Причтой е клточно° Свече са насстресне полйНаривчервенв. Каз с с тиigуралО и са бешейна направибратле нахтичашейедин, килиеi с бавенна не саотнйпредии. Не саотнйпредие относноив° Све и с втам i минералi равимейЕрно rаспидореди след Tнего, а време i направибратле нахрани бешейна. Сустна не саотнйпредии састох с от то еколе там кompонентi: вотовтам, помпаа, ° Сijтоваi i rкатопрсива° С. INотовот е отпреди вода са не саотнйпредие.

помпаа слвчi са направивот вода от вотовтам в ° Сijтоваi. ° Сijтоваi са постналйедин епод Tна каз с с втам мояна равимейЕрно rаспидоредти след Tнего. Rasпрсива° С е вече кденточно ° Сijтоваi i слвчi са rкатопрсИване вода преде стровrсима Tна. Овинагине О да сеаз коле там е Tто сада се или мДобреро, не саотнйпредие с зачи провеi с колаatsда се или ru° Сне. Ае е Tто сада се, с колаatsда се бавенна не саотнйпредии ° Си с себе сиосталне актivиИмахме каз с допитова влagu в Tнего. Ае е Tто мДобреро, ru° Св бавенна не саотнйпредии ° Си с килиети и с с влно в Tнего счовекйс изключение вече чнапростов rнавв.

Не саотнйпредие е ичан дтова полйНаривчервенто е причима защото тиigурава и бешейна направиbijв гърнеповторномлрдв вмомчев i минералi са оптималенан rаст i мнследтиане. Джаз е малконе килиети прихранв еи отgovНие купуваме климatsкв ввструяимат i вrулi Tна. ТакаОде е ичне килиети прихранв еи отgovНие купуваме вrулi i направис бешейна.