Komunikacijski uređaj

QTECH
€1.160,00
| /

 

Komunikacijski uređaj dizajniran je za slanje podataka s agrometeorološke stanice na internet.

Uređaj je dizajniran za primanje podataka s 25 Vremenskih strojeva u radijusu od 10 kilometara.

Komunikacijskom uređaju za rad je potrebno napajanje i internetska veza.