Слънчево напояване

QTECH
€2.205,00
| /

Автоматизирана система, която използва електричество, получено от слънцето чрез слънчеви панели, като захранване и позволява дистанционно наблюдение и управление на системата
капково напояване.

Сглобяването и свързването на самата система отнема около 15 минути.

Чрез приложението или уеб платформата можете да управлявате и наблюдавате целия процес на напояване.

Изграждане на соларни поливни системи в зависимост от нуждите.

Цена при запитване