Дизайнът на Qtech повишава осведомеността на хората за важни микроклиматични промени и възприема нови технологии за по-добър, устойчив и екологичен начин за производство на храни. Непрекъснатото развитие на иновативни технически решения за първичните производители ще допринесе за целта за изхранване на 10 милиарда души през 2050 г.

QTECH DESIGN d.o.o.
Улица Ласловачка 1, Загреб
Хърватия
IBAN: HR7724020061108822639
PDV ID: HR97936376003
OIB: 97936376003