Публикации в блогове и страници

Вижте всички резултати. (0)

QTech Design представя революционни агро проекти за есента на 2023 г

QTech Design представя революционни агро проекти за есента на 2023 г

В ерата на технологичния прогрес селското стопанство е сектор, който непрекъснато се развива и трансформира. Водеща в тази трансформация е QTech Design, иновативна компания, която е готова да представи своите революционни агро проекти за есента на 2023 г.

Тези проекти, насочени към решаване на някои от най-големите предизвикателства пред фермерите, ще използват най-новите технологии за подобряване на производителността и ефективността на фермите. Сред всички тези иновативни проекти един се откроява по-специално: Система за защита от замръзване за насаждения от праскови, кайсии и нектарини.

 

Miks Agro

Разработена в сътрудничество със селскостопанския търговец МИКС АГРО, тази система ще осигури на фермерите ефективна защита на техните насаждения от вредното влияние на сланите. Използвайки най-новите технологии и адаптирана към европейските стандарти, тази система представлява голяма крачка напред в борбата с климатичните предизвикателства и осигуряването на качествена продукция.

Този проект е финансиран чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез търга Подмярка 4.1. „Подпомагане на инвестиции в земеделски стопанства”. Целта е преструктуриране, модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства, включително създаване на нови и/или преструктуриране на съществуващи трайни насаждения.

Но това е само началото. Наред със системата за защита от замръзване, QTech Design планира да представи редица други иновативни решения, насочени към трансформиране на селското стопанство.

Есента на 2023 г. ще бъде вълнуващо време за фермерите, които ще имат възможността да се възползват от тези революционни системи. С QTech Design начело, бъдещето на селското стопанство никога не е изглеждало по-ярко.

Присъединете се към нас в тази вълнуваща нова фаза на селското стопанство и бъдете в крак с революционните агро проекти, които QTech Design представя през есента на 2023 г. Заедно можем да прекроим селското стопанство за по-добро, по-устойчиво бъдеще.

he project involves the construction of a frost protection system for a 24.3-hectare orchard, including the installation of emitters and a distribution network, to safeguard the crops from frost damage. The system will be supplied with water from a public irrigation system, ensuring a sufficient flow rate of 270 m3/h for effective frost protection

Прочетете още

Мобилна конструкция за защита на насаждения

Мобилна конструкция за защита на насаждения

В ход е нов иновативен проект, който има за цел да разработи ново решение за покриване на земеделските култури. Проектът, който Qtech изпълнява в сътрудничество с Факултета по машиностроене и корабостроене от Загреб има за цел да създаде нова система, която ще позволи по-ефективна конфигурация на площите с култури в зависимост от производствените нужди.

Проектът все още е на ранен етап, но екипът е убеден, че новата система ще бъде значително по-напреднала от съществуващите решения на пазара по отношение на издръжливост, топлоизолация и физическа устойчивост. Освен това новата система ще бъде по-лесна за сглобяване и разглобяване и ще бъде по-рентабилна.

Мобилната структура за растителна защита ще се управлява от нова софтуерна система, разработена от Qtech и Drvoplast. Тази система ще позволява автоматично отваряне и затваряне на облицовката в зависимост от метеорологичните условия и ще се управлява лесно чрез мобилни устройства или компютри.

Разработването на нови технологии за растителна защита е от решаващо значение за бъдещето на селското стопанство. С населението на света, което се очаква да достигне 9,7 милиарда до 2050 г., търсенето на храна ще продължи да нараства, оказвайки натиск върху фермерите да произвеждат повече с по-малко ресурси.

Ето защо този проект с отворен код се нуждае от вашата подкрепа. Ако сте фермер, селскостопански инженер или просто някой, който се интересува от бъдещето на селското стопанство, обмислете да се присъедините към този проект. Вашата подкрепа ще помогне тази иновативна нова система да бъде разработена и предоставена на фермерите по целия свят.

 

Drvoplast Maslačak

Прочетете още

OPG Space | Демерье | череши

OPG Space | Демерье | череши

В овощната градина на семейство Кос има 1400 черешови дръвчета, но почти нито едно от тях не дава плод. Тези череши, които се намират червен също са дебели, но са твърде малко за продажба.

"Загубите са почти 100 процента, това, което имаме, е за лично ползване. Какви 300 до 400 кг максимум. От предвидените, реално предвидените 15,16 тона", каза той. Космос Кос, от ОПГ Кос.

