Sustav zaštite od mraza

Система за защита от замръзване

Системата за защита от замръзване (дъжд) се основава на явлението водна аномалия, когато при промяна на агрегатното състояние на водата...
Прочетете още