Технологичен проект | Агрономически

QTECH
€500,00
| /

Проектът за агротехнология съдържа описание на инвестицията, технико-технологичния и производствения процес, графична част и вида на инвестицията (изграждане и оборудване на ново трайно насаждение и/или преструктуриране и оборудване на съществуващо трайно насаждение), описание и presentation of the planned location of the orchard on the cadastral plan, types (names , varieties, rootstocks) of the fruit to which the investment relates, planting material, plantation area to which the investment relates, soil analysis and preparation, growing conditions (climate , soil, position, need for water, nutrients, etc.), age of the plantation , cultivation system, method of maintenance and care, description and technical characteristics of individual systems and equipment of perennial plantations.

Технологичният проект е създаден и заверен/подписан от експерт в областта на агрономията и техническите науки, отнася се за потребителя и насаждението на мястото на инвестицията на потребителя.

Изчисление на m2 планирано насаждение