Qtech Trešnja

Мисията на FPS е да допринесе за цялостното устойчиво производство на храни и биосистеми. Пресечната точка на FPS софтуерни и хардуерни решения позволява на системите за отглеждане на плодове да увеличат максимално производството чрез намаляване на разходите и увеличаване на добивите. Чрез прилагането на тази иновативна технология системата FPS ефективно събира системни, метеорологични и производствени данни от различни микролокации и с помощта на интелигентни анализи подобрява производствените характеристики. Фокусът върху потребителя, непрекъснатото подобрение и техническите иновации на тази система позиционират FPS като уникален пазарен партньор, предназначен за бърз растеж.