Машина на времето

QTECH
€2.300,00
| /

Целта на машината на времето е да събира данни от отдалечено място.
Общува с Комуникационно устройство Qtech в безжичен радиус от 10 km [1].
Машината на времето може да следи 9 различни параметъра.


Температура х 2
Влажност на въздуха х 2
Сензор за въздушно налягане
Сензор за водно налягане
Посока на вятъра
Скоростта на вятъра
Напрежение на батерията


Машината на времето изпраща данни чрез Комуникационно устройство Qtech на всеки 3 минути или при поискване.
Данните са достъпни за наблюдение чрез адаптивно уеб или мобилно приложение.

 Можете лесно да споделяте данни с приятели, колеги или експерти за по-добър анализ и проактивна защита.
[1] В зависимост от разпоредбите на местните власти и местоположението на микроклимата, разстоянието може да варира от 1-15 km