Условия за ползване

Не е разрешено създаването, разпространението, продажбата или преводът на тази страница, освен ако не е упълномощено писмено от qtech.hr.
Не е позволено да рекламирате в уеб магазина.
Не е разрешено качването на бъгове, вируси, червеи, троянски коне и други вредни кодове.
Този сайт е собственост на Qtech design company с ограничена отговорност за търговия и услуги, със седалище в Загреб, Laslovačka ulica 1, 10 040 Загреб, Хърватия MBS: 081087822 регистрирана в Търговския съд в Загреб.
Авторски права: Всички текстове, снимки и други изображения, икони, лога, слогани и друго съдържание в уеб магазина qtech.hr принадлежат на qtech.hr или съответните му доставчици на съдържание. Не е разрешено използването, възпроизвеждането, копирането, публикуването, продажбата или разпространението на каквото и да е съдържание. qtech.hr признава и зачита всички авторски права и търговски марки.