Управление на проекти

QTECH
€100,00
| /
Цената е посочена на потребител като лиценз за месечно използване на системата
  • неограничено облачно пространство за потребителя
  • имейл адрес с фирмения домейн на компанията през системата на gmail
  • неограничен проект на потребител
  • една творческа работилница за по-добър анализ на самия бизнес, обучение на потребителите за първоначалното използване на системата Qtech 24/7
  • Съответствие с GDPR

* Частни/закрити проекти изискват лиценз за управление на проекти за всички участници в проекта