NFC | ден | суза

FSB
€42,00 €69,00
| /
NFC | Марк | Сълзата е малко, но мощно устройство, което помага за идентифициране на техническо оборудване на газопровод. Включва клапани, задвижки, трансмитери за налягане и температура. Всичко според директивата ATEX. Няма NFC етикет | Суза, би било трудно бързо и лесно да се идентифицира всяка част от оборудването. Но с този малък етикет на място, работниците могат да го сканират със своя смартфон, за да получат цялата необходима информация за всеки отделен компонент.