Семейство Кос нае Qtech design за разработване на пилотен проект за система против замръзване върху 2000 m2 постоянна черешова градина. Пилотният проект дефинира входните параметри, необходими за създаване на технологичен проект за реконструкция на трайни насаждения с използване на система за защита от замръзване (антифрост система).  

 

OPG Svemir antifrost sustav trešnja

 

Системата в Demerje защити черешата при -2,2 ° C с интензитет на валежите от 2,22 mm / m2 / h вода. Максималният дебит на системата е 4,74 m3 / h и целонощно налягане от най-малко 0,5 bar върху пулсатора. Натрупването, необходимо за един ден на защита, е 71 m3 / h вода. Консумацията на енергия е 0,75 kW / h, която се използва за захранване на водоснабдяването

Демерье | OPG Space Кос

В рамките на микролокацията на системата е инсталирана една агрометеорологична станция с оборудване за метеорологичен мониторинг и системен мониторинг на налягането във водоснабдителната система (система против замръзване и система за капково напояване). Агрометеорологичната станция покрива микроклимата в рамките на 1 хектар от насаждения. 

Antifrost sustav temperatura ispod leda

Визията на FPS е да повиши осведомеността на хората за важни микроклиматични промени и да приложи нови технологии за по-добър, устойчив и екологичен начин на производство на храни. FPS създава иновативни технически решения за първичните производители и допринася за целта за изхранване на 10 милиарда души през 2050 г.

 

 

Прочетете още

Хърватски гори | Дюля | Клоново насаждение от дива череша

Хърватски гори | Дюля | Клоново насаждение от дива череша

Като част от хърватски гори има няколко клонови насаждения, където се произвеждат семена от горски дървета, сред които е и семенно клоново насаждение от диви череши в горската местност Полояк – Шартовац, наблизо Кутине. Собственик на плантацията за клонинги е Hrvatske šume, Горска администрация Загреб, Šumarija Kutina.

Фирма Qtech design се ангажира да реализира пилотен проект на система против замръзване върху 360 м2 дива череша на най-неблагоприятното място в микроклимата на насажденията. Пилотният проект определи входните параметри, необходими за разработване на технологичен проект за реконструкция на трайно насаждение със система за защита от замръзване (система против замръзване). 

 

Antifrost sustav trešnja -5°C

Системата в Кутина защити дивата череша при -5 °C с интензивност на валежите от 2,8 mm/m2/h вода. Максималният дебит на системата беше 1 m3/h, което поддържаше налягане от 0,5 bar върху пулсатора през цялата нощ, използвайки свободно падащ резервоар. Натрупването, необходимо за един ден на защита, беше 15 m3/h вода, а когато нивото на захранване беше ниско, то се допълваше от езерото на резервоара с помощта на помпа за попълване на водоснабдяването, разположена в най-високата точка на овощната градина. Консумираната енергия е 1,5 kW/h, която се изразходва за работата на помпата за попълване на резервоара за вода. 

В рамките на микролокацията на системата е инсталирана една агрометеорологична станция с оборудване за метеорологичен мониторинг и системен мониторинг на налягането във водоснабдителната система (система против замръзване и система за капково напояване). Агрометеорологичната станция покрива микроклимата в рамките на 3 хектара насаждения. 

 

Antifrost sustav loš primjer bijelog leda

 

Мисията на FPS е да допринесе за пълното устойчиво производство на храни и биосистеми. Пресечната точка на софтуерното и хардуерното решение на FPS позволява на плодовите системи да увеличат максимално производството чрез намаляване на разходите и увеличаване на добивите. Прилагайки тази иновативна технология, системата FPS ефективно събира системни, времеви и производствени данни от различни микро места и с помощта на интелигентен анализ подобрява производствените характеристики. Фокусът към клиента, непрекъснатото подобрение и техническите иновации на тази система, позиционират FPS като уникален участник на пазара, предназначен за бърз растеж. 

 

 

 

Прочетете още

Паметник на Родината Система за автоматично напояване на зелени площи

Паметник на Родината Система за автоматично напояване на зелени площи

Като част от планираните работи по украсата на Паметника на Родината, град Загреб ангажира компанията Qtech design за проекта на автоматичната напоителна система | автоматична спринклерна система. Водоснабдяването на системата се осъществява чрез връзката градски водопровод, която се намира в обозначените места на връзката на автоматичната поливна система във вентилационните шахти на помпената станция на фонтана. Системата се управлява с цифров токов програматор. 

