Технологичен проект | Натрупване на вода

QTECH
€500,00
| /

Проектирането на съхранение на вода за напояване е процесът на планиране и изграждане на системи за събиране и съхранение на вода, за да се посрещнат нуждите от напояване на културите. Този процес включва определяне на капацитета на резервоара, мястото за събиране на вода, вида и размера на оборудването за събиране и разпределение на вода.

Капацитетът на резервоара зависи от количеството вода, което може да се събере през дъждовния сезон и количеството вода, необходимо за напояване през сухите периоди. Местата за събиране на вода включват реки, езера, подземни извори и канали за пренос на вода. Типовете и размерите на оборудването за събиране и разпределение на вода включват тръби, помпи, системи за филтриране и оборудване за автоматично напояване.

Целта на проектирането на водни резервоари за напояване е да се осигури достатъчно количество вода за напояване на културите през сухите периоди и да се осигури устойчиво използване на природните ресурси с минимално въздействие върху околната среда.

 Цената за всеки проект се определя индивидуално и зависи от сложността на самия проект.