Изпълнение на система за защита от замръзване

QTECH
€2,00
| /

Системата включва компетентна защита на насажденията с пулсираща напоителна система. Обектът включва проектиране и изпълнение на СМР. Цената включва помпена и филтърна станция, главен тръбопровод, секционни кранове и страничен тръбопровод с пулсатори. Системата има дебит 20-25m3/h на хектар в зависимост от производствения микроклимат. Цената не включва изграждане на резервоар и водопровод.

* калкулация за m2 защитено насаждение