: Система за защита от замръзване за насаждения от праскови, кайсии и нектарини.

 

Miks Agro

Разработена в сътрудничество със селскостопанския търговец МИКС АГРО, тази система ще осигури на фермерите ефективна защита на техните насаждения от вредното влияние на сланите. Използвайки най-новите технологии и адаптирана към европейските стандарти, тази система представлява голяма крачка напред в борбата с климатичните предизвикателства и осигуряването на качествена продукция.

Този проект е финансиран чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез търга Подмярка 4.1. „Подпомагане на инвестиции в земеделски стопанства”. Целта е преструктуриране, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, включително създаване на нови и/или преструктуриране на съществуващи трайни насаждения.

Но това е само началото. Наред със системата за защита от замръзване, QTech Design планира да представи редица други иновативни решения, насочени към трансформиране на селското стопанство.

Есента на 2023 г. ще бъде вълнуващо време за фермерите, които ще имат възможността да се възползват от тези революционни системи. С QTech Design начело, бъдещето на селското стопанство никога не е изглеждало по-ярко.

Присъединете се към нас в тази вълнуваща нова фаза на селското стопанство и бъдете в крак с революционните агро проекти, които QTech Design представя през есента на 2023 г. Заедно можем да прекроим селското стопанство за по-добро, по-устойчиво бъдеще.

he project involves the construction of a frost protection system for a 24.3-hectare orchard, including the installation of emitters and a distribution network, to safeguard the crops from frost damage. The system will be supplied with water from a public irrigation system, ensuring a sufficient flow rate of 270 m3/h for effective frost protection