Паметник на родината

Като проектен депозит за създаване на документация на напоителната система, на дизайнера беше предоставен проект за подреждане на зелените площи на Паметника на Родината, създаден от дипломиран ландшафтен архитект Robert Duić.

 

Динамика на изпълнението

Изпълнението на напоителната система на зелените площи е разделено на две фази.

Първата фаза включва изграждането на захранващата водопроводна инсталация за напояване, тези работи се извършват във фазата на изграждане на инфраструктурата на съоръжението, преди изграждането на пътища и пътеки. Работите на първата фаза включват монтаж на водонепропускливи проходи за преминаване на тръби от вентилационните шахти, където са разположени соленоидни клапани към напоителните повърхности.

Втората фаза включва внедряване на поливна система, изпълнена във фазата на запълване на крайния слой почва и засаждане на растителен материал, преди засяване на тревата. 

Дейностите на втория етап включват:

 • монтаж на пълен тръбопровод, започвайки от връзките към захранващия тръбопровод (извършен във Фаза I) до разпределителните шахти с електромагнитни клапани,
 • монтаж на разпределителна арматура и електровентили,
 • монтаж на странични линии с напоителни устройства (тръби капка по капка, пръскачки),
 • всички земни работи, необходими за монтаж на ВиК и ел. инсталации и поливни съоръжения,
 • всяка друга монтажна и занаятчийска работа, необходима за изпълнението на цялостна и функционална система,
 • всички действия, необходими за свързване на новата система за автоматизация,
 • всички тестове и изпитания, необходими за демонстриране на функционалността на системата
 • всички задачи, свързани с управлението на строителната документация и създаването на диаграми на изпълненото състояние на инсталациите

           

Водоснабдяване

Напоителна система ще се захранва с градска вода чрез водоснабдителната връзка DN50 с минимален дебит 7,0 m3 / h и 4,5 bar (височина на подаване 45 m), разположен на предвидените позиции на връзката на автоматичната поливна система във вентилационните шахти на помпената станция за фонтани. Този проект включва напояване на площ от ок. 4460 м2

Уреди за напояване

Повърхностите с цветни лехи, подови настилки и жив плет се напояват капково, като се предвижда монтаж на двуслойна тръба с капкомер с дебит 2,2 l на разстояние 33 см, с вградена компенсация на налягането. По всички странични линии s тръби капка по капка са монтирани допълнителни регулатори на налягане с зададено изходно налягане от 2,0 bar. Тревните площи се напояват от поливна система с помощта на изскачащи пръскачки, свързани към страничната линия. Изборът на пръскачка и дюза зависи от размера на площта, която ще се напоява.

 Изскачащ спринклер

Система за управление

Всички блокове за управление са монтирани на външна инсталация. Поливната система е разделена на 17 зони на едновременна работа посредством електромагнитен вентил с диаметър DN40 (R1 1/2''), с напрежение на бобината 24V.

Електромагнитните вентили имат възможност за ръчно манипулиране и регулиране на дебита, като конструкцията им предотвратява връщането на вода от инсталацията към водопроводната мрежа. Електромагнитните вентили са изработени от твърда пластмаса, нормално затворени, за работно налягане до 10 bar и температура на средата до 43 °C. Във вентилационните шахти на сервизното помещение са монтирани електромагнитни вентили. За всеки електромагнитен вентил в системата е предвидено монтиране на регулатор на налягането за регулиране на налягането в страничната линия, така че поливните устройства да работят в предвидените от проекта условия. Работата на електромагнитните вентили се управлява от цифров токов програматор с минимум 20 управляващи изхода 24V ел. магнитни вентили. Цифровият програматор на потока има LCD дисплей с опростен потребителски интерфейс, възможност за наблюдение на потока и управление на потока, връзка за сензор за време с байпасен превключвател, връзка за главен вентил.

Цифров програматор за ток 

Декларация за потока по страничните линии

Следват отделните потоци на страничните линии в поливната система при оптимални хидравлични работни условия: 

 • работно налягане на тръбопроводи капка по капка – 2 bar
 • работно налягане по линии със статични пръскачки - 3 бара
 • работно налягане на линии с динамични спринклери – 3 bar

Protok vode po linijama navodnjavanja

Консумацията на вода от системата за дъждовна вода Паметник на Родината със 100% припокриване е показана на следната диаграма:

 Potrošnja vode sustava kišenja Spomenik Domovini

Прочетете още