Технологичен проект Напояване

QTECH
€500,00
| /

Проектът на напоителната система съдържа описание на инвестиционния, технико-технологичен и производствен процес, графична част и вид на инвестицията (изграждане и оборудване на ново трайно насаждение и/или преструктуриране и оборудване на съществуващо трайно насаждение), описание и представяне на the planned location of the orchard on the cadastral plan, types (names , varieties, rootstocks) of the fruit to which the investment relates, planting material, plantation area to which the investment relates, soil analysis and preparation, growing conditions (climate, soil , position, need for water, nutrients, etc.), age of the plantation , cultivation system, method of maintenance and care, description and technical characteristics of individual systems and equipment of perennial plantations.

Техническата част на проекта включва хидравлично изчисляване на тръбопровода, необходим за нормална работа на напояването, определяне на необходимия воден капацитет за минимална работа на системата за период от 20 дни, избор на икономически най-изгодната система за разпределение на водата в овощната градина, избор на filter plant with the size of filtration, selecting automation for monitoring and management with the operation of the system and the necessary agrometeorological stations for better prediction of the possibility of drought and high temperatures. Този проект включва и изготвяне на оценка на разходите, необходими за доставка, изпълнение, обучение и въвеждане в експлоатация на напоителната система. Като приложение към проекта е представен проект на текущото състояние и бъдещото решение на поливната система с всички необходими точки за трасиране на елементите за лесно сглобяване на системата.

Технологичният проект е изработен и заверен/подписан от експерт в областта на агрономията и техническите науки, отнася се до потребителя и поливната система на мястото на инвестицията на потребителя.

Изчисление на m2 от планираната поливна система